herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XX/229/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Warnowo. 2004-10-12 15:12
UCHWAŁA NR XX/234/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Wolin Panu Emmanuelowi Viaud. 2004-10-12 10:20
UCHWAŁA NR XX/233/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wolin. 2004-10-12 10:20
UCHWAŁA NR XX/232/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spodowanego budowąurządzeń inf 2004-10-12 10:15
UCHWAŁA NR XX/231/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spodowanego podziałem geodezyj 2004-10-12 10:15
UCHWAŁA NR XX/230/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie 2004-10-12 10:15
UCHWAŁA NR XX/228/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, dla miejscowości Wiejkowo, działki nr 1/1. 2004-10-12 10:14
UCHWAŁA NR XX/227/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Haliny i Stanisława Jaśkiewiczów na działania Burmistrza Wolina 2004-10-12 10:13