herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
OAS.0050.281.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/695/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 128/18 z dnia 31 października 2018 roku. 2018-12-05 10:30
OAS.0050.278.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LVI/725/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. nr 438/9 o pw. 22 m2, dz. nr 438/10 o pow. 22 m2, dz. nr 438/11 o pow. 22 m2, dz. nr 438/13 o pow. 18 m2 dz. nr 438/14 o pow. 22 m2, dz. nr 438/15 o pow. 22 m2 dz. nr 438/16 o pow. 22 m2 dz. nr 438/17 o pow. 22 m2, cz. 438/18 o pow. 180 m? obręb Kołczewo 2018-11-26 15:21
OAS.0050.277.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/722/18 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 88 pow. 2,05 ha, cz. dz.87 pow. 1,00 ha, cz. dz. 63 pow. 4,1776 ha, cz. dz. 38 pow. 1,08 ha obręb Wolin 2 2018-11-23 11:39
OAS.0050.276.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/716/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 61/29 pow. 2.060 m? i cz. dz. 61/38 pow. 1.490 m? obręb 4 Wolin 2018-11-23 11:38
OAS.0050.250.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/713/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. nr 244/3 pow. 0,6387 ha i dz. nr 244/2 pow. 8,2431 ha obręb Wolin 4 2018-11-21 13:21
OAS.0050.251.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/732/18 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 852/2 pow. 2,8606 ha obręb Kołczewo 2018-11-21 13:20
OAS.0050.252.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LVI/734/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r oraz z Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 247/4 pow. 0,4123 ha obręb Kołczewo 2018-11-21 13:19
OAS.0050.253.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/733/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 430/2 pow. 0,1299 ha obręb Kołczewo 2018-11-21 13:18
OAS.0050.254.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/712/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. dz. nr 78 pow. 0,8529 ha obręb 5 Wolin 2018-11-21 13:17
OAS.0050.255.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/714/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z 8 stycznia 2018 roku dz. 244/4 pow. 0,6239 ha obręb Wolin 2 2018-11-21 13:15
OAS.000.256.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/726/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 438/18 pow. 692 m? obręb Kołczewo 2018-11-21 13:12
OAS.005.257.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/720/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 82 pow. 1,1099 ha i dz. 84 pow. 1,0385 ha obręb Wolin 2 2018-11-21 13:11
OAS.0050.258.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/721/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 88 pow. 3,9680 ha i cz. 87 pow. 2,27 ha obręb Wolin 2 2018-11-21 13:07
OAS.0050.259.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/732/18 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 204/26 pow. 5,9066 ha obręb Kołczewo 2018-11-21 13:06
OAS.0050.262.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/711/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. Nr 151/51 pow. 10.079 m? i dz. Nr 331 pow. 345 m? obręb Wolin 3 2018-11-21 13:06
OAS.0050.263.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/735/18 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 25 pow. 1,9123 ha i cz. 38 pow. 1,0854 ha obręb Wolin 2 2018-11-21 13:05
OAS.0050.264.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/731/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. działka 51 pow. 2,2131 ha obręb 2 Wolin 2018-11-21 13:03
OAS.0050.265.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/709/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 42/49 pow. 1,2m? obręb 4 Wolin 2018-11-21 13:01
OAS.0050.266.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/715/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 211 pow. 66m?, działki 210/2 o pow. 11m?, 210/1 o pow. 48m? obręb 3 Wolin 2018-11-21 13:00
OAS.0050.267.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/723/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 286/20 pow. 194 m?, dz. 286/16 pow. 276 m?, cz. działki 277/2 pow. 23 m? obręb 3 Wolin 2018-11-21 12:59
OAS.0050.268.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/708/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 24/20 pow. 32m? obręb 3 Wolin 2018-11-21 12:58
OAS.0050.269.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/724/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 121/8 o pow. 503 m? obręb 4 Wolin 2018-11-21 12:55
OAS.0050.270.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/719/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 250/1 pow. 0,29 m? obręb Wolin 4 2018-11-21 12:55
OAS.0050.271.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/710/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 2/3 pow. 123 m? obręb 3 Wolin 2018-11-21 12:54
OAS.0050.272.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/717/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. działka 213/26 o pow. 177 m? obręb 4 Wolin 2018-11-21 12:52
OAS.0050.273.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/718/18 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 213/30 pow. 178 m2 obręb 4 Wolin 2018-11-21 12:51
OAS.0050.246.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. działka 236/17 pow. 298 m? obręb 4 Wolin 2018-11-09 14:46
OAS.0050.232.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/678/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/2 o powierzchni 0,0124 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 Wolin. 2018-11-06 13:02
OAS.0050.241.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 18/169 udziału 2/8 pow. 234,25 m? obręb Unin 2018-10-26 14:25
OAS.0050.234.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIX/659/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 177, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2018-10-24 10:34
OAS.0050.233.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/667/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 58/34, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2018-10-24 10:33
OAS.0050.232.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/678/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/2 o powierzchni 0,0124 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 Wolin. 2018-11-06 13:27
OAS.0050.213.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/693/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 438/18 pow. 160 m? obręb Kołczewo 2018-10-01 08:21
OAS.0050.212.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/692/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki nr 27 pow. 250 m? obręb 6 Wolin 2018-10-01 08:19
OAS.0050.211.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/691/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. Nr 151/51 pow. 290 m? obręb Wolin 3 2018-10-01 08:13
OAS.0050.210.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/690/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. działki 58/4 pow. 70 m? obręb Wolin 3 2018-10-01 08:11
OAS.0050.214.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/694/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 141 pow. 0,6224 ha obręb Kołczewo 2018-10-01 08:08
OAS.0050.209.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/696/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 475 obręb Kołczewo reklama 2018-10-01 08:06
OAS.0050.202.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/730/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/29 o pow. 796 m? obręb Wolin 3 2018-09-17 14:50
OAS.0050.199.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 700/2 pow. 105 m? obręb Kołczewo 2018-09-17 14:51
OAS.0050.200.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 76 pow. 63 m? obręb 4 Wolin 2018-09-17 14:52
OAS.0050.189.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 64 pow. 591 m? obręb Wolin 4 2018-09-12 08:47
OAS.0050.192.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLI/520/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 265/3 oraz części działki nr 251/29, położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. 2018-09-11 12:43
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 80/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. cz. 148/12 pow. 420 m? obręb Recław 2018-08-10 14:11
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/357/08 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku. dz. 217/11 pow. 380 m? obręb 4 Wolin 2018-08-10 13:20
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pomieszczenia remizy strażackiej w Wolinie dz. 2/9 o pow. 1442 m? obręb 3 Wolin 2018-08-10 13:19
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LI/668/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki nr 58/22 o pow. 685 m? obręb 3Wolin 2018-08-09 13:00
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/648/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 63 o pow. 2,09 ha, cz. 88 o pow. 0,90 ha, cz. 38 o pow. 1,10 ha, dz. 68 o pow. 1,085 ha, dz. 85 o pow. 0,7958 ha, dz. 60 o pow. 1,7847 ha, dz. 91 o pow. 1,4712 ha, dz. 62 o pow. 2,1436 ha, dz. 61 o pow. 1,0389 ha obręb 2 Wolin 2018-08-09 12:59
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/677/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 265/1 o pow. 14 m? obręb Wolin 4 2018-08-07 12:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/675/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. części działek Nr 33/1 i Nr 31 obręb Sierosław 2018-08-07 12:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/675/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 33/1 obręb Sierosław 2018-08-07 12:52
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/675/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 31 obręb Sierosław 2018-08-07 12:52
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. 58/4 o pow. 1100 m? obręb 3 Wolin 2018-08-07 12:51
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 151/41 pow. 1575 m? obręb Wolin 3 2018-07-16 12:48
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 261/92 o pow. 0,3596 ha, obręb Recław 2018-07-16 12:47
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 3/4 o pow. 0,0398 ha oraz dz. nr 9/11 o pow. 0,1010 ha, obręb Wiejkówko 2018-07-16 12:47
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 164/2 o pow. 0,2955 ha, obręb Zagórze 2018-07-16 12:46
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr XLIX/658/18 z dnia 30 maja 2018 roku oraz uchwały Nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwały Nr XI/85/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin dz. 124/4 pow. i cz. 126/3 obręb Wolin 3 2018-06-28 11:55
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/626/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku. dz. 217/14 pow. 117 m? obręb 4 Wolin 2018-06-26 09:27
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/652/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku dz. 312 pow. 7430 m?, dz. 313 pow. 787 m?, dz. 314 udział do ? części działki pow. 594 m? obręb 2 Wolin 2018-06-26 09:26
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/652/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku dz. 315 pow. 729 m?, dz. 316 pow. 10.625 m?, dz. 314 udział do ? części działki pow. 594 m? obręb 2 Wolin 2018-06-26 09:25
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą XXVI/291/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku dz. 536/2 pow. 1075 m? obręb Ładzin 2018-06-26 09:24
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z uchwałą Nr XLIX/655/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 4 stycznia 2018 r. dz. 70/2 obręb Wolin 5 2018-06-20 13:34
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. działka nr 185/3 o pow. 0,4968 ha obręb Recław 2018-06-20 13:33
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/651/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 4 stycznia 2018 roku dz. 3/2, dz. 3/1 i cz. 848, cz. 849 obręb Kołczewo 2018-06-20 13:32
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/645/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 438/18 pow. 160 m? obręb Kołczewo 2018-06-20 13:31
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/647/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku . część działki 27 obręb 6 Wolin - 1452 m? 2018-06-20 13:30
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr XLIX/641/18 Rady Miejskiej w Wolinie oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 61/29 pow. 150 m? i cz. dz. 61/38 pow. 240 m? obręb 4 Wolin 2018-06-20 13:29
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/650/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część dz. 178 pow. 0,59 ha Domysłów 2018-06-20 13:28
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/653/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 5/92 pow. 0,5256 ha obręb Piaski Wielkie 2018-06-20 13:27
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/642/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 20 pow. 0,8720 ha obręb Wolin 5 2018-06-20 13:26
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/656/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 70/2 pow. 154 m? obręb Kołczewo 2018-06-20 13:25
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 124/1 pow. 20 m? obręb 3 Wolin 2018-06-20 13:25
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/646/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 73/7 pow. 14 m? obręb 3 Wolin 2018-06-20 13:23
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/644/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 286/19 pow. 52 m? i 286/21 pow. 106 m? w obrębie 3 Wolin 2018-06-20 13:23
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/643/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 83/16 pow. 16 m? obręb Wolin 3 2018-06-20 13:22
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/657/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 250/1 obręb 4 Wolin, cz. dz. 346 obręb Kołczewo, cz. dz. 71 obręb Ładzin 2018-06-20 13:21
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr XLIX/649/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 264 pow. 75 m? obręb Wolin 3 2018-06-20 13:21
OAS.0050.137.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/128/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 5 przy ulicy Zamkowej w Wolinie. 2018-06-19 14:58
OAS.0050.136.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVIII/627/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/41, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2018-06-19 14:57
OAS.0050.135.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVII/611/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 5 w Wiejkówku. 2018-06-19 14:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/731/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/27 pow. 1035 m? obręb Wolin 3 2018-05-28 15:15
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/89/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 344 pow. 1436 m? obręb Dargobądz 2018-05-28 15:14
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/736/10 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2010 roku dz. 179/2 o pow. 2159 m? obręb Wolin 3 2018-05-28 15:14
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/726/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/33 pow. 969 m? obręb Wolin 3 2018-05-28 15:13
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. 267/1 o pow. 198 m? obręb Dargobądz 2018-05-28 15:12
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/622/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. cz. 39/12 pow. 0,70 ha obręb Wolin 5 2018-05-28 15:12
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 08 stycznia 2018 roku oraz art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym cz. nr 119 pow. 100 m? obręb Wisełka 2018-05-28 15:11
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/620/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 25 pow. 420 m? obręb Wolin 5 2018-05-09 15:11
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/620/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 25 pow. 900 m? obręb Wolin 5 2018-05-09 15:11
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/620/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 25 pow. 620 m? obręb Wolin 5 2018-05-09 15:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/625/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 70/24 pow. 90 m? obręb 4 Wolin 2018-05-09 15:05
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/621/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 116/4 pow. 181 m? obręb 4 Wolin 2018-05-09 14:40
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/621/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 116/3 pow. 233 m? obręb 4 Wolin 2018-05-09 14:38
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/623/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 r oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 39/12 pow. 0,10 ha obręb Wolin 5 2018-05-09 14:33
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/624/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 24/31 o pow. 21 m? obręb 3 Wolin 2018-05-09 14:28
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/630/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 12/2 o pow. 710 m? i dz. 11/4 o pow. 6 m? obręb Żółwino 2018-05-09 13:48
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/622/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. cz. 39/12 pow. 4,46 ha obręb Wolin 5 2018-05-09 13:05
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/622/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. cz. 39/12 pow. 0,30 ha obręb Wolin 5 2018-05-09 12:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/628/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 264 o pow. 72 m? obręb Wolin 3 2018-05-09 12:44
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/628/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 264 o pow. 29 m? obręb Wolin 3 2018-05-09 12:40
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/628/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 264 o pow. 218 m? obręb Wolin 3 2018-05-09 12:33
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/628/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 264 o pow. 128 m? obręb Wolin 3 2018-05-09 12:32
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku oraz art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. część działki 61/29 pow. 160 m2 obręb 4 Wolin 2018-05-09 11:17
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. nr 119 pow. 140 m? obręb Wisełka 2018-03-30 09:31
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/2017 z dnia 18 października 2017 roku oraz art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. cz. 438/18 o pow. 80 m? Kołczewo 2018-03-30 09:30
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. 11/3 o pow. 0,3042 ha, cz. 11/4 o pow. 0,6889 ha, cz. 12/3 o pow. 1,2380 ha, cz. 12/4 o pow. 0,1833 ha, dz. nr 12/5 o pow. 0,3808 ha, dz. nr 13/3 o pow. 1,7717 ha, dz. nr 13/4 o pow. 0,3317 ha, dz. nr 13/5 o pow. 0,3944 ha obręb 5 Wolin 2018-03-30 09:29
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz Zarządzeniem nr 32/18 Burmistrza Wolina z dnia 20 marca 2018 r. dz. 70/2 pow. 12654 m?, dz. 71/2 pow. 3530 m? obręb Wolin 5 2018-03-30 09:28
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 6/34 o pow. 0,0252 ha, dz. nr 6/35 o pow. 0,0211 ha, dz. nr 6/36 o pow. 0,0207 ha, dz. nr 5/10 o pow. 0,5006 ha obręb Piaski Wielkie 2018-03-30 09:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/549/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 92/2 o powierzchni 0,0044 ha, położonej w Zastaniu. 2018-03-22 14:29
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym część działki 27 pow. 280 m? obręb 6 Wolin 2018-03-22 10:13
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 08 stycznia 2018 roku oraz art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym działka 217/14 o pow. 117 m? obręb 4 Wolin 2018-03-20 14:42
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym część działki 27 pow. 250 m? obręb 6 Wolin 2018-03-06 15:12
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/585/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku i Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 261/94 pow. 20,6649 ha obręb Recław 2018-03-06 15:11
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLV/584/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka Nr 11 o pow. 0,4239 ha obręb 2 Wolin 2018-02-06 08:35
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/589/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działki 73/2, cz. 25, 35, 28, 95, 97, 66, 65 obręb 2 Wolin 2018-02-06 08:34
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLV/586/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 r oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działki 67/3, 73/1, 72/1 obręb Wolin 5 2018-02-06 08:33
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLV/590/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. działka nr 94 pow. 1,5641 ha, nr 69 pow. 0,9956 ha i cz. 87 pow. 1,0065 obręb 2 Wolin 2018-02-06 08:33
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/587/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 1/47 pow. 0,20 ha Wolin 6 2018-02-06 08:32
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/588/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/15 z dnia 8 stycznia 2018 r. cz. dz. 121/1 pow. 0,70 ha obręb Łuskowo 2018-02-06 08:31
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/581/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 163 pow. 5,8699 ha obręb Kołczewo 2018-02-06 08:30
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/580/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 70/24 pow. 180 m? obręb 4 Wolin 2018-02-06 08:29
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/580/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 70/24 pow. 548 m? obręb 4 Wolin 2018-02-06 08:27
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/582/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. cz. działki 47/16 o pow. 690 m? obręb 4 Wolin 2018-02-06 08:26
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/538/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 50/2 o pow. 6 m? obręb Wolin 4 2018-02-06 08:25
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/537/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 39/12 pow. 0,20 ha obręb Wolin 5 2018-02-06 08:24
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/583/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/15 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 99/3 pow. 45 m? obręb 3 Wolin 2018-02-06 08:23
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/580/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 70/24 pow. 450 m? obręb 4 Wolin 2018-02-06 08:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLI/522/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 12, położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 30 w Wolinie. 2018-01-19 14:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/15/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Słowiańskiej 11 w Wolinie. 2018-01-19 14:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin, na której zostanie ustanowiona służebność przesyłu, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/467/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działek nr 1/4, 1/6, 1/11, 1/17 oraz 1/55, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, prawem służebności przesyłu. 2018-01-19 14:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/469/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Warnowie: działki nr 111/6 na działkę nr 341/4. 2018-01-19 14:38
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/16 obręb Wolin 2 2018-01-18 12:54
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. działki 47/16 o pow. 375 m? obręb 4 Wolin 2018-01-18 12:54
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLI/519/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku działka 148/2 pow. 0,7719 ha obręb Ładzin 2018-01-08 15:02
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/541/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 70/2 o pow. 28 m? obręb Wolin 4 2018-01-08 15:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. 2017-12-27 10:59
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 735 m? obręb 6 Wolin 2017-12-20 14:44
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 504 m? obręb 6 Wolin 2017-12-20 14:43
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 380 m? obręb 6 Wolin 2017-12-20 14:42
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 273 m? obręb 6 Wolin 2017-12-20 14:42
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 450 m? obręb 6 Wolin 2017-12-20 14:41
