Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.138.2019.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość Bernadetta Zyguś 2019-05-17 11:32:29
OAS.0050.137.2019.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2019-05-17 11:31:44
OAS.0050.139.2019.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość Bernadetta Zyguś 2019-05-17 11:30:47
OAS.0050.140.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VIII/96/19 Rady Miejskiej z dnia 14 maja 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 4 grudnia 2018 roku działka 852/2 pow. 2,8606 ha obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2019-05-17 11:19:45
OAS.0050.141.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VIII/96/19 Rady Miejskiej z dnia 14 maja 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 4 grudnia 2018 roku działka 204/26 pow. 5,9066 ha obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2019-05-17 11:19:10
Ogłoszenie Burmistrz Wolina informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 rokou przepisy wprowadzające ustawę o samorzadzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 1990 nr 32 poz.191 z póź.zm.), że w dniach od 17.05.2019 r. do 17.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie oraz w Biuletynie Informacyji Publicznej zostaną wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne oraz protokoły inwentaryzacyjne. Daniel Nesteruk 2019-05-17 10:04:46
Ogłoszenie Burmistrz Wolina informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 rokou przepisy wprowadzające ustawę o samorzadzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 1990 nr 32 poz.191 z póź.zm.), że w dniach od 17.05.2019 r. do 17.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie oraz w Biuletynie Informacyji Publicznej zostaną wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne oraz protokoły inwentaryzacyjne. Daniel Nesteruk 2019-05-17 10:02:48
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] Daniel Nesteruk 2019-05-15 08:52:03
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-05-14 12:42:42
ZARZĄDZENIE NR 68/19 Burmistrza Wolina z dnia 01.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - "Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska" i "Sekretarza Gminy Wolin" w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:54:01
ZARZĄDZENIE NR 69/19 Burmistrza Wolina z dnia 22.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:53:34
ZARZĄDZENIE NR 78/19 Burmistrza Wolina z dnia 09.05.2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opiekuna społecznego zwierząt bezdomnych oraz zasad i trybu sprawowania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:51:24
ZARZĄDZENIE NR 78/19 Burmistrza Wolina z dnia 09.05.2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opiekuna społecznego zwierząt bezdomnych oraz zasad i trybu sprawowania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:51:15
ZARZĄDZENIE NR 73A/19 Burmistrza Wolina z dnia 08.04.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:49:30
ZARZĄDZENIE NR 77/19 Burmistrza Wolina z dnia 26.04.2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:48:32
ZARZĄDZENIE NR 75/19 Burmistrza Wolina z dnia 17.04.2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 149/1, położona w obrębie ewidencyjnym Wisełka, przeznaczona do zbycia zgodnie z uchwałą nr V/60/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2019 roku. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:46:33
ZARZĄDZENIE NR 74/19 Burmistrza Wolina z dnia 17.04.2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 149/2, położona w obrębie ewidencyjnym Wisełka, przeznaczona do zbycia zgodnie z uchwałą nr V/60/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2019 roku. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:44:55
ZARZĄDZENIE NR 71/19 Burmistrza Wolina z dnia 02.04.2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 58/50, położona w obrębie ewidencyjnym 3 Wolin, przeznaczona do zbycia zgodnie z uchwałą nr VI/74/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 marca 2019 roku. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:43:00
ZARZĄDZENIE NR 70/19 Burmistrza Wolina z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:40:30
ZARZĄDZENIE NR 72/19 Burmistrza Wolina z dnia 03.04.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących własność Gminy Wolin będących w użytkowaniu Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:39:36
ZARZĄDZENIE NR 78/19 Burmistrza Wolina z dnia 09.05.2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opiekuna społecznego zwierząt bezdomnych oraz zasad i trybu sprawowania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:37:44
ZARZĄDZENIE NR 76/19 Burmistrza Wolina z dnia 17.04.2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:35:23
ZARZĄDZENIE NR 73/19 Burmistrza Wolina z dnia 03.04.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:34:17
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-05-13 11:15:09
Samodzielne stanowiska Daniel Nesteruk 2019-05-13 09:50:53
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2019-05-13 09:50:10
Informacja dodatkowa Daniel Nesteruk 2019-05-10 15:15:43
Informacja dodatkowa Daniel Nesteruk 2019-05-10 15:14:58
Łączne sprawozdanie finansowe Daniel Nesteruk 2019-05-10 15:13:47
Sprawozdanie finansowe jednostki - urząd Daniel Nesteruk 2019-05-10 15:13:39
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2019-05-10 15:00:49
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa' Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:59:36
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:59:20
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:59:04
Bilans jednostki budżetowej Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:58:51
Sprawozdanie finansowe jednostki - urząd Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:58:30
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa' Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:55:00
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:54:37
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:54:15
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Daniel Nesteruk 2019-05-10 14:53:58