herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXI/242/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty 2016-04-22 13:17
UCHWAŁA NR XXI/243/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-04-22 13:16
UCHWAŁA NR XXI/244/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-04-22 13:16
UCHWAŁA NR XXI/245/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-04-22 13:15
UCHWAŁA NR XXI/246/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin? 2016-04-22 13:11
UCHWAŁA NR XXI/247/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2016 r. 2016-04-22 13:10
UCHWAŁA NR XXI/248/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/206/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2016 ? 2033 2016-04-22 13:10
UCHWAŁA NR XXI/249/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/97/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie 2016-04-22 13:09