herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 21.01.2016 roku zawiadamiające o zebraniu materiałów i dowodów w postępowaniu dotyczącym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800)?