Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan zamówień publicznych na 2022r. - aktualizacja z dnia 04.10.2022 r. Mariusz Samołyk 2022-10-06 13:34:40
Dostawa 2000 ton kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu 0- 31,5 mm na potrzeby remontu dróg na terenie Gminy Wolin Mariusz Samołyk 2022-10-06 13:32:04
OAS.0050.270.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXIII/645/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 09 sierpnia 2022 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 175/22 z dnia 28 września 2022 roku działka nr 154/3 o pow. 0,6984 ha, obręb ewidencyjny Kołczewo Bernadetta Zyguś 2022-10-04 15:24:18
OAS.0050.269.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/394/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 174/22 z dnia 28 września 2022 roku działka zabudowana 81/8 o pow. 0,0794 ha, obręb ewidencyjny Chynowo Bernadetta Zyguś 2022-10-04 15:23:16
OAS.0050.268.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. 127/4 o pow. 0,2449 ha, obręb ewidencyjny Kołczewo Bernadetta Zyguś 2022-10-03 14:34:18
Zgłoszenia do udziału w losowaniu miejsc handlowych na terenie przy Cmentarzu Komunalnym w Wolinie Daniel Nesteruk 2022-10-03 12:15:15
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o przedłużeniu terminu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania znak: GN-2.7570.86.2022.BW Daniel Nesteruk 2022-10-03 12:11:31
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie w 2023r. Mariusz Samołyk 2022-09-30 14:23:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie, w dniu 22 września 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 136/1 i 30, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2022-09-30 13:28:12
OAS.0050.267.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIII/644/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 151/66 o powierzchni 0,0208 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2022-09-30 13:18:29
OAS.0050.266.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVIII/593/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 244/6 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. Magdalena Kus 2022-09-30 13:16:54
Plan zamówień publicznych na 2022r. - aktualizacja z dnia 30.09.2022 r. Mariusz Samołyk 2022-09-30 13:07:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2022.MS z dnia 30.09.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 186 obr. 1 Dargobądz, gmina Wolin Mariusz Samołyk 2022-09-30 11:16:50
OAS.0050.268.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. 127/4 o pow. 0,2449 ha, obręb ewidencyjny Kołczewo Bernadetta Zyguś 2022-09-30 11:10:42
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2022-09-29 10:10:11
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobropole Daniel Nesteruk 2022-09-29 10:09:50
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chynowo Daniel Nesteruk 2022-09-29 10:09:30
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzczeczyn Daniel Nesteruk 2022-09-29 10:09:11
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-09-28 09:26:37
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-09-28 09:26:32
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-09-28 09:26:29
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-09-27 14:42:38
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-09-27 14:36:09
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie - Część nr 4 - ryby (ZP.271.33.2022.MS) Mariusz Samołyk 2022-09-27 14:34:27
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie - Część nr 3 - świeże owoce, warzywa (ZP.271.32.2022.MS) Mariusz Samołyk 2022-09-27 14:33:20
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-09-27 14:31:32
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie - Część nr 2 - produkty ogólnospożywcze (ZP.271.31.2022.MS) Mariusz Samołyk 2022-09-27 14:31:04
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie - Część nr 3 - świeże owoce, warzywa (ZP.271.29.2022.MS) Mariusz Samołyk 2022-09-27 14:28:04
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie - Część nr 2 - produkty ogólnospożywcze (ZP.271.28.2022.MS) Mariusz Samołyk 2022-09-27 14:26:44
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie - Część nr 5 - produkty garmażeryjne (ZP.271.27.2022.MS) Mariusz Samołyk 2022-09-27 14:18:19
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie - Część nr 3 - świeże owoce, warzywa (ZP.271.26.2022.MS) Mariusz Samołyk 2022-09-27 14:16:02
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie - Część nr 2 - produkty ogólnospożywcze (ZP.271.25.2022.MS) Mariusz Samołyk 2022-09-27 14:14:20
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 23.09.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4, (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin (proj. Dramino II). Agnieszka Struska 2022-09-27 09:28:42
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 23.09.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4, (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin (proj. Dramino II). Agnieszka Struska 2022-09-27 09:28:12
Wojewoda Zachodniopomorski Zawiadamia znak: GN-2.7570.89.2022.BW Daniel Nesteruk 2022-09-26 14:40:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pani Karoliny Adamowicz-Łyko, pełnomocnika Pana Dominika Mirowskiego, w dniu 07 września 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 116, położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2022-09-26 14:12:45
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.23.2022.MS z dnia 26.09.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa czterech domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, a także pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie ulicy Parkowej Mariusz Samołyk 2022-09-26 08:39:25
Zarządzenie nr 120/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości zaktualizowanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie Daniel Nesteruk 2022-09-23 15:31:53
Zarządzenie nr 120/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości zaktualizowanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie Daniel Nesteruk 2022-09-23 15:31:11
?Przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Kołczewo, polegająca na urządzeniu ciągu pieszego? (II Postępowanie) Mariusz Samołyk 2022-09-22 15:29:34