herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIV/284/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działki nr 143/7 na działkę nr 144/5, przeznaczoną pod drogę.