herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OOBIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV obejmującej wymianę dwóch słupów energetycznych oraz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV na elektroenergetyczną linię kablową 15kV na terenie działek nr: 1/52, 1/24, 1/56, 1/4, 1/55, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin.