herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Sekretarz Gminy

 

Banaszkiewicz Paweł
Sekretarz Gminy

Pokój nr 102
tel. 91 322 08 14
fax 91 326 14 29
e-mail sekretarz@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Miasta i w tym zakresie:
  -   opracowywanie zakresu czynności dla poszczególnych komórek organizacyjnych,
  -   informowanie Burmistrza Wolina o konieczności dokonywania zmian personalnych,
  -   nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
  -   prezentowanie nowoprzyjętych pracowników,
  -   dbanie o wygląd budynku i jego otoczenia,
  -   nadzorowanie prawidłowości wydatkowania funduszu na utrzymanie urzędu,
  -   planowanie kosztów utrzymania urzędu i rozliczania się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,
  -   wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza.

 • pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu w tym organizowaniem pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjnej,

 • współdziałanie z jednostkami pomocniczymi gminy,

 • organizowanie biblioteki urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych,

 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w szczególności w zakresie rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywatela oraz skarg i wniosków, a także organizowanie działalności kontrolnej pracowników urzędu,

 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

 • zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

 • wydawanie wszelkich wymaganych świadczeń i poświadczeń urzędowych,

 • zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miasta,

 • zabezpieczanie mienia Urzędu Miasta,

 • przyjmowanie ustnie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

 • nadzorowanie przestrzegania przepisów p.poż. I BHP przez pracowników urzędu,

 • zapewnianie zgodności wydawanych decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa,

 • wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i czynności powierzonych przez Burmistrza,

 • wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

 • nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 09-02-2004 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wiatrak 02-08-2017 13:05