Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla trzech obszarów oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań.


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla trzech obszarów obejmujących:

  1. działkę Nr 186, obręb Dargobądz,

  2. działkę Nr 7/1, obręb Piaski Wielkie,

  3. działki nr 160, 161, 162, 383, 384, 385 oraz część działek nr 378, 379/7, obręb Skoszewo;

oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań.

Na podstawie art. 11 pkt. 1, a także w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1, pkt. 11 i 14, art. 39, art. 40 pkt.1, art.41, art. 46 pkt. 1, art.50, art. 51 i art. 54 ust 3, w nawiązaniu do art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wolinie Uchwałę Nr XIX/224/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, dla trzech obszarów:

  1. obejmującego działkę Nr 186, obręb Dargobądz,

  2. obejmującego działkę Nr 7/1, obręb Piaski Wielkie,

  3. obejmującego działki nr 160, 161, 162, 383, 384, 385 oraz część działek nr 378, 379/7, obręb Skoszewo.

Ogłaszam również, że ww. dokumenty wraz z załącznikami graficznymi są dostępne
do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu
Miejskiego w Wolinie.

Informuję również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. opracowania, przedmiotem którego będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb przedmiotowych zmian.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona
do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin
w godzinach: od 900 do 1500 (pok. nr 103)

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionych opracowań, tj. zmiany studium oraz do prognoz oddziaływania na środowisko sporządzanych dla potrzeb obu ww. dokumentów, a także do zapoznania się z niezbędną dostępną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionych opracowań można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia/obwieszczenia na adres: Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin lub e-mailem: urzad@wolin.pl.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wolina.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 11-05-2016 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Osieleniec 11-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2016 10:03