herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 14/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w przecinarce spalinowej K1250 ACTIVE. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:56:52
Zarządzenie nr 13/2007 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr 89/06 z dnia 7.12.2006r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania decyzji i pism Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:56:35
Zarządzenie nr 12/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w wykaszarce spalinowej 325 LDx Brushcutter. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:55:50
Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w agregacie prądotwórczym ESE 30 BS. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:55:31
Zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy – Pana Romana Kleszczyńskiego – do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:55:14
Zarządzenie nr 9/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Panu Markowi Matysowi. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:54:55
Zarządzenie nr 8/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina – Pana Ryszarda Mroza – do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:54:34
Zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Wolina z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:54:16
Zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Wolina z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wolina Pana Ryszarda Mroza. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:54:00
Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia w drodze bezprzetargowej Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:53:41
Zarządzenie nr 4/2007 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w pierwszym przetargu Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:53:23
Zarządzenie nr 3/2007 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:52:54
Zarządzenie nr 2/2007 Burmistrza Wolina z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobów Gminy w 2007 r. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:52:42
Zarządzenie nr 2/2007 Burmistrza Wolina z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobów Gminy w 2007 r. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:51:44
Zarządzenie nr 1/2007 Burmistrza Wolina z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie przy Urzędzie Mista w Wolinie. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:51:27
Styczeń Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:50:42
Zarządzenia 2007 r. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:50:29
OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WISEŁKA, GMINA WOLIN Krzysztof Konieczny 2007-02-15 16:09:57
Inwentaryzacja lokali i budynków komunalnych w 2007 r. Krzysztof Konieczny 2007-02-15 16:09:14
II Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego Krzysztof Konieczny 2007-02-15 12:01:25
Odwołuje się ustalony przez Burmistrza Wolina na dzień 16 lutego 2007 roku nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nie zabudowanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin : obręb Kołczewo, obręb Żółwino, obręb 2 Wolin, obręb Dargobądz Krzysztof Konieczny 2007-02-14 15:43:04
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nie zabudowanych nieruchomości w obrębie 4 Wolina, obręb Dargobadz Krzysztof Konieczny 2007-02-14 15:42:38
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nie zabudowanych nieruchomości w obrębie 4 Wolina, obręb Ładzin, obręb 6 Wolina Krzysztof Konieczny 2007-02-14 15:42:15
Luty Krzysztof Konieczny 2007-02-14 15:42:01
Uchwała nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Krzysztof Konieczny 2007-02-14 11:27:13
Uchwała nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Wolina. Krzysztof Konieczny 2007-02-14 11:26:38
Uchwała nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie Krzysztof Konieczny 2007-02-14 11:26:13
Uchwała nr IV/16/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie Krzysztof Konieczny 2007-02-14 11:25:55
Sesja nr 4 Krzysztof Konieczny 2007-02-14 11:25:26
Rok 2007 Krzysztof Konieczny 2007-02-14 11:25:06
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:59:55
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:59:50
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:50:57
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:50:21
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - dokument usunięty Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:49:53
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - dokument usunięty Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:49:46
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:48:54
Wybory ponowne 11.02.2007 Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:48:35
2007 Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:44:23
2006 Krzysztof Konieczny 2007-02-13 14:44:18