Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.127.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 152/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. cz. 221/12 pow. 143 m?, obręb Wisełka Bernadetta Zyguś 2019-04-30 12:36:47
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018 Daniel Nesteruk 2019-04-30 07:55:03
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowaniu Mariusz Wiatrak 2019-04-29 15:09:00
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ? Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 z 2011 r., poz. 1696 ze zmianami), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Artura Ładonia, działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Daniel Nesteruk 2019-04-29 12:16:59
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2019-04-29 11:23:16
Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:41:23
Wykaz komitetów wyborczych, spełniających warunek określony w art. 210 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:40:48
Uchwała nr 57/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:40:12
Uchwała nr 58/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w składach rejonowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:39:34
Uchwała nr 59/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:38:23
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:37:26
Uchwała nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:36:08
Uchwała nr 64/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:34:55
Uchwała nr 66/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille?a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju Daniel Nesteruk 2019-04-26 08:33:57
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m?, położonej w Warnowie (obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin) Bernadetta Zyguś 2019-04-25 15:10:31
OAS.0050.125.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 75/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. działka nr 149/1 pow. 1327 m? obręb Wisełka Bernadetta Zyguś 2019-04-25 09:25:11
OAS.0050.124.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 74/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. działka nr 149/2 pow. 1034 m? obręb Wisełka Bernadetta Zyguś 2019-04-25 09:24:24
Zastań Daniel Nesteruk 2019-04-24 13:47:37
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Beata Polak 2019-04-24 12:47:49
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Beata Polak 2019-04-24 12:47:33
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Daniel Nesteruk 2019-04-23 14:05:12
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Daniel Nesteruk 2019-04-23 14:04:57
ZARZĄDZENIE NR 64/19 Burmistrza Wolina z dnia 28.02.2019 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wolin w roku szkolnym 2018/2019 na czas od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:41:59
ZARZĄDZENIE NR 69/19 Burmistrza Wolina z dnia 22.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:40:35
ZARZĄDZENIE NR 68/19 Burmistrza Wolina z dnia 01.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - "Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska" i "Sekretarza Gminy Wolin" w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:39:19
ZARZĄDZENIE NR 67/19 Burmistrza Wolina z dnia 01.03.2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2019 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:36:33
ZARZĄDZENIE NR 66/19 Burmistrza Wolina z dnia 01.03.2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:31:15
ZARZĄDZENIE NR 65/19 Burmistrza Wolina z dnia 01.03.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 42/19 Burmistrza Wolina z dnia 29 stycznia 2019 r., zadania publicznego o nazwie "Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2019 r." Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:30:24
ZARZĄDZENIE NR 64/19 Burmistrza Wolina z dnia 28.02.2019 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wolin w roku szkolnym 2018/2019 na czas od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:27:31
ZARZĄDZENIE NR 63/19 Burmistrza Wolina z dnia 27.02.2019 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż, nieruchomości składających się z działek 265/3 o pow. 706m oraz działki 251/46 o pow. 448m, położonych w obrębie 4 Wolin, przeznaczonych do zbycia zgody z uchwałą nr XLI/520/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku. Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:25:47
ZARZĄDZENIE NR 62/19 Burmistrza Wolina z dnia 27.02.2019 roku w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Daniel Nesteruk 2019-04-23 13:21:48
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-18 15:18:57
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-18 15:18:14
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2018.AS z dnia 16.04.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112 (obręb 0033) w miejscowości Dobropole, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2019-04-18 15:09:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2018.AS z dnia 16.04.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112 (obręb 0033) w miejscowości Dobropole, gmina Wolin. - dokument usunięty Agnieszka Struska 2019-04-18 15:08:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2018.AS z dnia 16.04.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112 (obręb 0033) w miejscowości Dobropole, gmina Wolin. - dokument usunięty Agnieszka Struska 2019-04-18 15:07:51
ZAWIADOMIENIE O DYŻURZE URZĘDNIKA WYBORCZEGO Daniel Nesteruk 2019-04-18 07:48:45
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-17 09:47:59
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-17 09:47:36
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. DECYZJA Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ? Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 z 2011 r., poz. 1696 ze zmianami), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Konrada Ciesielskiego, działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie ? zatwierdzam - ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku Świnoujście-Troszyn (odcinek 3 od km 15+100.00 do km 25+200.00)?, na terenie gminy Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Daniel Nesteruk 2019-04-17 09:26:22