herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/589/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działki 73/2, cz. 25, 35, 28, 95, 97, 66, 65 obręb 2 Wolin