herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE, W 2019 R.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.10.2018.11.41.11_Og_Ooszenie_o_zamaiwieniu__-przes_Oane_do_UPUE_w_dniu__10.10.2018_r..pdf 2018-10-15 11:41:11 4,1MB
2 15.10.2018.11.41.26_Og_Ooszenie__o_zamaiwieniu_-opublikowane__w_DUPUE__dn.__13.10.2018_r..pdf 2018-10-15 11:41:26 4,2MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.10.2018.11.41.56_SIWZ_-_Nr_post._ZP.271.18.2018.HP.pdf 2018-10-15 11:41:57 15,2MB 20 razy
2 15.10.2018.11.42.11_SIWZ_-_TOM_II_-Istotne_Dla_Stron_Postanowienia_Umowy_ZP.271.18.2018.pdf 2018-10-15 11:42:11 4,1MB 16 razy
3 15.10.2018.11.42.25_SIWZ_-_Umowa_Powierzenia__Przetwarzania_Danych_Osobowych.pdf 2018-10-15 11:42:25 1,6MB 13 razy
4 15.10.2018.11.42.39_SIWZ_-_TOM_III_-_Opis_Przedmiotu_Zamaiwienia.pdf 2018-10-15 11:42:39 4,7MB 16 razy
5 15.10.2018.11.46.24_Jedz_-_Standardowy_Formularz_Jednolitego_Europejskiego_Dokumentu.zip 2018-10-15 11:46:24 86,8KB 30 razy
6 15.10.2018.11.47.11_SWIZ-_Formularz_2.1._-_FORMULARZ_OFEROWY___Nr_post._ZP.271._18.2018.HP.docx 2018-10-15 11:47:11 23,3KB 10 razy
7 15.10.2018.11.47.25_SIWZ_-_Formularz_3.2.__Propozycja_zobowi__zania__innego_podmiotu_ZP.271.18.2018.HP.docx 2018-10-15 11:47:25 0B 41 razy
8 15.10.2018.11.47.35_SIWZ-_Formualrz_3.3._-_O_Ewiadczenie_o_przynale__no_Eci_do__grupy_kapita_Oowej_ZP.271.18.2018.HP.docx 2018-10-15 11:47:35 0B 18 razy
9 15.10.2018.11.47.43_SIWZ-_Formularz_3.4__Wykaz_us_Oug_ZP._271.18.2018.HP.doc 2018-10-15 11:47:43 34KB 10 razy
10 15.10.2018.11.47.49_SIWZ-_Formularz_3._5._Wykaz_narz_adzi,__wyposa__enia_zak_Oadu_Nr_post._ZP.271.18.2018.HP.doc 2018-10-15 11:47:49 48,5KB 29 razy
11 15.10.2018.11.47.58_SIWZ_-_Formularz__3.6__-_O_Ewiadczenie_Wykonawcy_ZP.271.18.2018.HP.docx 2018-10-15 11:47:58 16,5KB 11 razy
Wynik postępowania
1 18.10.2018.14.34.41_Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post_apowania_ZP.271.17.2018.HP.pdf 2018-10-18 14:34:41 300,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Nesteruk 15-10-2018 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 18-10-2018 14:34