herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 R. Daniel Nesteruk 2018-01-26 13:59:29
2018 r. Daniel Nesteruk 2018-01-26 13:57:22
UCHWAŁA NR XLV/572/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-01-26 13:15:35
UCHWAŁA NR XLV/573/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 ? 2033 Beata Polak 2018-01-26 13:15:11
UCHWAŁA NR XLV/574/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Kamieńskim Beata Polak 2018-01-26 13:14:48
UCHWAŁA NR XLV/575/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Kamieńskim Beata Polak 2018-01-26 13:14:23
UCHWAŁA NR XLV/576/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu Beata Polak 2018-01-26 13:14:00
UCHWAŁA NR XLV/577/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty Beata Polak 2018-01-26 13:13:33
UCHWAŁA NR XLV/578/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 18/59 o pow.0,2824 ha, położonej w Uninie Beata Polak 2018-01-26 13:13:05
UCHWAŁA NR XLV/579/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg Beata Polak 2018-01-26 13:12:40
UCHWAŁA NR XLV/580/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 70/24 o pow. 1178 m? Beata Polak 2018-01-26 13:12:10
UCHWAŁA NR XLV/581/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w części działki nr 163 o pow. 5,8699 ha Beata Polak 2018-01-26 13:11:45
UCHWAŁA NR XLV/582/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 47/16 o pow. 690 m? Beata Polak 2018-01-26 13:11:19
UCHWAŁA NR XLV/583/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 99/3 o pow. 45 m? Beata Polak 2018-01-26 13:10:48
UCHWAŁA NR XLV/584/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin składającej się z działki nr 11 o pow. 0,4239 ha Beata Polak 2018-01-26 13:10:23
UCHWAŁA NR XLV/585/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Recław w działce nr 261/94 o pow. 20,6649 ha Beata Polak 2018-01-26 13:09:42
UCHWAŁA NR XLV/586/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 5 Wolin w działce nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce nr 72/1 o pow. 1,6182 ha Beata Polak 2018-01-26 13:09:14
UCHWAŁA NR XLV/587/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin w części działki nr 1/47 o pow. 0,20 ha Beata Polak 2018-01-26 13:08:51
UCHWAŁA NR XLV/588/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Łuskowo w części działki Nr 121/1 o pow. 0,70 ha Beata Polak 2018-01-26 13:08:22
UCHWAŁA NR XLV/589/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w działkach Nr 65 o pow. 1,1145 ha, Nr 66 o pow. 1,0976 ha, Nr 73/2 o pow. 1,0396 ha, Nr 95 o pow. 1,5010 ha, Nr 97 o pow. 1,5362 ha, części działki Nr 25 o pow. 1,00 ha, działki Nr 35 o pow. 3,2310 ha oraz działki Nr 28 o pow. 2,7688 ha Beata Polak 2018-01-26 13:07:49
UCHWAŁA NR XLV/590/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w działce nr 94 o pow. 1,5641 ha, działce nr 69 o pow. 0,9956 ha oraz części działki nr 87 o pow. 1,0065 ha Beata Polak 2018-01-26 13:07:24
UCHWAŁA NR XLV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Wolin Beata Polak 2018-01-26 13:06:58
UCHWAŁA NR XLV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolin Beata Polak 2018-01-26 13:06:20
UCHWAŁA NR XLV/593/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Beata Polak 2018-01-26 13:05:45
UCHWAŁA NR XLV/594/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Beata Polak 2018-01-26 13:05:11
UCHWAŁA NR XLV/595/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Wolin Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie ?Kraina Uśmiechu?oraz Punktach Przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych Beata Polak 2018-01-26 13:04:36
UCHWAŁA NR XLV/596/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Beata Polak 2018-01-26 13:04:02
UCHWAŁA NR XLV/597/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu Beata Polak 2018-01-26 13:03:14
UCHWAŁA NR XLV/598/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/276/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Beata Polak 2018-01-26 13:02:43
UCHWAŁA NR XLV/599/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Jolanty Józefowicz Beata Polak 2018-01-26 13:02:08
Sesja XLV Beata Polak 2018-01-26 13:01:36
Rok 2018 Beata Polak 2018-01-26 13:01:26
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolin na lata 2018-2033 Beata Polak 2018-01-26 12:41:55
Budżet Gminy Wolin na 2018 r. Beata Polak 2018-01-26 12:40:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 10/18 z dnia 22.01.2018 r., w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Wolina Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:56:05
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 5/18 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie powołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:54:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 9/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ustalenia wytycznych odnośnie organizacji rezerwacji miejsc przez osoby prowadzące sprzedaż towarów na terenie targowiska miejskiego "Mój Rynek" położonego przy ul. Ogrodowej w Wolinie oraz opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:54:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 8/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:51:07
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 7/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ustalenia planu kontroli na 2018 rok Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:49:36
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 6/18 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:48:31