herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 54/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 roku. 2003-09-23 10:37
Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 roku. 2003-09-23 10:36
Zarządzenie Nr 52/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 roku. 2003-09-23 10:34
Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 roku. 2003-09-23 10:31
Zarządzenie Nr 50/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2003 r. 2003-09-23 10:30
Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia. 2003-09-23 10:29
Zarządzenie Nr 45/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach i Społecznej Szkoły Pods 2003-08-29 14:17
Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach i Społecznej Szkoły Podstawowej 2003-08-29 14:16
Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum. 2003-08-29 14:14
Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin. 2003-08-29 14:12
Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003-08-27 14:33
Zarządzenie Nr 43/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, którym powier 2003-08-27 13:31