herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2016.AS z dnia 25.07.2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie fermy tuczu drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 66/30, 66/31, 66/34 w obr. Ostromice gm. Wolin?, realizowanego przez Speed Trucks Sp. z o.o. z siedzibą w Ostromicach 55, 72-510 Wolin, z upoważnienia której działa EKO-PROJEKT, ul. Grochowska 19, 60-277 Poznań.