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/546/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. działka 213/25 o pow. 175 m? obręb 4 Wolin 2017-12-20 14:40
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/545/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku działka 236/21 o pow. 212 m? obręb 4 Wolin 2017-12-20 14:40
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLIII/539/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 9/2 o pow. 10 m? obręb 3 Wolin 2017-12-20 14:39
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/538/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku cz. 50/2 o pow. 6 m? obręb Wolin 4 2017-12-20 14:39
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII8547/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. część działki 393/3 o pow. 1015 m? obręb Dargobądz 2017-12-20 14:37
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku cz. działki 47/16 o pow. 6 m? obręb 4 Wolin 2017-12-20 14:37
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/548/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku cz. 27 o pow. 180 m? obręb 6 Wolin 2017-12-20 14:35
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/544/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 491 pow. 250 m? obręb Kołczewo 2017-12-20 14:34
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/543/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 24/31 o pow. 25 m? obręb 3 Wolin 2017-12-20 14:33
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/540/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017r oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. działka 75 o pow. 0,61 ha, działka 76 o pow. 0,74 ha obręb Kodrąb działka 513/2 o pow. 0,8487 ha Ładzin 2017-12-20 14:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/2017 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 438/18 o pow. 50 m? Kołczewo 2017-12-11 13:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVII/468/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 663/10000 w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Nadmorskiej 1 w Wisełce. 2017-11-27 15:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLI/521/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/57, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-11-27 15:17
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku oraz cz. 28/2 o pow. 961 m?, a także znajdujących się na niej budynków o łącznej pow. 95,35 m? obręb Domysłów 2017-11-27 14:46
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 33/21 pow. 18 m? obręb Wolin 4 2017-10-11 09:51
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XL/505/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 października 2017r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 92/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku. część dz. 261/94 o pow. 4,1112 ha obręb Recław 2017-10-11 09:49
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. część działki nr 57/7 pow. 72 m?, część działki nr 57/1 pow. 293 m? obręb Sierosław 2017-10-11 09:48
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. cz. dz. 57/7 pow. 20 m?, cz. dz. 57/1 pow. 55,60 m? obręb Sierosław 2017-10-11 09:47
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 438/18 o pow. 18 m? Kołczewo 2017-10-11 09:46
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XL/506/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 października 2017 roku. cz. 395/7 o pow. 100 m? obręb Warnowo 2017-10-11 09:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 58/51 w obrębie ewidencyjnym 3 - Wolin. 2017-10-09 15:17
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. działka 286/22 o pow. 117 m? obręb 3 Wolin 2017-10-06 10:14
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 79 pow. 1,42 ha obręb Kodrąb 2017-10-06 10:13
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/460/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 r. część działki nr 57/7 obręb Sierosław 2017-10-06 10:13
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. działki 1/62 pow. 400 m? obręb 6 Wolin 2017-10-04 10:47
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. działki 47/16 o pow. 800 m? obręb 4 Wolin 2017-10-04 10:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/456/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 61/36 o powierzchni 0,0108 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. 2017-09-29 14:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/441/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Wiejkowie 12. 2017-09-29 14:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/440/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ulicy Mostowej 12 w Wolinie. 2017-09-29 14:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/443/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Mokrzycy Wielkiej 25. 2017-09-29 14:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/442/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Słonecznej 8 w Kołczewie. 2017-09-29 14:16
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/483/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 205 pow. 2,02 ha obręb Domysłów 2017-08-29 15:06
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 148/2 pow. 0,7719 ha obręb Ładzin 2017-08-29 15:05
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/487/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 64/4 pow. 0,0235 ha obręb Troszyn 2017-08-29 15:04
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 86/1 pow. 0,0140 ha Zastań 2017-08-29 15:03
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 86/1 pow. 0,0050 ha Zastań 2017-08-29 15:03
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/491/17 Rady Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 33/8 o pow. 18 m? obręb Wolin 4 2017-08-29 15:02
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/484/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 151/17 pow. 37 m? obręb Wolin 3 2017-08-29 15:01
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/478/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 218/4 pow. 21 m? obręb 3 Wolin 2017-08-29 14:58
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/488/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 327 o pow. 45 m?, cz. 277/2 o pow. 15 m? obręb Wolin 3 2017-08-29 14:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 286/20 pow. 1250 m? obręb 3 Wolin 2017-08-29 14:55
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/479/17 Rady Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 39/11 pow. 500 m? obręb 5 Wolin 2017-08-29 14:54
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/476/17 Rady Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 249 pow. 2,0959 ha obręb Wolin 4 2017-08-29 14:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/481/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 27 o pow. 200 m? obręb 6 Wolin 2017-08-29 14:50
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/480/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 24/14 pow. 204 m2 obręb Wolin 3 2017-08-29 14:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/398/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 64/2 o powierzchni 0,0908 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skoszewo. 2017-07-20 10:43
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 236/23 obręb 4 Wolin 2017-07-20 08:07
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 236/23 pow. 0,2730 ha, cz. dz. 97/2 pow. 0,3930 ha, cz. dz. 238/5 pow. 0,2270 ha obręb 4 Wolin 2017-07-20 08:05
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 438/18 o pow. 18 m? Kołczewo 2017-07-20 08:04
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/444/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 06 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 81/1 pow. 250 m? obrębie Dobropole 2017-07-19 09:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/451/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 135/2 pow. 0,3998 ha obręb Mokrzyca Wielka 2017-07-19 09:52
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/445/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 144 pow. 1,75 ha obręb Kodrąb 2017-07-19 09:51
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/447/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 116 pow. 1,1199 ha obręb 2 Wolin 2017-07-19 09:51
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/453/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 203 pow. 0,0561 ha obręb Skoszewo 2017-07-19 09:50
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/454/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 146 pow. 1,1837 ha, dz. 147 pow. 0,5537 ha, dz. 148 pow. 1,7715 ha obręb Kołczewo 2017-07-19 09:49
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/446/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 164/10 pow. 45 m? obręb Wolin 3 2017-07-19 09:48
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/450/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 236/22 pow. 150 m? obręb 4 Wolin 2017-07-19 09:48
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/449/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 213/24 pow. 171 m? obręb 4 Wolin 2017-07-19 09:46
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/448/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 218/1 pow. 302 m? obręb 3 Wolin 2017-07-19 09:46
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/452/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 124/1 pow. 10 m? obręb 3 Wolin 2017-07-19 09:45
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 236/23 obręb 4 Wolin 2017-06-27 09:18
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/727/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. dz. 164/32 Wolin 3 2017-06-22 14:53
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXV/336/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 roku. działka nr 118/5 obręb Kodrąbek 2017-06-22 14:51
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXV/336/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 roku. działki nr 118/4 obręb Kodrąbek 2017-06-22 14:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/409/17Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2B położonego w Jagniątkowie. 2017-06-09 13:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/190/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej. 2017-06-09 13:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXII/390/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Ogrodowej 9 w Wolinie. 2017-06-09 13:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIV/426/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/56, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-06-09 13:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/410/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/54, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-05-17 12:37
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/20 obręb 2 Wolin 2017-05-16 15:03
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. działka 24/21 obręb 3 Wolin 2017-05-16 15:02
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/423/17 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku działki 32, 131 obręb Kołczewo 2017-05-11 14:47
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/422/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku cz. dz. 250/4 pow. 22 m? obręb Wolin 4 2017-05-11 14:47
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/425/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 76 obręb 4 Wolin 2017-05-11 14:46
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/424/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 15/12 z dnia 9 lutego 2012 roku. cz. dz. 2/9 pow. 28 m? obręb Wolin 3 2017-05-11 14:45
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/400/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 191 obręb Domysłów 2017-04-20 14:58
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 12 obręb Ostromice 2017-04-20 14:57
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałami Nr XXXIII/402/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 236/23 obręb 4 Wolin 2017-04-20 14:56
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/407/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 3/2, dz. 3/1 i cz. 848, cz. 849 obręb Kołczewo 2017-04-20 14:54
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/406/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. Nr 151/51 pow. 10.369 m? i dz. Nr 331 pow. 345 m? obręb Wolin 3 2017-04-20 14:54
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/399/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku cz. dz. Nr 27 pow. 500 m? obręb 6 Wolin 2017-04-20 14:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/404/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku Dz. Nr 14/1 obręb Warnowo 2017-04-20 14:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/401/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 844 obręb Kołczewo 2017-04-20 14:45
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/405/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku dz. 7/2 obręb Chynowo 2017-04-20 14:45
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. działka 514/6 Ładzin 2017-04-10 12:19
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/732/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/26 Wolin 3 2017-04-10 12:18
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku dz. 10/6 Wolin 6 2017-04-10 12:16
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. działka 514/9 obręb Ładzin 2017-04-10 12:15
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/734/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/24 Wolin 3 2017-04-10 12:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/361/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 217/16 o powierzchni 0,0108 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. 2017-03-29 08:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXII/391/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/48, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-03-29 08:39
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, Przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/382/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 stycznia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku cz. dz. 61/35 obręb 4 Wolin pow. 108 m? 2017-03-22 08:16
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXI/378/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/44, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-04-04 14:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin 2017-03-07 10:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXI/380/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 stycznia 2017 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 260/16 obręb 4 Wolin 2017-02-07 11:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXI/381/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 stycznia 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku dz. 78 o pow. 1,7173 ha obręb 2 Wolin 2017-02-07 11:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/360/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/55, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-02-01 09:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/359/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/47, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-02-01 09:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/358/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/38, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-02-01 09:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIX/338/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/46, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-02-01 09:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/303/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 67/4 Wolin 5 2017-01-27 08:47
urmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 135/10 o pow. 100 m? obręb Wisełka 2017-01-27 08:47
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIX/337/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/45, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2017-01-26 12:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVI/316/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 47/29, położonej w Wisełce. 2017-01-26 12:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXX/368/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2016 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. działki 24/3 o pow. 146 m? obręb Sułomino 2017-01-09 10:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/352/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku. część działki 238/2 i cz. dz. 238/3 obręb 4 Wolin 2016-12-20 08:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/347/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku. działka 213/26 o pow. 177 m? obręb 4 Wolin 2016-12-20 08:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/346/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku. część działki 239/24 obręb 4 Wolin 2016-12-20 08:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/348/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. część działki 213/30 obręb 4 Wolin 178 m2 2016-12-20 08:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/345/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 9 Wolin 5 2016-12-20 08:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/343/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 79 Wolin 2 2016-12-20 08:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/350/16 Rady Miejskiej Wolinie z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. dz. 105/2 pow. 54 m2 Wolin 3 2016-12-20 08:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/344/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku. dz. Nr 70 obręb 2 Wolin 2016-12-20 08:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/351/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 211, działki 211, 210/1 obręb 3 Wolin pow. 125 m? 2016-12-20 08:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIX/349/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. część działki 1/63 obręb 6 Wolin pow. 120 m? 2016-12-20 08:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 317/1 obręb Dargobądz 2016-11-29 08:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/323/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 61/38 pow. 980 m? obręb Wolin 4 2016-11-16 14:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/324/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2016 roku. działka 1/42 o pow. 271 m? obręb Wolin 6 2016-11-16 14:40
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niezabudowanych niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą 2016-11-16 14:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/321/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku. cz. 414/2 o pow. 0,6084 ha obręb Kołczewo 2016-11-14 10:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/322/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 39/12 o pow. 15 ha obręb Wolin 5 2016-11-14 10:14
urmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/327/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 438/18 o pow. 162 m? Kołczewo 2016-11-14 10:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 164/10 obręb Wolin 3 2016-11-08 15:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015. dz. 122 Skoszewo 2016-11-08 15:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą XXVI/291/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku dz. 536/2 Ładzin 2016-10-31 14:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. część działki 70/24 obręb 4 Wolin pow. 780 m? 2016-10-31 14:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 64/2 obręb Skoszewo 2016-10-31 14:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVI/312/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Niedamira 14 w Wolinie. 2016-10-27 08:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVI/315/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 wrzesnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 17 w Łuskowie. 2016-10-27 08:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 247/4 obręb Kołczewo 2016-10-26 10:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 144/1, 144/2 obręb Kołczewo 2016-10-26 10:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/36/11 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 110/2016 z dnia 19 października 2016 roku dz. 83/14 Wolin 3 2016-10-24 15:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/294/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 166/1 obręb Ładzin 2016-10-24 15:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 103 obręb Ostromice 2016-10-24 15:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/305/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 438/9 o pow. 22 m?, dz. 438/10 o pow. 22 m?, dz. 438/11 o pow. 22 m?, dz. 438/13 o pow. 18 m?, dz. 438/14 o pow. 22 m?, dz. 438/15 o pow. 22 m?, dz. 438/16 o pow. 22 m?, dz. 438/17 o pow. 22 m? 2016-10-24 15:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 430/2 obręb Kołczewo 2016-10-24 15:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/318/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 92/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku. dz. 65, dz. 69/1, dz. 70/1, cz. dz. 71/1 obręb Wolin 5 cz. dz. 1/3, dz. 1/9 obręb Wolin 6 2016-10-24 15:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 81/1 oraz dz. 52 obręb Dobropole 2016-10-24 15:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/306/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. działki 251/34 obręb 4 Wolin 2016-10-19 11:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/311/16 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2016 roku. część działki 70/21 pow. 320 m2 obręb 4 Wolin 2016-10-19 11:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/309/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 2/3 obręb 3 Wolin 2016-10-19 11:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/299/16 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2016 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 roku z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 45, 47, 49, 50 obręb Wolin 2, dz. 43/2, 65/2 obręb Rabiąż 2016-10-19 11:54
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/301/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. działki w obrębie 1 Wolin, obrębie 2 Wolin, obrębie 5 Wolin 2016-10-19 11:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/309/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. część działki 24/20 obręb 3 Wolin 2016-10-19 11:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/298/16 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 95/13 z dnia 3 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin sklasyfikowanych jako Bp i drogi przeznaczonych na tereny zieleni i cele rolne. cz. dz. 251/29, dz. 265/3 obręb 4 Wolin 2016-10-19 11:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/128/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 5 przy ulicy Zamkowej w Wolinie. 2016-10-18 15:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/292/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 280 m2 2016-10-14 10:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/397/16 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. działka 92/1 obręb Sierosław 2016-10-14 10:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/296/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 1/15 obręb 6 Wolin 2016-10-14 10:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 238/4, 238/2 i 238/5 Wolin 4 2016-10-14 10:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/304/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. część działki 70/21 obręb 4 Wolin 2016-10-14 10:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/304/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 70/21 obręb 4 Wolin 2016-10-14 10:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/307/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. część działki 251/34 obręb 4 Wolin pow. 7 m2 2016-10-14 10:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/293/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 121/8 o pow. 503 m2 obręb 4 Wolin 2016-10-14 10:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/293/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 121/8 o pow. 320 m2 obręb 4 Wolin 2016-10-14 09:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/300/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2019 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 700/2 pow. 15 m? obręb Kołczewo 2016-10-14 09:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/300/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku . część działki 700/2 Kołczewo 2016-10-14 09:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/308/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. część działki 42/49 obręb 4 Wolin 2016-10-14 09:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/9 Wolin 2 2016-10-12 09:28
