herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin i uchwały Nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwały Nr XI/85/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin dz. 124/4 i cz. 126/3 Wolin 3


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin i uchwały Nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwały Nr XI/85/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin

dz. 124/4 i cz. 126/3 Wolin 3

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób zagospodarowania

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 3

zaplecze ulicy Mostowej z dojazdem przez ulicę Portową

124/4

cz. 126/3

38 m2

100 m2

SZ1K/00021415/0

SZ1K/00031471/3

nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 104,54 m2 , na który umowa dzierżawy zawarta zostanie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele składowo magazynowe związane z działalnością handlową polegającą na skupie i sprzedaży ryb. Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dwóch działkach ujętych w wykazie, posiada dwa odrębne wejścia, jest funkcjonalnie połączony otworem drzwiowym z przesuwanymi wrotami. Dotychczasowy dzierżawca przedmiotowego budynku rozpoczął prace adaptacyjne wewnątrz obiektu tj. wykonał nowe przyłącze energii elektrycznej a na części ścian położył nowy tynk. Na dzierżawcę nałożony zostanie obowiązek dokonania poprawy estetyzacji budynku .

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium, nieruchomość leży na terenie portu morskiego.

zabudowana budynkiem murowanym o pow. zabudowy 132 m2 i pow. użytkowej 104,54 m2,

Dostęp do budynku możliwy jest tylko przez działkę 126/3. Nieruchomość dotychczas użytkowana na podstawie umowy dzierżawy Nr 772

Przedmiotem umowy dzierżawy będzie wyżej opisany budynek oraz pow. 6 m2 z działki Nr 126/3, na której znajduje się urządzenie do wytwarzania lodu.

za budynek.

miesięcznie 7,06 zł za 1 m2 plus podatek VAT 23%

za grunt miesięcznie 0,27 zł za 1 m2 plus podatek VAT 23 %

Wysokość czynszu może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy stosownie do Zarządzenia Burmistrza.

Stawka czynszu może być co roku waloryzowana o sumę wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku i czwartego kwartału roku poprzedniego. Waloryzacja może być dokonana z dniem 1 lutego

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U.

z 2014 roku

poz. 518

Wolin, dnia 2015-05-12 Termin składania wniosków o dzierżawę wynosi 21 dni od wywieszenia wykazu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 20-05-2015 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 12-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2015 13:59