herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekty uchwał na L sesję Beata Polak 2018-06-12 15:25:45
Projekty uchwał na L sesję Beata Polak 2018-06-12 15:25:16
Projekty na L sesję - dokument usunięty Beata Polak 2018-06-12 15:24:50
Projekty na L sesję - dokument usunięty Beata Polak 2018-06-12 15:24:48
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-12 15:06:20
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-12 15:06:10
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-12 15:05:47
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-12 15:05:32
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 56/18 z dnia 07.06.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-12 14:32:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 55/18 z dnia 30.05.2018 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-12 14:32:10
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 54/18 z dnia 25.05.2018 r., w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie postanowień ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO) Patrycja Kowalczyk 2018-06-12 14:30:15
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 53/18 z dnia 23.05.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-12 14:28:11
Ogłoszenie o L sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-06-12 12:15:50
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-11 15:16:02
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-11 15:15:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 07.06.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-08 13:44:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 07.06.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-08 13:42:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 07.06.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-08 13:30:23
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 07.06.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-08 13:17:33
UCHWAŁA NR XLIX/638/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2017 r. Beata Polak 2018-06-07 15:30:23
UCHWAŁA NR XLIX/638/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2017 r. Beata Polak 2018-06-07 15:30:14
UCHWAŁA NR XLIX/639/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2017 Beata Polak 2018-06-07 15:29:31
UCHWAŁA NR XLIX/640/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Recław Beata Polak 2018-06-07 15:28:56
UCHWAŁA NR XLIX/641/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 61/29 o pow. 150 m? i części działki Nr 61/38 o pow. 240 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-06-07 15:26:58
UCHWAŁA NR XLIX/642/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce Nr 20 o pow. 0,8720 ha Beata Polak 2018-06-07 15:26:25
UCHWAŁA NR XLIX/643/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 83/16 o pow. 16 m? Beata Polak 2018-06-07 15:25:56
UCHWAŁA NR XLIX/644/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki Nr 286/21 o pow. 106 m? i działki Nr 286/19 o pow. 52 m? Beata Polak 2018-06-07 15:25:28
UCHWAŁA NR XLIX/645/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 438/18 o pow. 160 m? w obrębie Kołczewo Beata Polak 2018-06-07 15:24:55
UCHWAŁA NR XLIX/646/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki Nr 73/7 o pow. 14 m? Beata Polak 2018-06-07 15:24:28
UCHWAŁA NR XLIX/647/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin, składającej się z części działki Nr 27 o pow. 1452 m? Beata Polak 2018-06-07 15:23:59
UCHWAŁA NR XLIX/648/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w części działki Nr 63 o pow. 2,09 ha, części działki Nr 88 o pow. 0,90 ha, części działki Nr 38 o pow. 1,10 ha, działki Nr 68 o pow. 1,0850 ha, działki Nr 85 o pow.0,7958 ha, działki Nr 60 o pow. 1,7847 ha, działki Nr 91 o pow. 1,4712 ha, działki Nr 62 o pow. 2,1436 ha, działki Nr 61 o pow. 1,0389 ha Beata Polak 2018-06-07 15:23:34
UCHWAŁA NR XLIX/649/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 264 o pow. 75 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2018-06-07 15:21:58
UCHWAŁA NR XLIX/650/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Domysłów w części działki Nr 178 o pow. 0,59 ha Beata Polak 2018-06-07 15:21:25
UCHWAŁA NR XLIX/651/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, składającej się z działki Nr 3/1 o pow. 1200 m?, działki Nr 3/2 o pow. 800 m? oraz części działki Nr 848 o pow. 836 m? i części działki Nr 849 o pow. 130 m? położonych w obrębie Kołczewo Beata Polak 2018-06-07 15:20:53
UCHWAŁA NR XLIX/652/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 Wolin w działkach nr 312 o pow. 7430 m?, nr 313 o pow. 787 m?, nr 314 o pow. 1188 m?, nr 315 o pow. 729 m? oraz nr 316 o pow. 10625 m? Beata Polak 2018-06-07 15:20:14
UCHWAŁA NR XLIX/653/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piaski Wielkie w działce Nr 5/92 o pow. 0,5256 ha Beata Polak 2018-06-07 15:18:55
UCHWAŁA NR XLIX/654/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 124/1 o pow. 20 m? Beata Polak 2018-06-07 15:18:24
UCHWAŁA NR XLIX/655/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem komina w obiekcie byłej ciepłowni, zlokalizowanego w Wolinie przy ulicy Mickiewicza 14 na działce Nr 70/2 w obrębie 5 Wolin wraz z niezbędnym terenem do zainstalowania urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowych, sieci telekomunikacyjnych i anten radiowych Beata Polak 2018-06-07 15:17:55
UCHWAŁA NR XLIX/656/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, składającej się z części działki Nr 700/2 o pow. 154 m? Beata Polak 2018-06-07 15:17:24
UCHWAŁA NR XLIX/657/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 4 Wolin w części działki Nr 250/4, w części działki Nr 71 w obrębie Ładzin, w części działki Nr 346 w obrębie Kołczewo Beata Polak 2018-06-07 15:16:54