herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLII/488/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 135/19 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Wisełka.


RG.6840.01.2013.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin

przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLII/488/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 135/19 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Wisełka.

Obręb

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma oddania

nieruchomości

Wisełka

ul. Warnowska

135/21

100 m2

SZ1K/

00011156

/3

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.6831.22.2013.JO z dnia 04.09.2013 r., zatwierdzającą podział działki nr 135/19 w obrębie Wisełka, powstała po podziale działka nr 135/21 o powierzchni 100 m?, przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania działek nr 135/8 i 135/17.

Działka nr 135/21 jest niezabudowana, przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Warnowskiej 10a w Wisełce oraz budynkiem produkcyjno - usługowym. siedztwo - zabudowa mieszkaniowo - użytkowa, a także las i Jezioro Wisełka.

Nieruchomość o kształcie nieregularnym, częściowo ogrodzona i wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości przyległej jako ogród przydomowy.

Działka leży w strefie częściowego uzbrojenia - w sieć wodociągową, energetyczną i telefoniczną.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 135/8 i 135/17 w Wisełce, z którymi będzie stanowiła jedną nieruchomość.

Działka o kształcie nieregularnym i małej powierzchni, nie może być efektywnie zagospodarowana.

Wartość nieruchomości 10.200,00 zł

(dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Cena odpowiada wartości nieruchomości.

Do ceny nabycia doliczony zostanie VAT w stawce procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży działki.

Do kosztów należnych z tytułu zbycia nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wraz z VAT.

Zbycie

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst:

Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651

z późn. zm.)

Wolin, dnia 02.01.2014 r. Burmistrz Wolina prosi o składanie wniosków:

  1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź innych przepisów,

  2. poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku.

  3. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 10-01-2014 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 02-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2014 15:16