herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekty uchwał na LIV sesję Beata Polak 2018-09-20 15:37:22
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-20 13:13:01
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-19 19:35:05
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 24.09.2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:30:06
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 25.09.2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:29:17
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 25.09.2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:26:24
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 24.09.2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:24:11
Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 21 września 2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:19:29
Ogłoszenie o LIV sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-09-19 13:16:04
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wolin za pierwsze półrocze 2018 r. Beata Polak 2018-09-19 10:30:26
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin w I półroczu 2018 r. Beata Polak 2018-09-19 10:29:44
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-09-19 08:11:15
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie o ustalonym terminarzu prac Mariusz Wiatrak 2018-09-18 15:43:40
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie w sprawie składu oraz wyboru przewodniczącego oraz zastępcy Mariusz Wiatrak 2018-09-18 15:42:27
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie Mariusz Wiatrak 2018-09-18 15:39:58
Interpelacja radnej Beaty Majewskiej Beata Polak 2018-09-18 09:36:33
Interpelacje radnych Beata Polak 2018-09-18 09:34:26
OAS.0050.200.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 76 pow. 63 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:52:18
OAS.0050.199.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 700/2 pow. 105 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:51:29
OAS.0050.202.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/730/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/29 o pow. 796 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:50:55
OAS.0050.199.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 700/2 pow. 105 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:48:43
OAS.0050.200.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 76 pow. 63 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:48:18
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:32:59
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:32:43
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:32:02
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:31:51
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:29:53
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:28:21
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:28:06
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:27:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2018 roku - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 13/2018, znak: BIO.6733.12.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-nej i tłocznej na terenie działek nr: 20/13, 35/1, 36/1, 46, 47, 57/1, 72/2, 251/3, 253, 260, poło-żonych w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-14 15:03:25
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2018 roku - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/2018, znak: BIO.6733.15.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie publicznej szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 189/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-14 15:01:28
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2018 roku - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/2018, znak: BIO.6733.15.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie publicznej szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 189/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-14 15:01:06
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-13 13:21:44
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-13 13:21:31
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-13 13:21:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wolina z dnia 10 września 2018 roku zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej, na terenie: części działki nr 160, położonej w obrębie ewidencyjnym Zagórze; części działki nr 347/1 oraz działek nr 675/2, 378, 160, 379/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-13 12:47:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wolina z dnia 10 września 2018 roku zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej, na terenie: części działki nr 160, położonej w obrębie ewidencyjnym Zagórze; części działki nr 347/1 oraz działek nr 675/2, 378, 160, 379/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-13 12:46:24
PROJEKT uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Anna Michalska 2018-09-13 10:55:04
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Anna Michalska 2018-09-13 10:52:59