herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXV/283/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie, zmianę i zniesienie na 2005-02-22 14:41
UCHWAŁA Nr XXV/287/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2005 rok. 2005-02-22 13:46
UCHWAŁA Nr XXV/286/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 2005-02-22 13:45
UCHWAŁA Nr XXV/285/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin. 2005-02-22 13:45
UCHWAŁA Nr XXV/284/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/2 o pow.0,0028 ha, położo 2005-02-22 13:44
UCHWAŁA Nr XXV/282/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szko 2005-02-22 12:46
UCHWAŁA Nr XXV/281/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyj­nego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych skła 2005-02-22 12:46
UCHWAŁA Nr XXV/280/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Wodociągi Zachodniopomorskie spółka z 2005-02-22 12:44