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/16 Wolin 2 2016-10-12 09:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVI/598/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Mickiewicza 4i w Wolinie. 2016-09-16 15:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działki 67/3, 73/1, 72/1 obręb Wolin 5 2016-09-16 15:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIV/284/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działki nr 143/7 na działkę nr 144/5, przeznaczoną pod drogę. 2016-09-12 14:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 2/9 obręb 3 Wolin 2016-09-12 14:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 82 i dz. 84 Wolin 2 2016-09-02 13:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/631/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 21/5 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w Warnowie. 2016-08-30 08:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 92/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku dz. 65, dz. 69/1, dz. 70/1, cz. dz. 71/1 obręb Wolin 5 cz. dz. 1/3, dz. 1/9 obręb Wolin 6 2016-08-26 13:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 88/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku. Działka 22/4 Wolin 2 2016-08-19 09:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/36/11 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 87/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku dz. 83/14 Wolin 3 2016-08-19 09:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXII/258/16 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku 2016-07-28 08:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/269/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 roku. i zarządzeniem Burmistrza z dnia 6 sierpnia 2015 roku Nr 103/15 działka 261/94 Recław 2016-07-15 19:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 270/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku Część działki 286/20 ? 194 m2, dz. 286/16 - 276 m2, cz. działki Nr 277/2 ? 23 m2 obręb 3 Wolin 2016-07-15 19:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działki 132,133 Kołczewo 2016-07-15 19:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/266/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. cz. działki 476/2 Jarzębowo 2016-07-15 19:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XX/231/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 9/6 o powierzchni 0,0124 ha, położonej w Wisełce. 2016-07-08 15:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVII/747/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Mostowej 12 w Wolinie. 2016-07-08 15:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku nr 1 w Jagniątkowie. 2016-07-08 15:15
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXII/259/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2016 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 66/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku. cz. dz. 130/5 Wisełka 2016-06-20 14:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXII/256/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103 /15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku - część działki 151/17 obręb 3 Wolin pow. 37 m2 2016-06-20 14:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. działki 700/2 Kołczewo 16 m2 2016-06-01 12:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z 6 sierpnia 2015 roku dz. 244/4 Wolin 4. 2016-06-01 12:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/45/15 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 215 roku oraz zarządzenia Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 1/47 Wolin 6 2016-04-18 10:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XX/237/16 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 88, 87, 63, 38 Wolin 2 2016-04-18 10:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. działka Nr 11 obręb 2 Wolin 2016-04-18 10:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. dz. Nr 78 obręb 5 Wolin 2016-04-18 10:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. działka Nr 251 obręb 3 Wolin 2016-04-18 10:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku cz. działki 47/16 o pow. 1065 m2 obręb 4 Wolin. 2016-04-15 08:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XX/236/16 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 42 Wolin 2. 2016-04-15 08:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XX/235/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2016 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. działki 58/4 Wolin 3. 2016-04-15 08:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/469/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku - część działki 438/18 obręb Kołczewo. 2016-04-15 08:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XX/234/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 70/24 obręb 4 Wolin pow. 1618 m2. 2016-04-15 08:19
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XX/233/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2016 roku oraz z zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 90/9 Wisełka - 10 m2 2016-04-15 08:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XX/238/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2016 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 300 m2 2016-04-15 08:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. działki 73/5 i cz. działki 69/8 w obrębie 5 Wolin. 2016-04-15 08:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/548/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 61/29 o pow. 170 m2 Wolin 4. 2016-04-11 08:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/526/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. działki 700/2 Kołczewo 2016-04-06 08:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVI/194/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 105/2 o powierzchni 0,0054 ha, położonej przy ulicy Marii Konopnickiej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. 2016-03-16 08:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 416/2 Warnowo 2016-03-15 13:00
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/622/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/33 i 251/38 Wolin 4 2016-03-15 12:59
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2016-03-15 12:58
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/421/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 roku. działka 514/19 Ładzin 2016-03-15 12:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/ 391/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z 6 sierpnia 2015 roku dz. 72 Wolin 2 2016-03-15 12:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/382/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. Część działki 33/1 obręb Sierosław 2016-03-15 12:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/ 349/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 roku. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 204/26 Kołczewo 2016-03-15 12:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII /392/13 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 25 i cz. 38 Wolin 2 2016-03-15 12:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/ 394/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 244/3 i 244/2 Wolin 4 2016-03-15 12:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/383/13 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2013 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. cz. dz. 121/1 Łuskowo 2016-03-15 12:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XL/430/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 88 i cz. 87 Wolin 2 2016-03-15 12:48
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/347/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. działka 51 obręb 2 Wolin 2016-03-15 12:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/349/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 roku. oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 852/2 Kołczewo 2016-03-15 12:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku, dz. 70/2 Wolin 5. 2016-02-29 10:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku, część działki 163 Kołczewo. 2016-02-29 10:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie. 2016-02-18 15:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII/209/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Wolinie cz. działki Nr 151/51 Wolin 3 - pow. 9918 m2, , dz. 331 - pow. 345 m2. 2016-02-18 12:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/128/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 5 przy ulicy Zamkowej w Wolinie. 2016-02-15 08:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/127/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku nr 5 przy ulicy Zamkowej w Wolinie. 2016-02-15 08:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/582/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 844 Kołczewo. 2016-02-08 14:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/584/13 Rady Miejskiej w Wolnie z dnia 19 grudnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 191 Domysłów 2016-02-08 13:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVI /191/15 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 151/51 i cz. 151/22 i cz. dz. 151/50 Wolin 3 2016-02-04 10:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVI/193/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2015 roku oraz Zarządze4nia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku - działka 76 obręb 4 Wolin 2016-02-04 09:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/89/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 344 Dargobądz 2016-01-21 13:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz.444/5 Kołczewo 2016-01-21 13:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XIII/145/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku dz. 23/4 Warnowo 2016-01-21 13:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/126/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 5 przy ulicy Zamkowej w Wolinie. 2016-01-15 12:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XIII/159/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Słowiańskiej 11 w Wolinie. 2016-01-15 12:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/125/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Niedamira 14 w Wolinie. 2016-01-15 11:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 58/51 w obrębie ewidencyjnym 3 - Wolin. 2016-01-15 11:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/731/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/24 Wolin 3 2016-01-11 13:29
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/330/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2012 roku działka 94/10 Kodrąbek 2016-01-11 13:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XIII/147/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku dz. 135/18 Wisełka 2018-04-20 13:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/732/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/26 Wolin 3 2016-01-11 13:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/731/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/27 Wolin 3 2016-01-11 13:23
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 listopada 2015 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 3/2 i cz. 848, cz. 849 Kołczewo. 2015-12-08 13:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/698/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 148/2 Ładzin. 2015-12-08 13:05
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 listopada 2015 r. oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 3/1 Kołczewo. 2015-12-08 13:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałami Nr XIV/175/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 listopada 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 236/23 obręb 4 Wolin - 1020 m2 2015-12-08 13:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/ 276/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103 /15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin działka Nr 14/1 Warnowo 2015-12-08 13:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/646/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 39/4 Wolin 4 2015-12-01 11:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/329/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku - działka 149 Kołczewo 2015-11-18 13:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr IX/112/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 lipca 2015 roku dz. 247/4 w Kołczewie 2015-11-18 09:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr IX/113/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 lipca 2015 roku dz. 7/2 w Chynowie 2015-11-18 09:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII/149/15 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 213/30 obręb 4 Wolin - 178 m2 2015-11-10 15:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. 39/4 Wolin 4 2015-11-10 15:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII/155/15 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 9/6 obręb Wisełka 2015-11-10 15:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 27 obręb 6 Wolin - 350 m2 2015-11-10 13:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII/153/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku cz. dz. 61/38 pow. 980 m2 Wolin 4 2015-11-10 13:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII/150/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku działka 213/26 o pow. 177 m2 obręb 4 Wolin 2015-11-10 13:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII/156/15 Rady Miejskiej Wolinie z dnia 28 października 2015 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. dz. 105/2 pow. 54 m2 Wolin 3 2015-11-10 13:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII/ 154/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 251/34 o pow. 30 m2 obręb 4 Wolin 2015-11-10 13:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII /152/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku działka 260/16 obręb 4 Wolin 2015-11-10 13:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII/148/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. dz. 211, działki 211, 210/1 obręb 3 Wolin pow. 125 m2 2015-11-10 11:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XIII/151/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku część działki 1/63 obręb 6 Wolin pow. 120 m2 2015-11-10 11:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/132/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. działki 121/8 o pow. 320 m2 obręb 4 Wolin 2015-10-19 09:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 196/5 Kołczewo 2015-10-19 09:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/131/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku cz. dz. 166/1 pow. 550 m2 Ładzin 2015-10-19 09:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/132/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku cz. działki 121/8 o pow. 503 m2 obręb 4 Wolin 2015-10-19 09:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/133/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku części działek Nr 33/1 i Nr 31 Sierosław 2015-10-19 09:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. część działki 438/18 Kołczewo pow. 18 m2 i dz. 438/17 pow. 22 m2 2015-10-15 11:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/631/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 21/5 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w Warnowie. 2015-09-15 15:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr IX/110/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 lipca 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku Część działki 70/21 Wolin obręb 4 2015-09-02 10:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/ 88/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku cz. dz. 1/15 Wolin 6 ? 1,6354 ha 2015-09-02 10:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku część działki 70/21 obręb 4 Wolin pow. 320 m2 2015-09-02 10:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wolina z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 27 obręb 6 Wolin - 250 m2. 2015-08-04 13:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 141 obręb Kołczewo. 2015-08-04 13:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIX/716/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie. 2015-07-17 15:07
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/314/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2007 roku działka 172/6 Kodrąbek 2015-07-16 09:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku część działki 70/24 obręb 4 Wolin - 180 m2 2015-07-16 09:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/85/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku cz. działki 1/62 - 450 m2 obręb 6 Wolin. 2015-07-15 10:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/87/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 236/17 obręb 4 Wolin 2015-07-15 10:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/89/2015 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 20159 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. roku Wolin 2, Rabiąż. 2015-07-15 10:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/90/15 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 92/1 Sierosław. 2015-07-15 09:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr VII/ 91/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55 /14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin cz. dz. 438/18 pow. 18 m2. 2015-07-15 09:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/93/15 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2015 roku i zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin część działki 438/18 obręb Kołczewo 160 m2. 2015-07-15 09:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/ 84/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku - dz. 217/16 pow. 108 m2 Wolin 4. 2015-07-15 09:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/ 91/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrz a Wolina Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin cz. dz. 438/18 - 18 m2 Kołczewo. 2015-07-15 09:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr VII/ 91/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. dz. 438/18 pow. 18 m2. 2015-07-15 09:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/85/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku cz. działki 1/62 - 400 m2 obręb 6 Wolin 2015-07-15 09:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VII/ 92/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2015 roku dz.438/11 ? 22 m2 Kołczewo 2015-07-06 08:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/64/15 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działki 15, 19, 12, 21, 17, 9 Wolin 1. 2015-06-25 11:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 61/29 i 61/38 obręb 4 Wolin 2015-05-20 14:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku część działki 70/2 obręb Kołczewo pow. 154 m2 2015-05-20 13:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin i uchwały Nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwały Nr XI/85/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin dz. 124/4 i cz. 126/3 Wolin 3 2015-05-20 13:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 20 Wolin 5 2015-05-20 13:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 1/47 Wolin 6 2015-05-20 13:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/ 53/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku cz. 39/10 pow. 0,20 ha Wolin 5 2015-05-20 13:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/710/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 438/18 obręb Kołczewo 160 m2 2015-05-20 13:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/66/15 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz.63,88,38 oraz 68,85,60,91,62,61 2015-05-20 13:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku działka 73/7 obręb 3 Wolin 2015-05-12 11:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. działki 24/3 o pow. 41 m2 obręb Sułomino 2015-05-12 11:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku część działki 27 obręb 6 Wolin - 1452 m2 2015-05-12 11:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku cz. działki 47/16 o pow. 1065 m2 obręb 4 Wolin 2015-05-12 11:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2014 roku działki 286/19 i 286/21 w obrębie 3 Wolin 2015-05-12 11:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku i zarządzeniem Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2014 roku Nr 55/14 działka 261/94 Recław 2015-05-12 11:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku i zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin działka 5/92 obręb Piaski Wielkie 2015-05-12 11:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI /57/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku cz. działki Nr 83/16 Wolin 3 pow. 16 m2 2015-05-12 11:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/68/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2013 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 70/21 Wolin obręb 4 2015-05-12 11:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku część działki 58/22 obręb 3 Wolin - 685 m2 2015-05-12 11:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/67/15 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku cz. dz. 250/1, 346, 71 reklama 2015-05-12 11:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 61/8 obręb 4 Wolin 2015-05-12 11:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. część działki 438/18 Kołczewo pow. 18 m2 i dz. 438/17 pow. 22 m2 2015-05-12 11:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku cz. działki 73/5 i cz. działki 69/8 w obrębie 5 Wolin 2015-05-12 11:10
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku ora uchwałą Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku cz. dz. 65. Wolin 4 2015-05-12 11:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku - część działki 124/1 obręb 3 Wolin 20 m2 2015-05-12 11:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr VI/56/15 z dnia 31 marca 2015 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 1470 m2 2015-05-12 11:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. część działki 438/18 Kołczewo pow. 18 m2 i dz. 438/17 pow. 22 m2 2015-04-30 08:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr V/36/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 25 w Mokrzycy Wielkiej. 2015-04-15 13:49
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/622/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku działki 251/33 i 251/38 Wolin 4 2015-04-15 13:05
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/616/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku działka 251/41 Wolin 4 2015-04-01 08:21
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2015-04-01 08:20
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/623/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku działki 251/36 i 251/42 Wolin 4 2015-04-01 08:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 2015-04-01 08:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/36/11 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku - dz. 83/14 Wolin 3 2015-04-01 08:17
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/421/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 roku działka 514/19 Ładzin 2015-04-01 08:16
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku działka 514/6 Ładzin 2015-04-01 08:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 416/2 Warnowo 2015-04-01 08:14
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/615/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku działki 251/35 i 251/40 Wolin 4 2015-04-01 08:12
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. dz. 156/3 Domysłów 2015-02-23 16:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/13/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Mickiewicza 4i w Wolinie. 2015-02-04 14:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Słowiańskiej 11 w Wolinie. 2015-02-04 14:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/15/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Słowiańskiej 11 w Wolinie. 2015-02-04 14:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/511/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku dz. 331 Wolin 3 2015-01-30 10:02
