herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.25.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku cz. dz. 90/9 o pow. 10 m? obręb Wisełka Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:30:14
OAS.0050.23.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/32/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. cz. dz. 166/1 o pow. 550 m? obręb Ładzin Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:29:21
OAS.0050.22.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 132 o pow. 0,5544 ha, dz. 133 o pow. 0,5270 ha obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:28:15
OAS.0050.21.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/30/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. cz. 164/10 o pow. 110 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:27:44
OAS.0050.20.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/31/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. dz. 67/4 o pow. 1,2183 ha obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:27:02
OAS.0050.19.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. działka 99/6 o pow. 280 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:26:26
OAS.0050.18.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/29/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r część działki 27 obręb 6 Wolin - 1080 m? Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:25:53
OAS.0050.17.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. część działki 1/63o pow. 120 m?, obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:25:08
OAS.0050.24.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. nr 14/1 o pow. 0,65 obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2019-01-16 15:24:28
Zarządzenie nr 38/19 Burmistrza Wolina z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 151/18 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2018 r. na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Anna Michalska 2019-01-16 09:16:06
Zarządzenie nr 38/19 Burmistrza Wolina z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 151/18 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2018 r. na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Anna Michalska 2019-01-16 09:15:37
Zarządzenie nr 38/19 Burmistrza Wolina z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 151/18 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2018 r. na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Anna Michalska 2019-01-16 09:13:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiada-miam, że na wniosek Pani Agnieszki Struskiej, Kie-rownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie, działającej z ramienia Gminy Wolin, w dniu 10 stycznia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi w ramach zadania pn.: ?Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola miejskiego na cele edukacyjne wraz z za-gospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne? na terenie działek nr 33/2, 32/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2019-01-14 09:44:26
Obwieszczenia 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-14 09:42:37
OAS.0050.13.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. 81/1 o pow. 0,0380 ha, dz. 108/15 o pow. 0,4166 ha obręb Dobropole Bernadetta Zyguś 2019-01-14 09:01:45
OAS.0050.15.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. 155/1 o pow. 0,0174 ha, dz. 192/9 o pow. 0,0338 ha obręb 3 Wolin, cz. 42/47 o pow. 0,0960 ha obręb 4 Wolin, dz. 17/2 o pow. 0,2840 ha obręb 5 Wolin, dz. 227/1 o pow. 0,0073 ha obręb Sierosław, dz. 320/3 o pow. 0,0019 ha, 301/79 o pow. 0,0042 ha obręb Mokrzyca, dz. 338/11 o pow. 0,0020 ha, dz. 512/1 o pow. 0,0019 ha obręb Dargobądz, dz. 59/6 o pow. 0,0044 ha obręb Płocin, dz. 52/4 o pow. 0,0011 ha, dz. 22/2 o pow. 0,0028 ha obręb Wisełka, dz. 61/9 o pow. 0,0044 ha obręb Zastań, dz. 40/3 o pow. 0,0022 ha obręb Sułomino, dz. 430/1 o pow. 0,0063 ha obręb Kołczewo, dz. 91/3 o pow. 0,0144 ha obręb Chynowo, Bernadetta Zyguś 2019-01-14 09:00:32
OAS.0050.14.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 5/7 o pow. 0,1473 ha obręb Piaski Wielkie Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:59:26
OAS.0050.11.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/22/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz z Zarządzenia Burmistrza nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 317/1 o pow. 0,2829 obręb Dargobądz Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:57:50
OAS.0050.7.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/20/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. cz. działki nr 245/4 o pow. 48 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:56:49
OAS.0050.12.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. działki 251/34 o pow. 61 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:56:10
OAS.0050.8.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 72 o pow. 1,3708 ha obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:55:36
OAS.0050.9.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. część działki 70/21 pow. 353 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:54:58
OAS.0050.11.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/22/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz z Zarządzenia Burmistrza nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 317/1 o pow. 0,2829 obręb Dargobądz Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:53:57
OAS.0050.7.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/20/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. cz. działki nr 245/4 o pow. 48 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:53:37
OAS.0050.8.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 72 o pow. 1,3708 ha obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:52:16
OAS.0050.9.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. część działki 70/21 pow. 353 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:51:52
OAS.0050.12.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. działki 251/34 o pow. 61 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:51:30
Ośrodek Kultury Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:46:19
Ośrodek Kultury Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:45:26
Ośrodek Kultury Gminy Wolin - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:45:04
Ośrodek Kultury Gminy Wolin - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:44:26
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2019-01-11 14:38:09
Oświadczenie wolontariusza /członka stowarzyszenia pracującego społecznie Anna Michalska 2019-01-11 14:35:48
Oświadczenie wolontariusza /członka stowarzyszenia pracującego społecznie - dokument usunięty Anna Michalska 2019-01-11 14:34:49
Anna Michalska 2019-01-11 14:34:43
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2019-01-11 14:30:58
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2019-01-11 14:30:24
Ośrodek Kultury Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:30:13
Ośrodek Kultury Gminy Wolin Mariusz Wiatrak 2019-01-11 13:57:24
INFORMACJA Z UWAGI NA AWARIĘ MOSTU OBROTOWEGO W WOLINIE INFORMUJEMY , ŻE OD DNIA 16 SIERPNIA DO ODWOŁANIA MOST BĘDZIE OTWIERANY RAZ DZIENNIE O GODZINIE 16 00 . - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2019-01-10 11:15:39