herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVI /191/15 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 151/51 i cz. 151/22 i cz. dz. 151/50 Wolin 3


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVI /191/15 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2015 roku.

oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 151/51 i cz. 151/22 i cz. dz. 151/50Wolin 3

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki w ha

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób zagospodarowania

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 3

zaplecze ulicy Parkowej i Rybackiej

Cz.151/51

Cz. 151/22

cz. 151/50

0,17 ha

w tym:

PsV- 0,17 ha

0,80 ha

w tym:

PsV - 0,80 ha

1,78 ha

w tym:

PsV - 1,78 ha

18303

18303

18303

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu na cele rolne na okres 5 lat, leży w pasie technicznym wybrzeża. Dzierżawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów prawa wodnego, oraz Zarządzenia Porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie ochrony terenów pasa technicznego

niezabudowana

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin tereny leżą w strefie rekreacyjnej.

Rocznie 2,75 q

pszenicy

Wysokość czynszu może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, stosownie do zarządzenia Burmistrza

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2015 roku poz. 1774

Wolin, dnia 2016.02.02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 04-02-2016 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 02-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2016 10:00