herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 rokucz. 42/47 Wolin 4


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku

oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 rokucz. 42/47 Wolin 4

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

W planie

Zagospodarowania

Przestrzennego

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 4

ulica Prosta

Cz.42/47

217 m?

w tym:

Ba 217 m?

25922

umowy dzierżawy zawarte zostaną na grunt przeznaczony pod budowę 11 garaży murowanych na okres do 10 lat

Na przedmiotowy teren wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 16/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku ustalająca na rzecz Gminy Wolin warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu 5 i 6 stanowiskowych garaży murowanych

Niezabudowana

miesięcznie 1,33-zł za m2 plus podatek VAT 23%

Wysokość czynszu może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy stosownie do Zarządzenia Burmistrza Stawka czynszu może być waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. Nr 102 poz.651

z 2010 roku

Wolin, dnia 2013-06-11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 21-06-2013 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 11-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2013 10:14