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku - działka 247/3 obręb Kołczewo 2015-01-29 12:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrz a Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin cz. dz. 159 - 70 m2 i cz. dz. 235/18 ? 218 m2 Wisełka 2015-01-29 12:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku część działki 70/24 obręb 4 Wolin - 180 m2 2015-01-29 11:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 70/24 obręb 4 Wolin 2015-01-29 11:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/468/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/14z dnia 18 kwietnia 2014 roku - działka 2/3 obręb 3 Wolin 2015-01-29 11:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku część działki 70/24 obręb 4 Wolin - 450 m2 2015-01-29 11:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXI/ 309/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 24/20 obręb 3 Wolin 2015-01-29 11:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku dz. 67/4 Wolin 5 2015-01-29 11:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLII/493/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku dz. 265/1 pow. 14 m2 Wolin 4 2015-01-29 11:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałami Nr XXXV/346/12, XXXIII/327/12, Nr XXIII/217/12, Nr XXIII/216/12, Nr XLIV/533/13, Nr XLIV/512/13, Nr XLIV/511/13, Nr XXXIII/324/12, Nr XXXIII/325/12 Rady Miejskiej w Wolinie cz. działki Nr 151/51 Wolin 3 pow. 8899 m2 2015-01-29 11:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 116/2 Wolin 4 - 181 m2 2015-01-08 20:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 116/2 Wolin 4 - 197 m2 2015-01-08 20:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin cz. 264 Wolin 3 - pomieszczenie gospodarcze o pow. 52 m2 2015-01-08 20:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin cz. 264 Wolin 3 - pomieszczenie gospodarcze o pow. 14 m2 2015-01-08 20:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin cz. 264 Wolin 3 - pomieszczenie gospodarcze o pow. 22 m2 i pod uprawę warzyw 94 m2. 2015-01-08 20:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LX/736/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 października 2014 roku cz. działki 81/1 w obrębie Dobropole 2015-01-08 20:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku Żółwino dz. 12/2 i 11/4 2015-01-08 20:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 264 Wolin 3 - 128 m2 2015-01-08 20:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 264 Wolin 3 - 218 m2 2015-01-08 20:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 264 Wolin 3 - 29 m2 2015-01-08 20:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 264 Wolin 3 - 72 m2 2015-01-08 20:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 264 Wolin 3 - 75 m2 2015-01-08 20:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Wolinie. 2015-01-08 20:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/655/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/30 o powierzchni 0,0107 ha, położonej w obrębie 4 ? Wolin. 2015-01-08 20:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVI/598/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Mickiewicza 4i w Wolinie. 2015-01-08 20:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LX/738/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 października 2014 roku. 2014-12-12 10:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LX/737/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 października 2014 roku. 2014-12-12 10:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr L/327/98 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 marca 1998 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości dzierżawionych w trybie bezprzetargowym, uchwałą nr XL/397/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 8 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości dzierżawionych w trybie bezprzetargowym oraz uchwałą nr LX/741/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 41/2 o powierzchni 0,0019 ha, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie. 2014-12-10 11:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/679/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2014 roku dz. 171/1 Wolin 3 2014-11-24 15:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/730/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/29 Wolin 3 2014-11-24 15:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/733/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/25 Wolin 3 2014-11-06 12:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/734/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/24 Wolin 3 2014-11-06 12:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/735/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/23 Wolin 3 2014-11-06 12:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/539/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku cz. dz. 327 i cz. dz. 277/2 obręb 3 Wolin pow. 60 m2 2014-11-06 12:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/518/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca roku cz. dz. 61/38 pow. 980 m2 Wolin 4 2014-11-06 12:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 216/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. działka 99/6 obręb 3 Wolin 2014-11-06 12:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/632/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/35 o powierzchni około 0,0135 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 4 ? Wolin. 2014-10-29 13:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr LIX/726/14 z dnia 30 września 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. - Część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 735 m2 2014-10-16 15:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/632/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/35 o powierzchni około 0,0135 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 4 Wolin. 2014-10-10 10:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVIII/693/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 22a w Chynowie. 2014-10-10 10:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/708/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku Działka 438/15 Kołczewo 2014-10-10 10:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/695/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. dz. 211, działki 211, 210/1 obręb 3 Wolin pow. 125 m2 2014-10-10 10:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/700/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku Działka 438/16 Kołczewo 2014-10-10 10:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku Wolin 6 dz. 1/3, 1/9 Wolin 5 cz. 70/1, cz. 71/1, cz. 65 2014-10-10 10:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 267/1 Dargobądz - 758 m2 2014-10-10 10:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku - Wolin 2 116,73/2,cz. 25, 35,28,95,97,66,65 2014-10-10 09:59
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 r. oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 3/1 Kołczewo 2014-10-10 09:56
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku. oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku dz. 3/2 i cz. 848, cz. 849 Kołczewo 2014-10-10 09:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 164/10 Wolin 3 - 15 m2 2014-10-02 11:07
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr lviii/697/14 Rady Miejskiej W Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. dz. 491 obręb Kołczewo 2014-10-02 11:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII /696/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. dz. 50/2 Wolin 4 2014-10-02 11:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII /703/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 260/16 obręb 4 Wolin 2014-10-02 11:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/704/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 121/8 o pow. 823 m2 obręb 4 Wolin 2014-10-02 11:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII /704/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. działki 121/8 o pow. 320 m2 obręb 4 Wolin 2014-10-02 10:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/701/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 393/3 obręb Dargobądz 2014-10-02 10:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/702/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku dz. 438/14 pow. 22 m2 Kołczewo 2014-10-02 10:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/698/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 148/2 Ładzin 2014-10-02 10:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/699/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 31 obręb Sierosław 2014-10-02 10:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/706/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku działka 213/26 o pow. 177 m2 obręb 4 Wolin 2014-10-02 10:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/710/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 438/18 obręb Kołczewo 160 m2 2014-10-02 10:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/705/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 1/63 obręb 6 Wolin pow. 120 m2 2014-10-02 10:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII /395/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działki 67/3, 73/1, 72/1, cz.65, 69/1 Wolin 5 2014-10-02 10:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. - część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 273 m2 2014-10-02 10:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVIII/707/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 700/2 pow. 15 m2 Kołczewo 2014-10-02 10:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/680/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. dz. 238/4, 238/2 i 238/5 Wolin 4 2014-10-02 10:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/529/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 236/17 obręb 4 Wolin 2014-09-02 10:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/520/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 92/2 obręb Zastań 2014-09-02 10:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/515/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku działka 213/25 o pow. 175 m2 obręb 4 Wolin 2014-09-02 10:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/684/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2914 roku działka 236/21 obręb 4 Wolin 2014-09-02 10:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLII/481/13 Rady Miejskiej Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. dz. 105/2 pow. 54 m2 Wolin 3 2014-09-02 10:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/ 348/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 listopada 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/217/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku oraz uchwałą Nr XLIV/532/13 z dnia 31 lipca 2013 roku i zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 236/23 obręb 4 Wolin pow. 1020 m2 2014-09-02 10:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/681/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. dz. 70/4 Wolin 4, pow. 20 m2 2014-09-02 10:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/683/14 Rady Miejskiej z w Wolinie dnia 16 lipca 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 280 m2 2014-09-02 10:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. - Część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 380 m2 2014-09-02 10:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. działki 9 w obrębie 3 Wolin - 6 m2 2014-09-02 10:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. działki 9 w obrębie 3 Wolin - 10 m2 2014-09-02 10:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. - Część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 504 m2 2014-09-02 10:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/287/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21b w Chynowie. 2014-09-02 09:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/675/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki nr 107/2 o powierzchni 0,0234 ha, położonej w Wisełce, stanowiącej własność Gminy Wolin, na działkę nr 165/9 o powierzchni 0,0328 ha, położoną w Kołczewie, stanowiącą własność osób fizycznych. 2014-08-19 10:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/654/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 213/30 o powierzchni 0,0178 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin. 2014-08-19 10:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/716/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie. 2014-08-19 10:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/227/08 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 107/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku dz. 69/8 i 73/5 Wolin 5. 2014-07-16 15:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie zuchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr LII/634/14 z dnia 20 marca 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działka 41/2 obręb 3 Wolin. 2014-07-07 13:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2014-07-01 11:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/187/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Parkowej 2 w Wolinie. 2014-07-01 11:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/643/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku . dz. 24/14 pow. 204 m2 Wolin 3 2014-06-26 11:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/644/14 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku . cz. dz. 70/2 Wolin 4 pow. 28 m2 2014-06-26 11:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/645/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. dz. 39/10 15 ha Wolin 2014-06-26 11:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr LIV/646/14 z dnia 30 maja 2014 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 39/4 Wolin 4 2014-06-11 15:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. działka 218/1 obręb 3 Wolin pow. 302 m2 2014-05-30 09:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/467/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku - część działki 124/1 obręb 3 Wolin 2014-05-30 09:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. - część działki 81/10 obręb 4 Wolin pow. 60 m2 2014-05-30 09:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XL/428/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. - działka 213/24 obręb 4 Wolin pow. 171 m2 2014-05-30 09:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz. 164/10 Wolin 3 - 99 m2 2014-05-23 09:14
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, wycofanej z dzierżawy cz. dz. 569/1 obręb Kołczewo 2014-05-21 10:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/629/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Słowiańskiej 54a w Wolinie 2014-05-15 15:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIX/585/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 22a w Chynowie 2014-05-15 15:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/632/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/35 o powierzchni około 0,0135 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 4 - Wolin 2014-05-15 15:43
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXV/247/12 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 56/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku obręb Wisełka 2014-04-25 14:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 141 obręb Kołczewo 2014-04-16 22:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie zuchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr LII/637/14 z dnia 20 marca 2014 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 135/2 Mokrzyca 2014-04-16 22:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 116 Wolin 2 2014-04-16 22:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/471/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013roku oraz Zarządze4nia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku - działka 76 obręb 4 Wolin 2014-04-16 22:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 146 obręb Kołczewo 2014-04-16 22:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 147 obręb Kołczewo 2014-04-16 22:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 148 obręb Kołczewo 2014-04-16 22:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/636/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 236/22 obręb 4 Wolin 2014-04-16 22:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. 39/4 Wolin 4 2014-04-08 14:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/41 Wolin 3 2014-03-27 11:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/39 Wolin 3 2014-03-27 11:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/50 i 56/62 Wolin 3 2014-03-27 11:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/51 Wolin 3 2014-03-27 11:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/36 Wolin 3 2014-03-27 11:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr L/327/98 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 marca 1998 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości dzierżawionych w trybie bezprzetargowym oraz uchwałą nr XL/397/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 8 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości dzierżawionych w trybie bezprzetargowym 2014-03-27 11:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/602/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 22b w Chynowie 2014-03-27 11:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/603/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 22b w Chynowie 2014-03-27 11:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIX/586/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 21b w Chynowie 2014-03-27 11:08
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku ora uchwałą Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku dz. 65. Wolin 4 2014-03-14 14:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/511/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku dz. 331 Wolin 3 2014-02-27 15:57
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/545/13 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/14 z dnia 11 lutego 2014 roku dz. 131/2 obręb Ostromice 2014-02-27 15:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVII/566/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Ogrodowej 9 w Wolinie. 2014-02-25 16:05
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/401/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku działka 514/7 Ładzin 2014-02-21 10:18
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/622/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku działki 251/33 i 251/38 Wolin 4 2014-02-21 10:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku dz. 196/8 Kołczewo 2014-02-21 10:16
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku działka 514/6 Ładzin 2014-02-21 10:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 416/2 Warnowo 2014-02-21 10:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/36/11 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku - dz. 83/14 Wolin 3 2014-02-21 10:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku, uchwałą Nr XLI/465/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 1/15 Wolin 6, dz. 82 i dz. 84 Wolin 2 2014-02-12 14:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/584/13 Rady Miejskiej w Wolnie z dnia 19 grudnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 191 Domysłów 2014-02-11 11:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/582/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 844 Kołczewo 2014-02-11 11:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałami Nr XLIV/532/13, Nr XXXV/348/12, Nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Wolinie oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 236/23 obręb 4 Wolin - 1020 m2 2014-02-11 11:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 1470 m2 2014-02-11 11:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałami Nr XXXV/346/12, XXXIII/327/12, Nr XXIII/217/12, Nr XXIII/216/12, Nr XLIV/533/13, Nr XLIV/512/13, Nr XLIV/511/13, Nr XXXIII/324/12, Nr XXXIII/325/12 Rady Miejskiej w Wolinie cz. działki Nr 151/51 Wolin 3 pow. 8899 m2 2014-02-11 11:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 7/2 Chynowo 2014-02-11 11:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku 2014-02-04 14:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/596/13 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 roku cz. dz. Nr 12 Wolin 4 - reklama 2014-01-29 11:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin oraz uchwały Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin dz. 124/4 Wolin 3. 2014-01-10 15:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/322/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 47/13 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin. 2014-01-10 15:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLII/488/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 135/19 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Wisełka. 2014-01-10 15:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/426/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 467/3 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Kołczewie. 2014-01-10 15:12
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/358/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008 roku działka 89 Kołczewo 2013-12-20 11:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVII/565/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 22b w Chynowie 2013-12-11 14:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVII/558/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 22b w Chynowie 2013-12-11 14:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 202/2 o powierzchni 112 m2, położonej w Łuskowie 2013-12-11 14:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/575/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14listopada 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. działki 57/1,57/3,57/4 i cz. 58 Wolin 5 2013-12-04 11:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/540/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku część działki 438/18 obręb Kołczewo pow. 232 m2 2013-12-04 11:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/577/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 listopada 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działki 14/2 i 17/3 Domysłów 2013-12-04 11:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 119/13 z dnia 26 listopada 2013 roku cz. działki Nr 137/1 obręb Wisełka 2013-12-13 09:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVII/557/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11z dnia 18 listopada 2013 roku 2013-12-04 11:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 61/35 obręb 4 Wolin pow. 107 m2 2013-10-31 10:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/548/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. 61/30 o pow. 750 m2 i cz. dz. 61/29 o pow. 2370 m2 Wolin 4 2013-10-31 10:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/539/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku cz. dz. 327 i cz. dz. 277/2 obręb 3 Wolin pow. 60 m2 2013-10-31 10:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/543/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 239/24 obręb 4 Wolin 2013-10-30 09:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/544/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku część działki 238/2 i cz. dz. 238/3 obręb 4 Wolin 2013-10-30 09:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXI/ 309/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 24/20 obręb 3 Wolin 2013-10-30 09:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/542/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2013 roku cz. dz. 250/1, Wolin 4 reklama 2013-10-30 09:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII /327/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 1650 m2 2013-10-30 09:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/346/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 roku cz. działki Nr 151/51 Wolin 3 pow. 500 m2 2013-10-30 09:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/10 i cz. 33/11 Wolin 4 2013-10-30 09:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/532/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku część działki 236/23 obręb 4 Wolin - 255 m2 2013-10-28 22:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/496/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Marii Konopnickiej 4a w Wolinie 2013-10-23 08:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLV/534/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 5 w Wiejkówku 2013-10-23 08:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/16 Wolin 4 2013-10-23 08:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/8 Wolin 4 2013-10-23 08:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/15 i cz. 33/16 Wolin 4 2013-10-23 08:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/11 i cz. 33/13 Wolin 4 2013-10-23 08:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/14 i cz. 33/15 Wolin 4 2013-10-23 08:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/14 i cz. 33/13 Wolin 4 2013-10-23 08:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/9 Wolin 4 2013-10-23 08:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/9 i cz. 33/10 Wolin 4 2013-10-23 08:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. 33/15 Wolin 4 2013-10-23 08:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku 2013-10-23 08:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/513/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. 33/21 pow. 261 m2 Wolin 4 2013-10-23 08:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/522/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku działka 154/1 Kołczewo 2013-10-23 08:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/730/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/29 Wolin 3 2013-10-23 08:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/728/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/31 Wolin 3 2013-10-23 08:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/734/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/24 Wolin 3 2013-10-23 08:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/733/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/25 Wolin 3 2013-10-23 08:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/735/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/23 Wolin 3 2013-10-23 08:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/518/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca roku cz. dz. 61/30 pow. 980 m2 Wolin 4 2013-10-23 08:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/514/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku działka 213/30 obręb 4 Wolin - 178 m2 2013-10-23 08:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/515/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku działka 213/25 o pow. 175 m2 obręb 4 Wolin 2013-10-23 08:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/532/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku część działki 236/23 obręb 4 Wolin - 90 m2 2013-10-23 07:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/528/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku cz. dz. 438/13 Kołczewo pow. 18 m2 2013-10-23 07:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/510/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku część działki 277/2 obręb 3 Wolin 2013-10-23 07:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV 126/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku część działki 24/3 obręb Sułomino pow. 105 m2 2013-10-23 07:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/541/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 września 2013 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 150 m2 2013-10-11 15:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII/126/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 1470 m2 2013-10-11 10:30
