herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku Wolin 6 dz. 1/3, 1/9 Wolin 5 cz. 70/1, cz. 71/1, cz. 65


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.

Wolin 6 dz. 1/3, 1/9 Wolin 5 cz. 70/1, cz. 71/1, cz. 65

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób zagospodarowania

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 6

Wolin 5

zaplecze

ulicy Mickiewicza

1/3

1/9

cz. 71/1

1,68 ha

w tym:

RV-1,68 ha,

0,06 ha

w tym:

RV-0,06 ha

0,07 ha

w tym:

RIVb-0,07 ha

Razem 1,81 ha

19999

19997

20026

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 31 grudnia 2014 roku z przeznaczeniem na cele składowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie zabudowana

nieruchomość wykorzystywana jest przez dotychczasowego dzierżawcę na cele składowe związane z prowadzoną działalnością

miesięcznie 0,16 zł za 1 m2 plus podatek VAT 23%

Wysokość czynszu może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy stosownie do Zarządzenia Burmistrza.

Stawka czynszu może być corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze

Polskim

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U.

z 2014 roku

poz. 518

Wolin, dnia 2014-10-2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 10-10-2014 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 10-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2014 10:02