herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 270/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku Część działki 286/20 ? 194 m2, dz. 286/16 - 276 m2, cz. działki Nr 277/2 ? 23 m2 obręb 3 Wolin