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII /126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/13 z dnia 23 września 2013 roku cz. dz. 569/1 obręb Kołczewo 2013-10-03 14:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/19 Wolin 2 2013-09-18 12:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/20 Wolin 2 2013-09-18 12:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 95/13 z dnia 2 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin sklasyfikowanych jako Bp i drogi przeznaczonych na tereny zieleni i cele rolne cz. działki 251/29 o pow. 394 m2 i działka Nr 265/3 o pow. 706 m2 obręb 4 Wolin 2013-09-18 12:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, wycofanej z dzierżawy cz. działki 251/29 o pow. 394 m2 i działka Nr 265/3 o pow. 706 m2 obręb 4 Wolin 2013-09-18 12:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/15 Wolin 2 2013-09-18 12:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII /126/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. 164/10 Wolin 3 - 99 m2 2013-09-18 12:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/531/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. działki 286/20 obręb 3 Wolin pow. 300 m2 2013-08-30 08:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/519/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 280 m2 2013-08-30 08:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/529/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 236/17 obręb 4 Wolin 2013-08-30 08:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/516/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. działki 251/34 obręb 4 Wolin pow. 24 m2 2013-08-30 08:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/511/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 151/51 i dz. 331 Wolin 3 2013-08-30 08:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/533/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 151/51 pow. 290 m2 Wolin 3 2013-08-30 08:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/520/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2013 roku działka 92/2 obręb Zastań 2013-08-30 08:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/523/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 64/4 Troszyn 2013-08-30 08:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/517/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 20111 roku cz. dz. 251/34 Wolin 4 pow. 7 m2 2013-08-30 08:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/530/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. działki 286/20 obręb 3 Wolin 2013-08-30 08:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/526/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. działki 700/2 Kołczewo 2013-08-30 08:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/526/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza z dnia 18 listopada 2011 roku Nr 102/11 cz. działki 700/2 Kołczewo 2013-08-30 08:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/527/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku 2013-08-30 08:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 600 m2 2013-08-30 08:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII /126/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. Nr 42/49 Wolin 4 - reklama 2013-08-30 08:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV525/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działki 874/13 i 874/11 obręb Kołczewo 2013-08-30 08:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIV/521/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 475 Kołczewo reklama 2013-08-30 08:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLII/489/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2013-08-19 08:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/498/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 19 w Dargobądzu 2013-08-19 08:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/497/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr B położonego w budynku nr 2 w Jagniątkowie 2013-08-19 08:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/499/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 32 w Lasce 2013-08-19 08:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 79/13 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych na teren zieleni cz. działki 251/29 o pow. 394 m2 i działka Nr 265/3 o pow. 706 m2 obręb 4 Wolin 2013-08-08 07:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII/126/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku dz. cz. 102/41 pow. 5 m2 Wolin 4 2013-07-26 14:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII /504/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku dz. 8 Wolin 5 2013-07-17 15:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/503/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 70/21 Wolin obręb 4 2013-07-17 15:07
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII /126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku dz. 89 obręb Kołczewo 2013-06-21 10:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLII/480/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku. część działki 86/1 Zastań pow. 140 m2 2013-06-21 10:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 rokucz. 42/47 Wolin 4 2013-06-21 10:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLII/481/13 Rady Miejskiej Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. dz. 105/2 pow. 54 m2 Wolin 3 2013-06-21 10:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. 39/4 Wolin 4 2013-06-21 10:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLII/493/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku. dz. 265/1 pow. 14 m2 Wolin 4 2013-06-21 10:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 211, działki 211, 210/1 obręb 3 Wolin pow. 125 m2 2013-05-21 10:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 61/29 i 61/30 obręb 4 Wolin 2013-05-21 10:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 150 m2 2013-05-21 10:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/412/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego 4 w Wolinie 2013-05-15 07:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/425/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie 2013-05-15 07:45
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXV/247/12 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 50/2013 z dnia 10 maja 2013 roku. cz. dz. 125 Wisełka 2013-05-14 09:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/21`5/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku, uchwałą Nr XLI/465/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 1/15 Wolin 6, dz. 82 i dz. 84 Wolin 2 2013-05-14 07:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/469/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku - Część działki 438/18 obręb Kołczewo 2013-05-14 07:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/470/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku - działka 99/3 obręb 3 Wolin 2013-05-14 07:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/467/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku - część działki 124/1 obręb 3 Wolin 2013-05-14 07:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/471/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013roku oraz Zarządze4nia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku - Część działki 76 obręb 4 Wolin 2013-05-14 07:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/ 466/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku - dz. 217/16 pow. 108 m2 Wolin 4 2013-05-14 07:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/468/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku - działka 2/3 obręb 3 Wolin 2013-05-14 07:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/472/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102 /11 z dnia 18 listopada 2011 roku - część działki 151/17 obręb 3 Wolin pow. 37 m2 2013-05-14 07:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/474/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku Część działki 61/30 i część działki 61/13 w obrębie 4 Wolin 2013-05-14 07:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 410 m2 2013-04-24 11:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku i Zarządzeniem Burmistrza nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 236/23 obręb 4 Wolin pow. 255 m2 2013-04-24 11:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 216/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 180 m2 2013-04-24 11:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 448 m2 2013-04-24 11:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XL/419/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 73 Wisełka 2013-04-24 11:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XL/427/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r cz. działki 476/2 Jarzębowo 2013-04-24 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 215/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. cz. dz. 71/1 i cz. dz. 70/1 Wolin 5 2013-04-24 11:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XL/429/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 70/24 obręb 4 Wolin 2013-04-24 11:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII /217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 570 m2 2013-04-24 11:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XL/428/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. działka 213/24 obręb 4 Wolin pow. 171 m2 2013-04-24 11:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XL/430/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. 88 i cz. 87 Wolin 2 2013-04-24 11:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/415/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Słowiańskiej 54a w Wolinie 2013-04-24 07:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/411/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 25A położonego w Mokrzycy Wielkiej 2013-04-24 07:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/388/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Stanisława Moniuszki 5 w Wolinie 2013-04-07 14:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą XVIII/158/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Ogrodowej 9 w Wolinie 2013-04-07 14:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/385/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie 2013-04-07 14:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/386/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie 2013-04-07 14:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/387/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie 2013-04-07 14:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII /392/13 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2013 r roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 20111 roku cz. 25 i cz. 38 Wolin 2 2013-03-18 08:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/397/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. działka 79/1 Wolin 5 2013-03-18 08:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII /395/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działki 67/3, 73/1, 72/1, cz.65, 69/1 Wolin 5 2013-03-18 08:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/383/13 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. cz. dz. 121/1 Łuskowo 2013-03-08 03:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/ 394/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. 244/3 i 244/2 Wolin 4 2013-03-08 03:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. - Część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 375 m2 2013-03-08 03:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/396/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku dz. 67/4 Wolin 5 2013-03-08 03:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. - Część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 400 m2 2013-03-08 03:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/393/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. działki 58/4 Wolin 3 2013-03-08 03:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/382/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. część działki 33/1 obręb Sierosław 2013-03-08 03:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/ 391/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z 18 listopada 2011 roku dz. 72 Wolin 2 2013-03-08 03:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. działka 218/1 obręb 3 Wolin pow. 302 m2 2013-03-08 03:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz.25 Wolin 5 0,1880 ha 2013-02-15 10:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wolinie nr LXIV/586/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nr XXXIII/321/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 2013-02-11 15:26
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku. oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku dz. 3/2 i cz. 848, cz. 849 Kołczewo 2013-02-06 21:40
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 r. oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 3/1 Kołczewo 2013-02-06 21:39
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 r oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 3/1 Kołczewo 2013-01-30 10:11
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku dz. 3/2 i cz. 848, cz. 849 Kołczewo 2013-01-30 10:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części działki nr 9/1 i działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka, na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Wolińskiego Parku Narodowego 2013-01-28 11:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części działki nr 9/1 i działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka, na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Wolińskiego Parku Narodowego. 2013-01-28 11:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku dz. 196/8 Kołczewo 2013-01-21 11:39
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/330/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2012 roku działka 94/10 Kodrąbek 2013-01-21 08:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/348/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 roku część działki 236/23 obręb 4 Wolin pow. 120 m2 2013-01-21 08:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 300 2013-01-21 08:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/347/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 202 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku dz. 51 Wolin 2 2013-01-21 08:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/ 346/2012 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2012 roku cz. dz. 151/51 pow. 1991 m2 Wolin 3 2013-01-21 08:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/ 349/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 204/26 Kołczewo 2013-01-21 08:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/ 348/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 listopada 2012 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 236/23 obręb 4 Wolin pow. 300 m2 2013-01-21 08:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 99/2012 z dnia 24 października 2012 r. działka 438/17 Kołczewo pow. 22 m2 2013-01-21 07:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXV/349/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 852/2 Kołczewo 2013-01-21 07:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 99/2012 z dnia 24 października 2012 r. część działki 438/18 Kołczewo pow. 18 m2 2013-01-21 16:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVI/254/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej 2012-12-17 07:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałami: nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku 2012-12-17 07:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałami: nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku 2012-12-17 07:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałami: nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku 2012-12-17 07:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałami: nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku 2012-12-17 07:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałami: nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku 2012-12-17 07:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałami: nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku 2012-12-17 07:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałami: nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku 2012-12-17 07:53
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/401/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku działka 514/7 Ładzin 2012-11-28 12:51
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku działka 514/6 Ładzin 2012-11-28 12:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku dz. 196/7 Kołczewo 2012-11-28 12:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/227/08 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku dz. 69/8 i 73/5 Wolin 5 2012-11-28 12:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 416/2 Warnowo 2012-11-28 12:48
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, wycofanej ze sprzedaży działka 514/6 Ładzin 2012-11-27 11:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, wycofanej ze sprzedaży - dz. 196/7 Kołczewo 2012-11-27 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, wycofanej ze sprzedaży - dz. 416/2 Warnowo 2012-11-27 11:45
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, wycofanej ze sprzedaży działka 514/7 Ładzin 2012-11-27 11:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, wycofanej ze sprzedaży dz. 69/8 i 73/5 Wolin 5 2012-11-27 11:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII /327/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 1650 m2 2012-11-26 13:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII /336/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku część działki 70/24 obręb 4 Wolin 2012-11-26 13:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/324/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. część działki 151/51 obręb 3 Wolin 2012-11-26 13:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII /325/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin 500 m2 2012-11-26 13:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII /335/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 r. część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 250 m2 2012-11-26 13:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku część działki 178 Domysłów 2012-11-26 13:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/329/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku działka 149 Kołczewo 2012-11-26 13:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXI/303/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2012-11-14 12:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/763/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Słowiańskiej 41 w Wolinie 2012-11-14 12:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 9/6 obręb Wisełka 2012-10-25 10:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXI/302/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 21b w Chynowie 2012-10-23 10:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXI/ 311/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku działka 251/34 o pow. 30 m2 obręb 4 Wolin 2012-10-23 07:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXI/ 310/12 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 218/4 obręb 3 Wolin 2012-10-23 07:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXI/ 309/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 24/20 obręb 3 Wolin 2012-10-23 07:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 600 m2 2012-10-23 07:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/227/08 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku 2012-10-15 11:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 416/2 Warnowo 2012-10-15 11:01
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/622/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku działki 251/33 i 251/38 Wolin 4 2012-10-15 11:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku część działki 61/30 obręb 4 Wolin 2012-10-15 10:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku dz. 196/7 Kołczewo 2012-10-15 10:58
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/401/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku działka 514/7 Ładzin 2012-10-15 10:57
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku działka 514/6 Ładzin 2012-10-15 10:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/279/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2012-09-28 14:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2012-09-28 14:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/283/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2012-09-28 14:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/715/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Wolności 18 w Kołczewie 2012-09-28 14:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Stanisława Moniuszki 24 w Wolinie 2012-09-28 14:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/188/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Niedamira 1 w Wolinie 2012-09-28 14:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/710/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 10 w Uninie 2012-09-28 14:03
