herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/314/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2007 roku działka 172/6 Kodrąbek


W Y K A Z

Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/314/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2007 roku.

działka 172/6 Kodrąbek

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki

Księga

Wieczysta

przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Opis

Nieruchomości

Cena

Nieruchomości

Forma oddania

Nieruchomości

Kodrąbek

172/6

1973 m2

SZ1K/00009981/8

działka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja nr 60/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

nie zabudowana, położona na skraju wsi w jej południowej części, dojazd w części drogą asfaltową a w części drogą nieutwardzoną. Nieruchomość nieuzbrojona z możliwością przyłączenia mediów znajdujących się w miejscowości, działka porośnięta krzakami i zdziczałymi drzewami owocowymi. Nad działką przebiega linia energetyczna.

51.118,- zł

do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Sprzedaż w drodze przetargu, zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami

Dz.U.

z 2014 roku

poz. 518.

Wolin, dnia 2015-07-14

Urząd Miasta prosi o składanie wniosków: osoby , którym przysługuje roszczenie o nabycie tych nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 roku. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 16-07-2015 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 14-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2015 09:11