herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

UCHWAŁA NR XLIX/655/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem komina w obiekcie byłej ciepłowni, zlokalizowanego w Wolinie przy ulicy Mickiewicza 14 na działce Nr 70/2 w obrębie 5 Wolin wraz z niezbędnym terenem do zainstalowania urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowych, sieci telekomunikacyjnych i anten radiowych