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Cz. dz. 90/9 Wisełka - 10 m2 2012-09-26 15:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 r roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin część działki 24/31 Wolin obręb 3 - 46 m2 2012-09-13 12:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/190/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej 2012-08-27 14:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2012-08-27 14:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/284/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2012-08-27 14:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/280/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2012-08-27 14:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 260/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 438/18 pow. 36 m2 2012-08-22 07:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 260/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102 /11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin cz. dz. 438/18 pow. 18 m2 2012-08-22 07:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 260/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku cz. dz. 438/9 pow. 22 m2 2012-08-22 07:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzeniem Burmistrz a Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin cz. dz. 438/18 - 18 m2 Kołczewo 2012-08-22 07:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku 2012-08-22 07:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. 438/18 Kołczewo 2012-08-22 07:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Zarządzeniem Burmistrz a Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin cz. dz. 159 - 70 m2 i cz. dz. 235/18 - 218 m2 Wisełka 2012-08-22 07:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/39 Wolin 3 2012-08-22 07:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/36 Wolin 3 2012-08-22 07:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/40 Wolin 3 2012-08-22 07:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/50 i 56/62 Wolin 3 2012-08-22 07:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/51 Wolin 3 2012-08-22 07:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/41 Wolin 3 2012-08-22 07:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, wycofanej z dzierżawy część działki 24/20 Wolin obręb 3 pow. 144 m2 2012-08-13 07:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVIII /277/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102 /11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 180 m2 2012-07-24 11:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/ 276/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102 /11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin działka Nr 14/1 Warnowo 2012-07-24 11:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVIII /277/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102 /11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 180 m2 2012-07-24 11:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102 /11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin cz. działki 286/20 obręb 3 Wolin pow. 60 m2 2012-07-24 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz zarządzeniem Nr 102/11 Burmistrza Wolina z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin 2012-07-19 14:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/194/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ulicy Stefana Jaracza 4 w Wolinie 2012-07-19 14:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/289/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 21b w Chynowie 2012-07-19 14:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/288/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 21b w Chynowie 2012-07-19 14:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/286/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 21b w Chynowie 2012-07-19 14:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVIII/282/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 21a w Chynowie 2012-07-19 14:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/257/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku część działki 70/21 Wolin obręb 4 2012-07-11 13:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/264/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku część działki 27 obręb 6 Wolin - 200 m2 2012-07-11 13:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 260/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz.438/11 ? 22 m2 Kołczewo 2012-07-11 13:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 260/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku cz. dz. 438/18 pow. 18 m2 2012-07-11 13:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku Wolin 2 działki 77 2012-07-11 13:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku Wolin 2 działki 81 2012-07-11 13:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 261/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku działka 75 Kodrąb 2012-07-11 13:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 261/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku działka 76 Kodrąb 2012-07-11 13:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 261/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku działka 513/2 Ładzin 2012-07-11 10:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 260/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku. cz. dz. 438/18 pow. 54 m2 2012-07-11 10:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 166/1 pow. 550 m2 Ładzin 2012-07-11 10:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/5 Wolin 2 2012-07-05 08:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/13 Wolin 2 2012-07-05 08:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/6 Wolin 2 2012-07-05 08:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/4 Wolin 2 2012-07-05 08:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/17 Wolin 2 2012-07-05 08:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/12 Wolin 2 2012-07-05 08:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/3 Wolin 2 2012-07-05 08:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/11 Wolin 2 2012-07-05 08:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/16 Wolin 2 2012-07-05 08:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXV/245/12 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 roku 2012-07-05 08:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 265/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku cz.39/10 pow. 0,20 ha Wolin 5 2012-06-20 08:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 258/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku część działki 10/12 obręb 6 Wolin pow. 290 m2 2012-06-20 08:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 262/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku cz. dz. 268/1 Wolin 4 2012-06-20 08:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII/126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin - 300 m2 2012-05-30 10:29
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXV/247/12 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2012 z dnia 7 maja 2012 roku. cz. dz. 130/5 Wisełka 2012-05-18 08:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. i zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin działka 5/92 obręb Piaski Wielkie 2012-05-15 14:34
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/358/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008 roku działka 89 Kołczewo 2012-05-15 14:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku 2012-05-15 14:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku i zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin Część działki 438/18 obręb Kołczewo 160 m2 2012-05-15 14:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie 2012-05-10 15:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/718/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/6 o powierzchni około 79 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek nr 55 i 61/5 przy ul. Polnej 2012-05-10 15:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 roku dz. 33/13 i cz. 33/14 Wolin 4 2012-05-10 15:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXV/241/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 roku działka 205 Domysłów 2012-05-10 15:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXV/244/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 roku działka 203 Skoszewo 2012-05-10 15:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXVII/614/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbyci na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Niedamira 8 w Wolinie 2012-04-27 08:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXV/242/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Parkowej 2 w Wolinie 2012-04-27 08:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXV/235/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek: nr 142/7 o pow. 0,1093 ha i nr 142/14 o pow. 0,0841 ha, położonych w obrębie 2 Wolina, stanowiących własność Gminy Wolin, na działkę nr 106/3 o pow. 0,1600 ha, położoną w obrębie 2 Wolina, stanowiącą własność osoby fizycznej 2012-04-27 08:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXV/235/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek: nr 142/7 o pow. 0,1093 ha i nr 142/14 o pow. 0,0841 ha, położonych w obrębie 2 Wolina, stanowiących własność Gminy Wolin, na działkę nr 106/3 o pow. 0,1600 ha, położoną w obrębie 2 Wolina, stanowiącą własność osoby fizycznej 2012-04-27 08:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 58/22 obręb 3 Wolin - 470 m2 2012-04-24 12:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku i zarządzeniem Burmistrza z dnia 18 listopada 2011 roku Nr 102/11 działki 261/94 Recław 2012-04-23 12:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/185/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 178/975 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m?, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie 2012-04-02 08:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. Cz. działki 1/15 - 90 m2, cz 1/62 - 360 m2 obręb 6 Wolin 2012-03-27 13:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XV/130/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 213/22 o powierzchni 111 m2, położonej w obrębie 4 - Wolin 2012-03-27 08:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 202/2 o powierzchni 293 m2, położonej w Łuskowie 2012-03-27 07:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku część działki 124/1 obręb 3 Wolin 2012-03-23 14:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku dz. 117/2 Zagórze 2012-03-23 14:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku. cz. 39/4 Wolin 4 2012-03-23 13:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku. cz. 42/47 Wolin 4 2012-03-23 13:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku część działki 1/62 - 320 m2 i cz. działki 1/15 pow. 80 m2 obręb 6 Wolin 2012-03-19 08:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/224/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku część działki 700/2 obręb Kołczewo 2012-03-19 08:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku część działki 27 obręb 6 Wolin - 560 m2 2012-03-19 07:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku część działki 163 Kołczewo 2012-03-19 07:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/227/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku części działek Nr 33/1 i Nr 31 Sierosław 2012-03-19 07:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIV/229/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 roku działka 144 Kodrąb 2012-03-19 07:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku część działki 61/6 i część działki 61/8 obręb 4 Wolin 2012-03-19 07:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 1/15 obręb 6 Wolin 2012-03-19 07:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu plaży miejskiej w Wolinie 2012-03-19 07:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 216/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku Część działki 286/20 ? 194 m2 i dz. 286/16 o pow. 276 m2 obręb 3 Wolin 2012-02-22 12:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 215/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku. działka 92/1 Sierosław 2012-02-22 12:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 82, działka 108 Wolin 2 2012-02-22 11:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 12 Ostromice 2012-02-22 11:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 216/12 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. Część działki Nr 27 obręb 6 Wolin 500 m2 2012-02-22 11:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 215/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. cz. dz. 1/15 Wolin 6 ? 1,4354 ha 2012-02-22 11:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku - Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 410 m2 2012-02-22 11:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. Część działki 236/23 obręb 4 Wolin pow. 255 m2 2012-02-22 11:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 215/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. cz. dz. 71/1 i cz. dz. 70/1 Wolin 5 2012-02-22 11:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 215/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. działka 82 Wolin 2 2012-02-22 11:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 216/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. działka 99/6 obręb 3 Wolin 2012-02-22 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII /217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. cz. działki Nr 83/16 Wolin 3 pow. 16 m2 2012-02-22 11:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 216/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku - część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 180 m2 2012-02-22 11:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 448 m2 2012-02-22 11:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/ 217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku - część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 150 m2 2012-02-22 11:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII /217/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku - część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 570 m2 2012-02-22 11:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/702/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku cz. działki 81/1 w obrębie Dobropole 2012-02-22 11:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 20 Wolin 5 2012-02-13 13:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2012 roku. cz. dz. 2/9 pow. 4 m2 Wolin 3 2012-02-13 13:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/183/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Słowiańskiej 54 w Wolinie. 2012-01-30 07:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/187/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Parkowej 2 w Wolinie. 2012-01-30 07:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/193/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 16b położonego w Mokrzycy Małej 2012-01-24 08:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/192/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 16a w Mokrzycy Małej 2012-01-24 08:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/189/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej 2012-01-24 08:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/191/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej 2012-01-24 08:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 250/1, 346, 71 reklama 2012-01-19 15:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku cz. działki 47/13 o pow. 360 m2 obręb 4 Wolin 2012-01-19 15:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku działka 73/7 obręb 3 Wolin 2012-01-17 13:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku cz. dz. 151/51 i dz. 331 Wolin 3 2012-01-17 13:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 10/12 Wolin 6 pow. 161,50 m2 2012-01-17 13:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku część działki 47/13 obręb 4 Wolin pow. 330 m2 2012-01-17 13:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku część działki 70/24 obręb 4 Wolin - 180 m2 2012-01-17 13:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku działki 286/19 i 286/21 w obrębie 3 Wolin 2012-01-17 13:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 1/47 Wolin 6 2012-01-17 13:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. dz. 238/4, 238/2 i 238/5 Wolin 4 2012-01-17 13:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku działka 202/3 w obrębie Skoszewo 2012-01-17 13:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku działka 260/16 obręb 4 Wolin 2012-01-17 12:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 700/2 Kołczewo 2012-01-17 12:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 58/22 obręb 3 Wolin - 470 m2 2012-01-17 12:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Zarządzeniem Burmistrza Nr 102/11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin oraz uchwały Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin cz. dz. 126/3 Wolin 3 2012-01-17 12:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/195/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Adama Mickiewicza 4i w Wolinie 2012-01-03 10:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/184/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 60/975 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m?, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie. 2011-12-30 07:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/185/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 178/975 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m?, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie. 2011-12-30 07:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4d położonego przy ulicy Adama Mickiewicza w Wolinie. 2011-12-30 07:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVIII/158/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Ogrodowej 9 w Wolinie. 2011-12-15 12:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka Nr 64/2 obręb Skoszewo 2011-12-14 12:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 81/16 pow. 69 m2 Wolin 4 2011-12-08 11:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Działka 438/15 Kołczewo 2011-12-08 11:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Działka 438/17 Kołczewo 2011-12-08 11:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 236/23 obręb 4 Wolin pow. 300 m2 2011-12-08 11:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 73/5 w obrębie 5 Wolin - 1000 m2 2011-12-08 11:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zbycie działki nr 19/6 o powierzchni 31 m?, położonej w Sułominie. 2011-12-01 14:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVI/146/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie. 2011-12-01 14:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVI/147/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Niedamira 1 w Wolinie. 2011-12-01 14:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/384/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 6, położonego przy ul. Niedamira w Wolinie z przynależną zabudową gospodarczą w działce gruntu nr 196 o powierzchni 251 m 2 oraz działką nr 197/1 o powierzchni 35 m 2 ,stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową do tej nieruchomości. 2011-11-17 07:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch pomieszczeń gospodarczych, położonych w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 189/2 i 190 w Ładzinie. 2011-11-17 07:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch pomieszczeń gospodarczych, położonych w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 189/2 i 190 w Ładzinie. 2011-11-17 07:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Słowiańskiej 11 w Wolinie. 2011-11-17 07:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz dz. 39/10 15 ha Wolin 5 2011-11-16 15:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 211, działki 211, 210/1 obręb 3 Wolin pow. 125 m2 2011-11-16 15:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 31 obręb Sierosław 2011-11-16 15:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działki 78 i 79 Wolin 2 2011-11-16 15:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. dz. 414/2 Kołczewo 0,6084 ha 2011-11-16 15:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 47/13 o pow. 375 m2 obręb 4 Wolin 2011-11-16 15:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 24/3 o pow. 41 m2 obręb Sułomino 2011-11-16 15:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 70/24 obręb 4 Wolin - 450 m2 2011-11-16 14:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 9 Wolin 5 2011-10-19 15:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działki 67/3, 73/1, 72/1, cz.65, 69/1 Wolin 5 2011-10-19 15:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 2011-10-18 11:31
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 3/2 i cz. 848, cz. 849 Kołczewo 2011-10-18 11:30
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 3/1 Kołczewo 2011-10-18 11:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 76 obręb 4 Wolin 2011-10-12 13:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 451 m2 2011-10-12 13:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 8 Wolin 5 2011-10-12 13:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 144 Kodrąb 2011-10-12 13:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 148/2 Ładzin 2011-10-12 13:19
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 491 obręb Kołczewo 2011-10-12 13:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/22 w obrębie 3 Wolin pow.140 m2 2011-10-12 13:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 300 m2 2011-10-12 13:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 280 m2 2011-10-12 13:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin 2011-10-12 13:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 151/51 pow. 190 m2 Wolin 3 2011-10-12 13:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VX/134/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin na nieruchomości stanowiące własność Województwa Zachodniopomorskiego. 2011-10-11 10:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VX/134/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin na nieruchomości stanowiące własność Województwa Zachodniopomorskiego. 2011-10-11 10:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VX/134/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin na nieruchomości stanowiące własność Województwa Zachodniopomorskiego. 2011-10-11 10:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVII/750/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Mickiewicza 4b w Wolinie. 2011-10-03 13:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XV/ 128/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku. cz. dz. 24/31 pow. 50 m2 Wolin 3 2011-09-28 13:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 234/1031 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m?, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie. 2011-09-26 13:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/763/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Słowiańskiej 41 w Wolinie. 2011-09-14 14:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/116/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 60/1031 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m?, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie. 2011-09-14 14:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka Nr 123 obręb Ostromice 2011-09-14 10:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 438/18 obręb Kołczewo 160 m2 2011-09-14 10:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/29 i 61/30 obręb 4 Wolin 2011-09-14 10:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 70/21 obręb 4 Wolin pow. 320 m2 2011-09-14 10:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działki 132,133 Kołczewo 2011-09-14 10:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działki 32, 131 Kołczewo 2011-09-14 10:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. 2011-09-14 10:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka Nr 70 obręb 2 Wolin 2011-09-14 10:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 1/63 obręb 6 Wolin pow. 120 m2 2011-09-14 10:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 50/2 Wolin 4 2011-09-14 10:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działki 99, 105/2, 101 Wolin 2 2011-09-14 10:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku - Wolin 2 116,73/2,cz. 25, 35,28,95,97,66,65 2011-09-14 10:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 61/29 pow. 550 m2 Wolin 4 2011-09-14 10:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej w Wisełce, oznaczonej jako działka nr 194/6 wraz z udziałami w działkach 194/7 i 194/12, na działki nr 169/6, 169/7 i 178/8, położone w Wisełce, stanowiące własność osoby fizycznej. 2011-09-06 10:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej w Wisełce, oznaczonej jako działka nr 194/6 wraz z udziałami w działkach 194/7 i 194/12, na działki nr 169/6, 169/7 i 178/8, położone w Wisełce, stanowiące własność osoby fizycznej. 2011-09-06 10:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej w Wisełce, oznaczonej jako działka nr 194/6 wraz z udziałami w działkach 194/7 i 194/12, na działki nr 169/6, 169/7 i 178/8, położone w Wisełce, stanowiące własność osoby fizycznej. 2011-09-06 10:49
