herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-20 13:23:18
Projekty uchwał na LIII sesję Beata Polak 2018-08-17 15:06:03
Projekty uchwał na LIII sesję Beata Polak 2018-08-17 15:05:27
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 24.08.2018 r. Beata Polak 2018-08-17 15:01:52
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 23.08.2018 r. Beata Polak 2018-08-17 15:00:59
Ogłoszenie o LIII sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-08-17 15:00:02
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-16 14:33:47
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-16 14:32:48
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-16 14:32:21
INFORMACJA Z UWAGI NA AWARIĘ MOSTU OBROTOWEGO W WOLINIE INFORMUJEMY , ŻE OD DNIA 16 SIERPNIA DO ODWOŁANIA MOST BĘDZIE OTWIERANY RAZ DZIENNIE O GODZINIE 16 00 . Daniel Nesteruk 2018-08-16 11:39:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 9 sierpnia 2018r. została wydana decyzja nr 11/2018, znak: BIO.6733.14.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego odcinka na terenie działki nr 248/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-08-13 12:56:34
Marta Kalisiak - OPS Wolin - pierwsze oświadczenie majątkowe na dzień 20 marca 2018 r. Beata Polak 2018-08-13 11:01:55
Ryszard Mróz - Zastępca Burmistrza Wolina - oświadczenie złożone na dzień rozwiazania umowy o pracę Beata Polak 2018-08-13 11:00:24
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 80/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. cz. 148/12 pow. 420 m? obręb Recław Bernadetta Zyguś 2018-08-10 14:11:57
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 80/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. dz. 73/7 pow. 14 m? obręb 3 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-08-10 14:10:51
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 80/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. dz. 73/7 pow. 14 m? obręb 3 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-08-10 14:10:00
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/357/08 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku. dz. 217/11 pow. 380 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-08-10 13:20:12
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pomieszczenia remizy strażackiej w Wolinie dz. 2/9 o pow. 1442 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-08-10 13:19:28
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-08-10 11:28:36
Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej niżej wymienionej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-08-10 11:28:09
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LI/668/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki nr 58/22 o pow. 685 m? obręb 3Wolin Bernadetta Zyguś 2018-08-09 13:00:08
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/648/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 63 o pow. 2,09 ha, cz. 88 o pow. 0,90 ha, cz. 38 o pow. 1,10 ha, dz. 68 o pow. 1,085 ha, dz. 85 o pow. 0,7958 ha, dz. 60 o pow. 1,7847 ha, dz. 91 o pow. 1,4712 ha, dz. 62 o pow. 2,1436 ha, dz. 61 o pow. 1,0389 ha obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-08-09 12:59:46
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 79/18 z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wolinie na okres upałów - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-08-09 11:06:07
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-08-08 12:26:49
Małgorzata Wójcik - Zastępca Burmistrza Wolina - pierwsze oświadczenie majątkowe na dzień powołania na stanowisko Beata Polak 2018-08-08 11:42:36
Rb-Z Daniel Nesteruk 2018-08-08 08:44:39
Rb-NDS Daniel Nesteruk 2018-08-08 08:44:25
Rb-N Daniel Nesteruk 2018-08-08 08:44:08
Rb-30S Daniel Nesteruk 2018-08-08 08:43:51
Rb-28S Daniel Nesteruk 2018-08-08 08:43:30
Rb-27S Daniel Nesteruk 2018-08-08 08:42:55
Sprawozdania finansowe Daniel Nesteruk 2018-08-08 08:42:22
Informacja Nadzór Wodny w Kamieniu Pomorskim w nawiazaniu do informacji do doręczeniu zgłoszeniu z dnia 9 lipca 2018 r., podaje do publicznej wiadomości, że pismem Pełnomocnika strony z dnia 20 lipca 2018 r. (data wpływu do Urzedu dnia 23 lipca 2018 r.) zostało wycofane zgłoszenie w sprawie: Daniel Nesteruk 2018-08-07 19:43:44
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/677/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 265/1 o pow. 14 m? obręb Wolin 4 Bernadetta Zyguś 2018-08-07 12:53:55
- dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-08-07 12:53:26
- dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-08-07 12:53:23
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/675/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. części działek Nr 33/1 i Nr 31 obręb Sierosław Bernadetta Zyguś 2018-08-07 12:53:11
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/675/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 33/1 obręb Sierosław Bernadetta Zyguś 2018-08-07 12:52:43
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LII/675/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 31 obręb Sierosław Bernadetta Zyguś 2018-08-07 12:52:07
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. 58/4 o pow. 1100 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-08-07 12:51:09