herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.05.2018.15.25.23_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_nr_557525-N-2018_,z_dnia_14.05.2018_r..pdf 2018-05-14 15:25:23 6,3MB
2 28.05.2018.15.06.40_Zmiana_ogA_oszenia_o_zamA_wieniu__Znak_post._ZP.271.8.2018.HP.pdf 2018-05-28 15:06:40 228,8KB
3 06.06.2018.14.12.01_Zmiana__ogA_oszenia_o_zamA_wieniu_,z_dnia_06.06.2018_r._Nr_500126756-N-2018.pdf 2018-06-06 14:12:01 1,2MB
4 12.06.2018.15.05.32_Zmiana_ogA_oszenia_o_zamA_wieniu__Nr__500132916_-N-2018.pdf 2018-06-12 15:05:32 225,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.05.2018.15.25.54_SIWZ__Znak_post._ZP.271.8.2018.HP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:25:54 14,3MB 23 razy
2 14.05.2018.15.26.21_TOM_II_SIWZ_-_Istotne_Dla_Stron__Postanowienia_Umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:26:21 10,3MB 21 razy
3 14.05.2018.15.26.43_FORMULARZ_OFERTOWY.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:26:43 642,0KB 12 razy
4 14.05.2018.15.27.04_Kosztorys_ofertowy_Wykonawcy_IV_a_-_przebudowa_odcinka_drogi_gminnej_dojazdowej.rtf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:27:04 493,2KB 26 razy
5 14.05.2018.15.27.13_Kosztorys_ofertowy_Wykonawcy_-___IV_b__-_oA_wietlenie__drogi_gminnej_dojazdowej.rtf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:27:13 154,8KB 18 razy
6 14.05.2018.15.27.21_Kosztorys_ofertowy_Wykonawcy_IV_c_-Budowa_ciA_gu_pieszego.rtf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:27:21 430,7KB 43 razy
7 14.05.2018.15.27.44_SIWZ_-_Formularz__3.1._oA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:27:44 65KB 12 razy
8 14.05.2018.15.27.53_SIWZ_-Formularz_3.2._oA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:27:53 649,5KB 14 razy
9 14.05.2018.15.28.03_SIWZ-_Formularz_3.3.Grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:28:03 1,2MB 126 razy
10 14.05.2018.15.28.12_SIWZ_-Formularz_3.4._ZobowiA_zanie__podmiotu_do_udostA_pnienia_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:28:12 650,5KB 9 razy
11 14.05.2018.15.28.22_SIWZ-_Formualrz_3.5._Wykaz_robA_t_budowlanych.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:28:22 657,5KB 21 razy
12 14.05.2018.15.28.37_SIWZ-_Formularz_3.6.Wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:28:37 658,5KB 10 razy
13 14.05.2018.15.28.45_SIWZ_-_Formularz__3.6.a_-_OA_wiadczanie__o_kwalifikacjach_osA_b_wykazanych_do_realizacji_i_zamA_wienia.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:28:45 625,5KB 8 razy
14 14.05.2018.15.30.08_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-14 15:30:08 30,6MB 36 razy
15 28.05.2018.15.06.57_PrzedA_uA_enie_terminu_skA_adania_ofert_-_Znak_post.__ZP.271.8.2018.HP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-28 15:06:57 337,2KB 6 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.06.2018.14.13.11_Odpowiedzi_na_pytania_i_zmiana__treA_ci_SIWZ_ZP.271.8.2018.HP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:13:11 3,0MB
2 06.06.2018.14.13.35_FORMULARZ__OFERTY_WARIANTOWEJ.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:13:35 634,5KB
3 06.06.2018.14.17.00_Dokumentacja_wykonawcza_dla_oferty_wariantowej.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:17:00 3,8MB
4 06.06.2018.14.17.34_SST_przebudowa_ul._MaA_ej_-_2018__ZP.271.8.2018.HP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:17:34 414,8KB
5 06.06.2018.14.18.11_Przedmiar_TOM_IV.1.a).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:18:11 1,7MB
6 06.06.2018.14.18.23_Przedmiar_TOM_IV.1.c).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:18:23 3,1MB
7 06.06.2018.14.21.42_KOSZTORYS_OFERTOWY_WYKONAWCY_a___TOM_IV.1._a).docx Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:21:42 28,5KB
8 06.06.2018.14.21.49_Kosztorys_ofertowy_Wykonawcy_-___IV_b__-_oA_wietlenie__drogi_gminnej_dojazdowej.rtf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:21:49 154,8KB
9 06.06.2018.14.21.59_KOSZTORYS_OFERTOWY_WYKONAWCY_a__TOM__IV.1._c).rtf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-06 14:21:59 781,7KB
10 12.06.2018.15.05.47_Zmiana_SIWZ,_z_dnia_12.06.2018_r._Nr_post._ZP.271.8.2018.HP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-12 15:05:47 325,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 28.05.2018.15.07.07_PrzedA_uA_enie_terminu_skA_adania_ofert_-_Znak_post.__ZP.271.8.2018.HP.pdf 2018-05-28 15:07:07 337,2KB
2 06.06.2018.14.23.29_Odpowiedzi_na_pytania_i_zmiana__treA_ci_SIWZ_ZP.271.8.2018.HP.pdf 2018-06-06 14:23:29 3,0MB
3 12.06.2018.15.06.10_Zmiana_ogA_oszenia_o_zamA_wieniu__Nr__500132916_-N-2018.pdf 2018-06-12 15:06:10 225,3KB
4 12.06.2018.15.06.20_Zmiana_SIWZ,_z_dnia_12.06.2018_r._Nr_post._ZP.271.8.2018.HP.pdf 2018-06-12 15:06:20 325,0KB
Wynik postępowania
1 02.07.2018.15.19.12_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-Nr_post._ZP.271.8.2018.HP.pdf 2018-07-02 15:19:12 331,6KB
Udzielenie zamówienia
1 16.07.2018.12.44.51_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia__nr_500165219-N-2018,_z_dnia_13.07.2018_r..pdf 2018-07-16 12:44:51 1,3MB
2 16.07.2018.12.45.06_OgA_oszenie_o_zmainie_ogA_oszenia_Nr__500165235-N-2018,_z_dnia_13.07.2018_r..pdf 2018-07-16 12:45:06 214,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 19.06.2018.12.54.02_Informacja_z_otwarcia_ofert__Nr_post._ZP.271.8.2018.HP.pdf 2018-06-19 12:54:02 342,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Nesteruk 14-05-2018 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 16-07-2018 12:45