herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wydaniu decyzji nr 5/2016, znak: BIO.6733.12.15.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w zakresie słupowej sta-cji transformatorowej 15/04kV na terenie działki nr 297/4 położo-nej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1 oraz linii kablowej 15kV i sieci rozdzielczej 0,4kV na terenie działek nr: 700/2, 298/42, 298/21, 684, 297/4, 662, 663, 260/1, 258 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin.