herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 34/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Wisełka Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:52:54
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 33/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Wiejkowo Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:52:17
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 32/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Warnowo Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:51:40
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 31/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Unin Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:51:06
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 30/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Troszyn Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:50:31
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 29/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Skoszewo Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:49:59
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 28/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sierosław Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:49:21
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 27/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Rzeczyn Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:48:51
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 26/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Recław Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:48:14
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 5/19 z dnia 08.01.2019 r., w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:46:28
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 25/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Płocin Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:36:14
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 24/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Piaski Wielkie Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:35:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 23/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Ostromice Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:34:42
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 22/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Mokrzyca Wielka Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:33:54
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 21/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Mokrzyca Mała Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:33:17
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 20/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Łuskowo Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:32:31
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 19/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Ładzin Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:31:51
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 18/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Laska Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:30:58
Burmistrz Miasta i Gminy Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:28:55
Burmistrz Miasta i Gminy Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:27:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 17/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Korzęcin Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:26:24
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 16/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Koniewo Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:25:42
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 15/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kołczewo Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:25:06
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 14/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kodrąbek Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:24:11
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 13/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kodrąb Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:23:30
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 12/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Jarzębowo Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:22:52
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 11/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Domysłów Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:22:15
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 10/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Dobropole Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:17:36
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 9/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Darzowice Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:16:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 8/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Dargobądz Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:16:14
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 7/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Chynowo Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:15:15
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 6/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:13:06
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 6/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:12:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 4/19 z dnia 07.01.2019 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:09:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 4/19 z dnia 07.01.2019 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:09:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 3/19 z dnia 04.01.2019 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:08:02
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 1/19 z dnia 02.01.2019 r., w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Wolin w 2019 r. i ustaleniu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:05:53
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 160/18 z dnia 31.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:01:15
Krzysztof Czach - Przewodniczący Rady Beata Polak 2019-01-22 09:40:34
Wojciech Turczynowicz - radny Beata Polak 2019-01-22 09:26:54