Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych niezabudowanych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości

Obręb 3 Wolin ulica Krótka

1. działka Nr 164/24 o pow. 806 m2 Cena wywoławcza 63.394,- zł

KW SZ1K/00009752/4

2. działka Nr 164/26 o pow. 854 m2 Cena wywoławcza 67.094,- zł

KW SZ1K/00009752/4

3. działka Nr 164/27 o pow. 1035 m2 Cena wywoławcza 80.894,- zł

KW SZ1K/00009752/4

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, położone są przy ulicy Spacerowej w kompleksie działek na zapleczu ulicy Słowiańskiej i Słowackiego. Dojazd do w/w nieruchomości odbywa się ulicą Słowiańską - o nawierzchni asfaltowej oraz ulicą Słowackiego i Spacerową - drogi nieutwardzone. W drodze dojazdowej do działek oznaczonej numerem działki 164/28 znajduje się wodociąg.

Dla każdej w/w nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

dla działki Nr 164/24 - decyzja Nr 49/2010

dla działki Nr 164/26 - decyzja Nr 54/2010

dla działki Nr 164/27 - decyzja Nr 56/2010

Obręb Dargobądz

4. działka Nr 344 o pow. 1436 m2 cena wywoławcza 57.113,- zł

KW SZ1K/00005516/0

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 25/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym oraz decyzja Nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z nieuciążliwą funkcją usługową, dwóch wolnostojących wiat oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem i wiatami w tym budowie naziemnego lub podziemnego zbiornika na gaz ziemny oraz własnego ujęcia wody dla celów gospodarczych.

Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka nie uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci infrastruktury technicznej znajdującej się we wsi. Dojazd drogą asfaltową i następnie drogą nieutwardzoną.

Nieruchomość w części porośnięta jest różnogatunkowym drzewostanem w różnym wieku

Obręb Kołczewo

5. działka Nr 444/5 o pow. 1595 m2 cena wywoławcza 95.263,- zł

KW SZ1K/00001438/1

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 116/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym. Dojazd ulicą Słoneczną - drogą utwardzoną płytami betonowymi oraz wąską drogą wewnętrzną nieutwardzoną. Teren działki ze znacznym spadkiem w kierunku kanału.

Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz stałego cieku wodnego - kanału wpadającego do jeziora Kołczewo. Na działce znajduje się nieczynne szambo.

Działka nie uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci infrastruktury technicznej znajdującej się we wsi.

Do ceny sprzedaży w/w działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wniesienia wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 27 maja 2016 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pozostałej należności za nabywaną nieruchomość. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.wolin.pl

Wolin, dnia 2016.04.22

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 25-04-2016 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 22-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2016 10:26