herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/322/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 47/13 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin.


RG.6840.11.2011.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin

przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/322/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 47/13 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin.

Obręb

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma oddania

nieruchomości

Wolin - 4

ul. Zamkowa

47/15

63 m2

SZ1K/

00010454

/5

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.6831.7.2013.JO z dnia 19.03.2013 r., zatwierdzającą podział działki nr 47/13 w obrębie 4 - Wolin, powstała po podziale działka nr 47/15 o powierzchni 63 m?, przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki nr 47/9.

Działka nr 47/15 jest niezabudowana, przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym przy ul. Zamkowej 17 w Wolinie. Sąsiedztwo - zabudowa mieszkaniowa i handlowo - usługowa.

Nieruchomość o kształcie regularnym, położona w centralnej części miasta. Teren lekko pochyły, nieogrodzony, porośnięty trawą. Dostęp do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 47/9 przy ul. Zamkowej 17 w Wolinie, z którą będzie stanowiła jedną nieruchomość.

Działka o kształcie regularnym i małej powierzchni.

Wartość nieruchomości 7.651,00 zł

(siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Cena odpowiada wartości nieruchomości.

Do ceny nabycia doliczony zostanie VAT w stawce procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży działki.

Do kosztów należnych z tytułu zbycia nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wraz z VAT.

Zbycie

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst:

Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651

z późn. zm.)

Wolin, dnia 02.01.2014 r. Burmistrz Wolina prosi o składanie wniosków:

  1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź innych przepisów,

  2. poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku.

  3. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 10-01-2014 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 02-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2014 15:17