herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.07.2018.12.54.50_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_nr_583169-N-2018,_z_dnia_2018-07-04.pdf 2018-07-04 12:54:51 8,0MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.07.2018.12.55.27_SIWZ_-_Nr_post._ZP.271.12.2018.HP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:55:27 17,8MB 25 razy
2 04.07.2018.12.55.57_TOM_II_SIWZ__-_Istotne_Dla_Stron_Postanowienia_Umowy_Nr_post._ZP.271.12.2018.HP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:55:57 9,3MB 17 razy
3 04.07.2018.12.56.41_FORMULARZ__OFERTOWY_-_CZA_A_A_A__I_ZAMA_WIENIA.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:56:41 26,7KB 17 razy
4 04.07.2018.12.56.48_FORMULARZ_OFERTOWY_-_CZA_A_A__II_ZAMA_WIENIA.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:56:48 24,2KB 16 razy
5 04.07.2018.12.57.06_ZaA_A_cznik_nr_1__do_OFERTY__-_CzA_A_A__II_zamA_wienia__-_Dane_Techniczne_oferowanych_urzazeA_.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:57:06 20,2KB 22 razy
6 04.07.2018.12.57.22_SIWZ_-_Formularz__3.1._oA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:57:22 44,5KB 13 razy
7 04.07.2018.12.57.29_SIWZ_-Formularz_3.2._oA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:57:29 33,5KB 13 razy
8 04.07.2018.12.57.38_SIWZ-_Formularz_3.3.Grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:57:38 35KB 13 razy
9 04.07.2018.12.57.47_SIWZ_-Formularz_3.4._ZobowiA_zanie__podmiotu_do_udostA_pnienia_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:57:47 34KB 25 razy
10 04.07.2018.12.58.50_SIWZ-_Formualrz_3.5._Wykaz_robA_t_budowlanych_-CzA_A_A__I_zamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:58:50 36,5KB 14 razy
11 04.07.2018.12.58.56_SIWZ_-_Formualrz_3.5.a__Wykaz_robA_t_budowlanych_-CzA_A_A__II__zamA_wienia.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:58:56 15,8KB 18 razy
12 04.07.2018.12.59.06_SIWZ-_Formularz_3.6.Wykaz_osA_b_-CzA_A_A__I_zamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:59:06 39KB 15 razy
13 04.07.2018.12.59.12_SIWZ-_Formularz_3.6._a__Wykaz_osA_b_-_CzA_A_A__II_zamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:59:12 38,5KB 15 razy
14 04.07.2018.12.59.20_SIWZ_-_Formularz__3_.7._-_OA_wiadczanie__o_kwalifikacjach__wykazanych_osA_b_-CzA_A_A__I_zamA_wienia.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:59:20 16,1KB 14 razy
15 04.07.2018.12.59.27_SIWZ_-_Formualrz_3.7.a._-_OA_wiadczenie_o_kwalifikacjach_wykazanych_osA_b_-_CzA_A_c_II_zamA_wienia.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 12:59:27 14,3KB 14 razy
16 04.07.2018.13.05.26_TOM_III_SJWZ_-_WEWNA_TRZNA_INSTALACJA_CO_-_CZA_A_A__I_ZAMA_WIENIA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 13:05:26 17,7MB 20 razy
17 04.07.2018.13.05.55_TOM_IV_SJWZ_-_PRZEBUDOWA_KOTA_OWNI_GAZOWEJ_-_CZA_A_A__II_ZAMA_WIENIA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-07-04 13:05:55 19,7MB 23 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 09.07.2018.12.57.17_Odpowiedzi_na__pytania_do__SIWZ__-_Znak_sprawy_ZP._271.12.2018.HP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-09 12:57:17 438,3KB
Wynik postępowania
1 25.07.2018.11.53.48_Informacja__o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty__Nr._post._ZP.271.12.2018.HP.pdf 2018-07-25 11:53:48 1,2MB
Informacja z otwarcia ofert
1 19.07.2018.15.20.05_Informacja_z_otwarcia_ofert__Nr._post._ZP.271.12.2018.HP.pdf 2018-07-19 15:20:05 637,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Nesteruk 04-07-2018 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 25-07-2018 11:53