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/421/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 roku. działka 514/19 Ładzin 2011-08-03 13:41
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/622/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/33 i 251/38 Wolin 4 2011-08-03 13:40
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. działka 514/6 Ładzin 2011-08-03 13:38
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/401/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. działka 514/7 Ładzin 2011-08-03 13:37
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXV/336/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 roku. działki 118/4 i 118/5 Kodrąbek 2011-08-03 13:36
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/620/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/31 i 251/37 Wolin 4 2011-08-03 13:35
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/314/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2007 roku. działka 172/6 Kodrąbek 2011-08-03 13:33
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. 2011-07-21 11:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. dz. 42/47 Wolin 4 2011-07-21 11:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 416/2 Warnowo 2011-07-19 18:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr LXVII/624/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 247/3 Kołczewo 2011-07-19 18:41
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. 2011-07-19 18:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 44/4 w obrębie 4 Wolin - reklama 2011-07-19 18:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 600 m2 2011-07-19 18:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 67/4 Wolin 5 2011-07-19 18:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie. 2011-07-19 18:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/89/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 344 Dargobądz 2011-07-11 07:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku - dz. 413/3 Kołczewo 2011-07-13 13:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz.444/5 Kołczewo 2011-07-11 07:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku - dz. 413/1 Kołczewo 2011-07-11 07:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku 2011-07-11 07:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku części działek Nr 33/1 i Nr 31 Sierosław 2011-07-05 12:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku Wolin 2 działki 94, 69 i cz. 87 2011-07-05 12:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie. 2011-07-04 13:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie. 2011-07-04 13:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego 4 w Wolinie. 2011-07-04 13:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr V/33/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 20/30 o powierzchni około 99 m2, położonej w obrębie 4 - Wolin, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 20/11 przy ul. Mickiewicza. 2011-07-04 13:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VIII/85/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 21a w Chynowie. 2011-07-04 12:50
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku - dz. 10/6 Wolin 6 2011-06-07 11:46
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku 2011-05-20 13:11
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 286/20 obręb 3 Wolin pow. 160 m2 2011-05-20 13:10
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 5/29 o powierzchni 94 m? oraz działki nr 5/35 o powierzchni 159 m2, położonych przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w obrębie 4 ? Wolin, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2011-05-17 11:11
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/725/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Niedamira 48 w Wolinie. 2011-05-17 11:10
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr V/34/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Mickiewicza 4b w Wolinie. 2011-05-17 11:10
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXVII/630/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 10a położonego przy ul. Zwycięstwa w Kołczewie. 2011-05-17 11:10
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/711/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 10 w Draminie. 2011-05-17 11:09
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 21b w Chynowie. 2011-05-17 11:08
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 70/4 Wolin 4, pow. 20,50 m2 2011-05-17 10:38
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 70/2 Wolin 4 pow. 28 m2 2011-05-17 10:38
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 236/21 obręb 4 Wolin 2011-05-17 10:37
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu plaży miejskiej w Wolinie 2011-05-12 11:36
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka Nr 210/2 obręb Dargobądz 2011-04-08 13:51
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do najmu zgodnie z uchwałą Nr XI/85/99 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 1999 roku. 2011-04-06 15:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/719/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy działki nr 40/9 o powierzchni 420 m?, położonej w Warnowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 47 oraz budynkiem gospodarczym. 2011-04-01 14:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/656/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 13 w Kodrąbiu. 2011-04-01 14:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka Nr 210/2 obręb Dargobądz 2011-03-30 14:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 39/10 obręb 5 Wolin pow. 500 m2 2011-03-28 10:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. 700/2 pow. 15,68 m2 Kołczewo 2011-03-28 10:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. dz. 71/1 i cz. dz. 70/1 Wolin 5 2011-03-28 10:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki Nr 151/51 Wolin 3 pow. 500 m2 2011-03-28 10:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 1/3 Wolin 6 2011-03-30 12:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXIX/783/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokali mieszkalnych w budynku 22 z dwoma klatkami A i B na działce 84/90 w Chynowie. 2011-03-28 10:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku. 2011-03-28 10:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku. 2011-03-28 10:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku. 2011-03-28 10:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXIX/783/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokali mieszkalnych w budynku 22 z dwoma klatkami A i B na działce 84/90 w Chynowie. 2011-03-28 10:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXIX/783/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokali mieszkalnych w budynku 22 z dwoma klatkami A i B na działce 84/90 w Chynowie. 2011-03-28 10:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 1/15 obręb 6 Wolin pow. 500 m2 2011-02-24 14:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działki 5/32 i 5/29 w obrębie 4 Wolin 2011-02-24 14:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz.25 Wolin 5 0,1880 ha 2011-02-24 14:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 151/51 pow. 350 m2 Wolin 3 2011-02-24 14:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku 2011-02-24 14:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku 2011-02-24 14:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. działki 58/4 Wolin 3 2011-02-24 14:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku ? działka 135/2 Mokrzyca 2011-02-24 14:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. działki 58/4 Wolin 3 2011-02-24 14:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/651/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Niedamira 36 w Wolinie. 2011-02-17 14:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/650/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Niedamira 36 w Wolinie. 2011-02-17 14:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 19 w Ładzinie. 2011-02-17 14:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zbycie działki nr 126/10 o powierzchni 61 m?, położonej w Kołczewie przy ulicy Bałtyckiej. 2011-02-17 14:40
Mapa działek w obrębie 3 Wolina ? odbudowa kwartału mieszkaniowo - usługowego 2011-02-14 13:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/36/11 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku - dz. 83/14 Wolin 3 2011-02-14 13:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/447/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 2011-02-14 13:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/736/10 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2010 roku - dz. 179/2 Wolin 3 2011-02-14 13:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/48 Wolin 3 2011-02-14 13:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/50 i 56/62 Wolin 3 2011-02-14 13:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/54 Wolin 3 2011-02-14 13:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste działka 56/52 Wolin 3 2011-02-14 13:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/55 Wolin 3 2011-02-14 13:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/56 Wolin 3 2011-02-14 13:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/38 Wolin 3 2011-02-14 13:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/42 Wolin 3 2011-02-14 13:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/57 Wolin 3 2011-02-14 13:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/51 Wolin 3 2011-02-14 13:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/40 Wolin 3 2011-02-14 13:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/47 Wolin 3 2011-02-14 13:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVII/752/10 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 roku - dz. 196 - Laska 2011-02-14 13:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/46 Wolin 3 2011-02-14 13:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/36 Wolin 3 2011-02-14 13:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/53 Wolin 3 2011-02-14 13:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/41 Wolin 3 2011-02-14 13:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/45 Wolin 3 2011-02-14 13:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin , przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/44 Wolin 3 2011-02-14 13:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/39 Wolin 3 2011-02-14 13:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. 33/21 pow. 18 m2 Wolin 4 2011-02-03 16:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/420/09 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2009 roku. działki 13/2 i 13/10 Płocin 2010-12-21 14:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 213/26 o pow. 177 m2 obręb 4 Wolin 2010-12-21 14:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/712/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Zamkowej 20 w Wolinie. 2010-12-20 11:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części działki nr 9/1 i działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka, na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Wolińskiego Parku Narodowego. 2010-12-20 11:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części działki nr 9/1 i działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka, na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Wolińskiego Parku Narodowego. 2010-12-20 11:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/497/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 192/10 o powierzchni około 65 m?, położonej w obrębie nr 3 Wolina, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 191 i 189/3. 2010-12-20 11:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIV/592/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 43/1 o powierzchni 1615 m?, położonej w Rabiążu. 2010-12-20 11:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/420/09 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2009 roku. działki 13/2 i 13/10 Płocin 2010-12-17 13:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 213/26 o pow. 177 m2 obręb 4 Wolin 2010-12-17 13:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXI/676/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem 1/8 w działce nr 18/169 w Uninie. 2010-12-02 10:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/721/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 10 w Uninie. 2010-12-02 10:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/708/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 4 w Ostromicach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111/2 o powierzchni 3576 m?. 2010-12-02 10:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/724/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Niedamira 48 w Wolinie. 2010-12-02 10:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/649/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Niedamira 36 w Wolinie. 2010-12-02 10:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVII/748/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza 4a w Wolinie. 2010-12-02 10:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/762/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Zwycięstwa 20 w Kołczewie. 2010-12-02 10:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/715/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Wolności 18 w Kołczewie. 2010-12-02 10:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/716/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie. 2010-12-02 10:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXI/691/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zbycie działki nr 177/1 o powierzchni 107 m?, położonej w Kołczewie przy ul. Zwycięstwa. 2010-12-02 10:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXI/673/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Ciasnej 4b w Wolinie. 2010-12-02 10:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz.25 Wolin 5 1880 m2 2010-12-01 15:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 180 m2 2010-11-30 14:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz.25 Wolin 5 620 m2 2010-11-30 14:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz.25 Wolin 5 900 m2 2010-11-30 14:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku 2010-11-30 14:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 14 obręb 6 Wolin 2010-11-30 14:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 393/3 obręb Dargobądz 2010-11-30 14:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/29 obręb 4 Wolin pow. 170 m2 2010-11-30 14:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz.25 Wolin 5 pow. 0,0420 ha 2010-11-30 13:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/29 obręb 4 Wolin pow. 200 m2 2010-11-30 13:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/707/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Wolinie. 2010-11-08 13:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/720/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 8 w Uninie. 2010-11-08 13:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/723/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Słowiańskiej 54a w Wolinie. 2010-11-08 13:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/714/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Słowiańskiej 54 w Wolinie. 2010-11-08 13:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVII/751/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Słowiańskiej 11 w Wolinie. 2010-11-08 13:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/713/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Niedamira 14 w Wolinie. 2010-11-08 13:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVII/747/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Mostowej 12 w Wolinie. 2010-11-08 13:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVII/749/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Mickiewicza 4b w Wolinie. 2010-11-08 13:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/717/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie. 2010-11-08 13:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/655/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Jaracza 1 w Wolinie. 2010-11-08 13:12
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/357/08 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku. 2010-10-20 12:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 154/1 Kołczewo 2010-10-20 12:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 414/2 Kołczewo 2010-10-20 12:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 202/3 w obrębie Skoszewo 2010-10-20 12:07
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. 2010-10-18 12:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 280 m2 2010-10-18 12:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/29 obręb 4 Wolin pow. 300 m2 2010-10-18 12:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 213/30 obręb 4 Wolin - 178 m2 2010-10-18 12:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 410 m2 2010-10-18 12:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 47/13 o pow. 360 m2 obręb 4 Wolin 2010-10-18 12:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 236/23 obręb 4 Wolin - 255 m2 2010-10-18 12:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 10/12 obręb 6 Wolin pow. 290 m2 2010-10-18 12:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 438/18 obręb Kołczewo pow. 232 m2 2010-10-18 12:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 10/12 Wolin 6 pow. 161,50 m2 2010-10-18 12:07
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 47/13 obręb 4 Wolin pow. 330 m2 2010-10-18 12:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 213/25 o pow. 175 m2 obręb 4 Wolin 2010-10-18 12:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 451 m2 2010-10-18 12:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 448 m2 2010-10-18 12:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/28 obręb 4 Wolin pow. 300 m2 2010-10-18 12:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 277/2 obręb 3 Wolin 2010-10-18 12:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/29 obręb 4 Wolin 2010-10-18 12:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. dz. 88, 87, 63, 38 Wolin 2 2010-10-18 12:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. 87 i cz. 88 Wolin 2 2010-10-18 12:02
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 191 Domysłów 2010-10-18 12:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 42 Wolin 2 2010-10-18 12:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 438/13 Kołczewo pow. 18 m2 2010-10-18 12:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/29 obręb 4 Wolin - 160 m2 2010-10-18 12:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 61/28 pow. 980 m2 Wolin 4 2010-10-18 12:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 185/3 obręb Recław 500 m2 2010-10-18 11:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 236/23 obręb 4 Wolin - 90 m2 2010-10-18 11:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 150 m2 2010-10-18 11:58
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 844 Kołczewo 2010-10-18 11:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 277/1 obręb 3 Wolin 2010-10-18 11:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXI/675/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 10 w Uninie. 2010-09-30 11:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/660/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 268/10 o powierzchni 761m?, położonej w obrębie 3 Wolina. 2010-10-01 10:15
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/618/10 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2010 r. - dz. 24/19 Wolin 3 pow. 383 m2 2010-09-29 11:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2010-09-23 11:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/658/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 282/1 o powierzchni 12 m2, położonej w obrębie 3 Wolina w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 281 2010-09-23 11:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/657/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 101/3 o powierzchni 190 m2, położonej w obrębie 3 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 102. 2010-09-23 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2010-09-23 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXI/677/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy udziału ? w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 483 w Jarzębowie. 2010-09-23 11:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 76 obręb 4 Wolin 2010-09-09 14:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/29 obręb 4 Wolin 2010-09-09 14:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. część działki 239/24 obręb 4 Wolin 2010-09-09 14:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 151/51 pow. 300 m2 Wolin 3 2010-09-09 14:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 151/51 pow. 290 m2 Wolin 3 2010-09-09 14:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. część działki 238/2 i cz. dz. 238/3 obręb 4 Wolin 2010-09-09 14:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 99, działka 101 Wolin 2 2010-09-09 14:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 700/2 Kołczewo 2010-09-09 14:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 236/23 obręb 4 Wolin pow. 300 m2 2010-09-09 14:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 99, działka 105/2 Wolin 2 2010-09-09 14:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku - Wolin 2 2010-09-09 14:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin 2010-09-09 14:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 10/12 Wolin 6 2010-09-09 14:24
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XIX/110/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 października 2007 roku. 2010-09-08 15:05
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/314/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2007 roku. 2010-09-08 15:04
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXII/294/08 Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2008 roku. 2010-09-08 15:04
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XIX/129/07 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 roku. 2010-09-08 15:03
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/227/08 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku. 2010-09-08 15:02
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/253/08 Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2008 roku. 2010-09-08 15:02
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2010-09-08 15:02
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/421/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 roku. 2010-09-08 15:01
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/445/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. działka 512/6 obręb Ładzin 2010-09-08 15:01
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXV/336/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 roku. działki 118/4 i 118/5 Kodrąbek 2010-09-08 14:59
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/470/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku. działka 60/1 Gogolice 2010-09-08 14:58
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2010-09-08 14:58
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/402/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2010-09-08 14:57
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/401/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2010-09-08 14:57
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLVII/624/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste 2010-09-08 14:56
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2010-09-08 14:55
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/446/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. działka 512/10 obręb Ładzin 2010-09-08 14:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. Nr 12 Wolin 4 - reklama 2010-09-08 14:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXI/678/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej, położonej w Jarzębowie, oznaczonej jako działka nr 62/2 o powierzchni 282 m?. 2010-09-07 15:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXX/660/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 168/10 o powierzchni 761m?, położonej w obrębie 3 Wolina. 2010-09-07 15:08
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXI/690/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 10b położonego przy ul. Zwycięstwa w Kołczewie. 2010-09-07 15:07
