herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Deklaracja 2016-05-09 08:28
Ceny dzierżawy-zakupu pojemników na odpady komunalne 2017-02-08 08:35
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku - KATALOG -
Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne w 2018 roku 2018-05-02 10:10
Informacja o osiągniętych w 2017 roku przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 2018-05-02 10:10
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortow 2018-05-02 10:09
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok 2018-05-02 10:08
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku - KATALOG -
Informacja o podmiocie odbierajacym odpady komunale 2017-04-27 11:42
Informacja o osiągniętych w 2016 roku przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczeni 2017-04-27 11:42
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolin za rok 2016 2017-04-27 11:41
Informacja o osiągniętych w 2015 roku przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2016-05-05 08:50
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolin 2016-05-05 08:49
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolin za 2015 rok. 2016-05-04 07:57
Informacja o podmiotach odbierających w 2015 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolin. 2015-05-12 10:37
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 2015-05-12 10:37
Informacja o osiągniętych w 2014 roku przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2015-05-12 10:36
Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolin 2015-04-10 11:09
Nowe zasady segregacji odpadów 2014-12-22 10:16
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - KATALOG -
Edukacja - KATALOG -
Uchwały - KATALOG -