herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/623/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku działki 251/36 i 251/42 Wolin 4


W Y K A Z

Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/623/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku.

działki 251/36 i 251/42 Wolin 4

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki

Księga

Wieczysta

przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Opis

Nieruchomości

Cena

Nieruchomości

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 4

ulica Słowackiego

251/36

251/42

14m2

11m2

razem 25 m2

SZ1K/000 9305/6

SZ1K/0009305/6

działka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja nr 114/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu.

nie zabudowana

4.903- zł

do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Sprzedaż w drodze przetargu, zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. z 2014 roku

poz. 518.

Wolin, dnia 2015-03-30

Urząd Miasta prosi o składanie wniosków: osoby , którym przysługuje roszczenie o nabycie tych nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 roku. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 01-04-2015 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2015 08:19