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXVII/629/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4g położonego przy ul. Mickiewicza w Wolinie. 2010-09-07 15:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. część działki 107/2 obręb Wisełka 2010-07-27 07:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 244/4 2010-07-27 07:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 475 Kołczewo reklama 2010-07-16 14:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 61/29 o pow. 300 m2 obręb 4 Wolin 2010-07-16 14:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 33/16 obręb 4 Wolin 2010-07-14 07:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/22 w obrębie 3 Wolin pow.150 m2 2010-07-14 07:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 1/47 Wolin 6 2010-07-14 07:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.cz. działki 47/13 o pow. 375 m2 obręb 4 Wolin 2010-07-14 07:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku. 2010-07-14 07:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/30 i działka 61/13 w obrębie 4 Wolin 2010-07-14 07:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/428/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki nr 21 o pow. ok. 800 m? na część działki nr 24 o pow. ok. 800 m?, położonej w Gogolicach. 2010-06-30 14:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXX/653/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Słowiańskiej 41 w Wolinie. 2010-06-30 14:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXX/652/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Słowiańskiej 41 w Wolinie. 2010-06-30 14:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXX/654/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Słowiańskiej 41 w Wolinie. 2010-06-30 14:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVI/598/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Mickiewicza 4i w Wolinie 2010-06-30 14:12
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/622/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/33 i 251/38 Wolin 4 2010-06-24 12:15
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/616/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działka 251/41 Wolin 4 2010-06-24 12:14
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/621/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/45, 251/32, 251/26 i 251/27 Wolin 4 2010-06-24 12:14
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/615/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/35 i 251/40 Wolin 4 2010-06-24 12:13
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/620/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/31 i 251/37 Wolin 4 2010-06-24 12:13
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/619/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/44 i 251/30 Wolin 4 2010-06-24 12:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 286/20 obręb 3 Wolin pow. 300 m2 2010-06-24 12:11
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/623/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku. działki 251/36 i 251/42 Wolin 4 2010-06-24 12:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 286/20 obręb 3 Wolin pow. 375 m2 2010-06-24 12:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 286/20 obręb 3 Wolin pow. 40 m2 2010-06-24 12:09
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działki 15, 19, 12, 21, 17, 9 Wolin 1 2010-06-17 09:08
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. 2010-06-07 14:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 700/2 Kołczewo 2010-06-07 14:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku 2010-06-07 14:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku 2010-06-07 14:24
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 194/2 Wolin 3 2010-06-07 14:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIV/597/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 149/3 położonej w Wisełce, stanowiącej własność Gminy Wolin, na działkę nr 119 położoną w Wisełce, zabudowaną przepompownią ścieków, stanowiącą własność osób fizycznych. 2010-06-02 14:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/539/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ul. Ciasnej 4a w Wolinie. 2010-06-02 14:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIV/593/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 16 w Chynowie. 2010-06-02 14:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIV/599/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Sienkiewicza 8 w Wolinie. 2010-06-02 14:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXVII/631/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ul. Ogrodowej 9 w Wolinie. 2010-06-02 14:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 475 Kołczewo 2010-05-13 11:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy. przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Wolin 6 dz. 1/3, 1/9 Wolin 5 cz. 70/1, cz. 71/1, cz. 65 2010-05-13 11:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 189/2 obręb Ładzin 2010-05-13 11:34
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 282/1 Wolin 3 2010-05-13 11:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działki 874/13 i 874/11 obręb Kołczewo 2010-05-13 11:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 700/2 Kołczewo 2010-05-13 11:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku Wolin 2, Rabiąż 2010-05-12 11:36
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXVII/618/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 24/19 o powierzchni 383 m?, położonej w obrębie 3 Wolina. 2010-05-12 08:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/309/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238 m? oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m?, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m?, położoną w Wisełce. 2010-05-12 08:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/309/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238 m? oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m?, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m?, położoną w Wisełce. 2010-05-12 08:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 251/34 Wolin 4 pow. 24 m2 2010-04-23 15:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/447/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 2010-04-23 15:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 251/34 Wolin 4 pow. 7 m2 2010-04-23 15:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIV/600/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 149/8 i 131/28 położonych w Wisełce, stanowiących własność Gminy Wolin, na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kamieńskiego, położoną w Wisełce, oznaczoną jako działka nr 194/6 wraz z udziałami w działkach nr 194/7 i 194/12. 2010-04-23 07:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIV/600/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 149/8 i 131/28 położonych w Wisełce, stanowiących własność Gminy Wolin, na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kamieńskiego, położoną w Wisełce, oznaczoną jako działka nr 194/6 wraz z udziałami w działkach nr 194/7 i 194/12. 2010-04-23 07:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/541/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 202/3 o powierzchni 105 m?, położonej w Skoszewie, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 202/1. 2010-04-20 13:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/540/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 202/4 o powierzchni 699 m?, położonej w Skoszewie, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 201. 2010-04-20 13:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 151/51 pow. 350 m2 Wolin 3 2010-04-16 07:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 64/4 Troszyn 2010-04-16 07:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 217/16 pow. 108 m2 Wolin 4 2010-04-13 09:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 105/2 pow. 54 m2 Wolin 3 2010-04-12 11:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 265/1 pow. 14 m2 Wolin 4 2010-04-12 11:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działki 14/2 i 17/3 Domysłów 2010-04-12 11:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 86/1 Zastań pow. 50 m2 2010-04-12 11:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 86/1 Zastań pow. 140 m2 2010-04-12 11:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 24/14 pow. 204 m2 Wolin 3 2010-04-12 11:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. dz. 81/16 pow. 69 m2 Wolin 4 2010-04-12 11:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 236/17 obręb 4 Wolin 2010-04-12 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 5/34 obręb 4 Wolin 2010-04-12 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 92/2 obręb Zastań 2010-04-08 15:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/22 w obrębie 3 Wolin pow.140 m2 2010-04-08 15:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/31 obręb 3 Wolin pow. 225 m2 . 2010-03-23 08:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/31 obręb 3 Wolin pow. 50 m2. 2010-03-23 08:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 438/18 obręb Kołczewo . 2010-03-23 08:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Cz. działki 286/20 obręb 3 Wolin. 2010-03-15 08:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Działka 9/6 w obrębie Wisełka. 2010-03-15 08:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/6 obręb 4 Wolin pow. 220 m2 2010-02-26 12:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.Działka 2/3 obręb 3 Wolin 2010-02-26 12:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.cz. dz. 151/51 i dz. 331 Wolin 3 2010-02-26 12:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 244/4 2010-02-26 12:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. 244/2 Wolin 2 2010-02-26 12:51
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 268/1 Wolin 4 2010-02-26 12:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 280 m2 2010-02-26 12:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.Część działki 124/1 obręb 3 Wolin 2010-02-26 12:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 217/11 w obrębie 4 Wolin 2010-02-26 12:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/6 i część działki 61/8 obręb 4 Wolin 2010-02-26 12:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 327 obręb 3 Wolin pow. 79 m2 2010-02-26 12:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 151/17 obręb 3 Wolin pow. 75 m2 2010-02-26 12:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 99/3 obręb 3 Wolin 2010-02-26 09:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 151/51 pow. 190 m2 Wolin 3 2010-02-26 09:10
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 135/19 o pow. 100 m2 obręb Wisełka. 2010-02-02 13:53
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 135/19 o pow. 100 m2 obręb Wisełka. 2010-02-02 13:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/22 w obrębie 3 Wolin. 2010-02-02 13:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 2/11 Wolin obręb 3 pow. 17,50 m2. 2010-02-02 13:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/20 Wolin obręb 3 pow. 21 m2 2010-01-28 10:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 213/24 o pow. 171 m2 obręb 4 Wolin 2010-01-25 14:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 280 m2 2010-01-25 14:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 312 m2 2010-01-25 14:42
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. dz. 121/1 Łuskowo 2010-01-25 14:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 99, działka 105/2 Wolin 2 2010-01-25 14:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 14 obręb 6 Wolin 2010-01-25 14:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/20 Wolin obręb 3 2010-01-25 14:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/20 Wolin obręb 3 pow. 21 m2 2010-01-25 14:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 250/1, 346, 71 reklama 2010-01-25 14:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 81 2010-01-25 14:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. I uchwały Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku Dz. 62/2 Jarzębowo 2010-01-25 14:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 218/1 obręb 3 Wolin pow. 102 m2 2010-01-25 14:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. część działki 218/1 obręb 3 Wolin pow. 200 m2 2010-01-25 14:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 251/34 o pow. 30 m2 obręb 4 Wolin 2010-01-25 14:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz.63,88,38 oraz 68,85,60,91,62,61 2010-01-25 14:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/20 Wolin obręb 3 pow. 21 m2 2010-01-25 14:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/538/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Mickiewicza 4i w Wolinie. 2010-01-13 10:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/539/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ul. Ciasnej 4a w Wolinie. 2010-01-13 10:45
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/435/09 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 2010-01-04 13:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2010-01-04 13:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. działki 58/4 Wolin 3 2009-12-17 11:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 286/13 obręb 3 Wolin 2009-12-17 11:22
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 3/1 Kołczewo 2009-12-17 11:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2009-12-16 08:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym 2009-12-16 08:31
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Cz. dz. 156/3 Domysłów 2009-12-09 12:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. dz. 83/14 reklama 2009-12-09 12:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.działka 268/10 o pow. 761 m2 obręb 3 Wolin 2009-12-09 11:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku Część działki 24/31 obręb 3 Wolin 2009-11-23 08:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.Część działki 24/31 obręb 3 Wolin pow. 240 m2 2009-11-23 08:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 102 Wolin 2 2009-11-23 08:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 44/4 w obrębie 4 Wolin - reklama 2009-11-23 08:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki Nr 9 Wolin 3 2009-11-09 12:40
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 375 m2 2009-10-26 11:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 400 m2 2009-10-26 11:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/20 Wolin obręb 3 2009-10-26 11:25
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.cz. działki 185/3 o pow. 490 m2 obręb Recław 2009-10-26 11:24
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku 2009-10-26 11:23
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 300 m2 2009-10-26 11:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 1/62 obręb 6 Wolin pow. 400 m2 2009-10-26 11:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 70/24 obręb 4 Wolin 2009-10-26 11:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. 752 Kołczewo 2009-10-26 11:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. działki 476/2 Jarzębowo. 2009-10-26 11:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 99, działka 101 Wolin 2 2009-10-26 11:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 51 Wolin 2 2009-10-26 11:17
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 250 m2. 2009-10-26 11:16
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 47/13 o pow. 375 m2 obręb 4 Wolin 2009-10-26 11:15
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 47/13 o pow. 150 m2 obręb 4 Wolin 2009-10-26 11:14
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/30 obręb 4 Wolin 2009-10-26 11:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 47/13 o pow. 360 m2 obręb 4 Wolin 2009-10-26 11:12
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 247/4 Kołczewo 2009-10-26 11:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/420/09 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2009 roku. 2009-09-29 13:14
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/422/09 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2009 roku. 2009-09-29 13:13
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 24/3 o pow. 41 m2 obręb Sułomino 2009-09-24 14:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 61/29 o pow. 300 m2 obręb 4 Wolin. 2009-09-18 07:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. działki 79/1 Wolin 5 2009-09-18 07:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 121/8 o pow. 320 m2 obręb 4 Wolin 2009-09-18 07:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.cz. działki 121/8 o pow. 503 m2 obręb 4 Wolin. 2009-09-18 07:45
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. działki 700/2 Kołczewo 2009-09-18 07:44
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. dz. 1/15 Wolin 6, cz. 82 i dz. 84 Wolin 2 2009-09-18 07:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/31 obręb 3 Wolin pow. 110 m2 2009-09-18 07:41
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 217/11 w obrębie 4 Wolin 2009-09-07 14:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 73 Wisełka 2009-08-19 13:34
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 39/6 Troszyn 2009-08-19 13:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku część działki 178 Domysłów 2009-08-19 13:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 73 Wisełka 2009-08-19 13:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/20 obręb 3 Wolin 2009-08-19 13:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku działka 73 Wisełka 2009-08-19 13:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin pow. 1650 m2 2009-08-19 13:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.Część działki 61/8 i 61/30 obręb 4 Wolin 2009-08-18 10:56
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku - cz. działk5/30 Wolin 4 2009-08-18 10:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 33/1 obręb Sierosław 2009-08-18 10:52
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 236/23 obręb 4 Wolin 2009-08-18 10:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 70/24 obręb 4 Wolin 2009-08-18 10:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 99/6 obręb 3 Wolin 2009-08-18 10:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 2/11 Wolin obręb 3 2009-08-18 10:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2009-08-13 14:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2009-08-13 14:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2009-08-13 14:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2009-08-13 14:24
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/471/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku. działki 20/8 i 21/1 Wolin 4 2009-08-13 14:23
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/472/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku. działka 20/7 Wolin 4 2009-08-13 14:22
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/450/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. działka 192/5 Laska 2009-08-13 14:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 151/51 obręb 3 Wolin. 2009-08-13 14:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. cz. 438/18 Kołczewo 2009-08-13 14:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. 2009-08-13 14:19
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/449/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. działka 192/6 Laska 2009-08-13 14:18
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/448/09 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 2009-08-11 14:22
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXV/336/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 roku. działki 118/4 i 118/5 Kodrąbek 2009-07-21 11:23
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/439/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.działki 5/15 i 5/27 Wolin 4 2009-07-21 11:22
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/440/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.działki 5/28 i 5/31 Wolin 4 2009-07-21 11:21
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/445/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. działka 512/6 obręb Ładzin 2009-07-21 11:21
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/358/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008 roku. działka 89 Kołczewo. 2009-07-21 11:20
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/446/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. działka 512/10 obręb Ładzin 2009-07-21 11:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 218/4 obręb 3 Wolin. 2009-07-20 10:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 70/21 Wolin obręb 4. 2009-07-20 10:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin pow. 180 m2 2009-07-20 10:47
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym. 2009-07-20 10:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z mieszkalnego nr 6, położonego przy ul. Niedamira w Wolinie z przynależną zabudową gospodarczą w działce gruntu nr 196 o powierzchni 251 m 2 oraz działką nr 197/1 o powierzchni 35 m 2 ,stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową do tej nieruchomości. 2009-07-03 09:48
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. część działki 33/21 obręb 4 Wolin 2009-06-22 10:43
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 70/21 obręb 4 Wolin. 2009-06-01 13:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. część działki 33/21 obręb 4 Wolin 2009-06-01 13:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, Część działki 151/51 obręb 3 Wolin 2009-05-27 14:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/20 Wolin obręb 3 2009-05-27 13:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 24/20 Wolin obręb 2009-05-27 13:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dizłka 244/3 i 244/2 obręb Wolin 4 2009-05-22 14:33
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Wolinie. 2009-05-22 12:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. 2009-05-22 12:20
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.działka 260/16 obręb 4 Wolin 2009-05-22 12:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. 87 i cz. 88 Wolin 2 2009-05-22 12:19
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 76 obręb 4 Wolin 2009-05-22 12:18
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/419/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 roku. 2009-05-20 15:28
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/421/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 roku. 2009-05-20 15:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku dz. 72 Wolin 2 2009-05-20 15:27
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. 25 i cz. 38 Wolin 2 2009-05-20 15:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. oraz uchwałą Nr XXII/262/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku cz. 88 i cz. 87 Wolin 2 2009-05-20 15:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku.Część działki 27 obręb 6 Wolin 2009-05-15 10:50
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 27 obręb 6 Wolin 2009-05-13 13:31
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 213/22 obręb 4 Wolin 2009-05-13 13:30
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 236/23 obręb 4 Wolin 2009-05-13 13:30
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. działka 3/1 Kołczewo 2009-05-13 13:29
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do najmu zgodnie z uchwałą Nr XI/85/99 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 1999 roku. 2009-05-13 13:28
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. Część działki 61/29 obręb 4 Wolin 2009-05-12 14:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999 roku. 2009-05-12 14:38
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/227/08 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku. 2009-05-07 12:22
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2009-05-07 12:21
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2009-05-07 12:21
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/407/09 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2009 roku. 2009-05-07 12:20
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/405/09 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2009 roku. 2009-05-07 12:20
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2009-05-07 12:19
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/402/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2009-05-07 12:18
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/398/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2009-05-07 12:18
Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/401/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2009-05-07 12:17