herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenia 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-02-02 14:24:11
Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Wolina z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, zarządzonych na dzień 26 lutego 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-02-02 11:11:10
Zarządzenia Nr 73A/2005 Burmistrza Wolina z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta Krzysztof Konieczny 2006-02-02 11:09:40
Ogłoszenie o naborze - dokument usunięty Krzysztof Konieczny 2006-02-01 12:18:10
Ogłoszenia Krzysztof Konieczny 2006-02-01 12:17:47
Wyniki naboru Krzysztof Konieczny 2006-02-01 12:17:38
2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-02-01 12:16:45
. - dokument usunięty Krzysztof Konieczny 2006-02-01 12:16:39
Zarządzenie Nr 86/05 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-30 15:29:45
Zarządzenie Nr 85/05 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-30 15:29:00
Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Wolina z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-24 15:11:02
Zarządzenie Nr 84/05 burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15.12.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolin Krzysztof Konieczny 2006-01-24 15:10:11
Zarządzenie Nr 83/05 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie. Krzysztof Konieczny 2006-01-24 15:09:32
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Realizację łącznie czterech zadań związanych tematycznie z rozwijaniem i propagowaniem sportu żeglarskiego". Krzysztof Konieczny 2006-01-24 09:36:24
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Realizację programu prewencji mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na wodzie z wykorzystaniem łodzi typu PARKER RIB 510 przekazanej Gminie Wolin przez P Krzysztof Konieczny 2006-01-24 09:35:18
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie tańca sportowego i innych form tanecznych z udziałem dzieci i młodzieży Gminy Wolin w 2006 roku". Krzysztof Konieczny 2006-01-24 09:34:40
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na"Objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wolin wykazującej zainteresowanie lekkoatletyką, w roku 2006". Krzysztof Konieczny 2006-01-24 09:34:06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie piłkarskiego klubu sportowego Vineta Wolin, sekcji brydża sportowego w Wolinie oraz Koła Nr 24 Związku Wędkarskiego w Wolinie". Krzysztof Konieczny 2006-01-24 09:33:23
Luty Krzysztof Konieczny 2006-01-24 09:32:56
Styczeń Krzysztof Konieczny 2006-01-24 09:32:49
Ogłoszenia 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-24 09:32:35
Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Wolina z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administ Krzysztof Konieczny 2006-01-18 14:22:00
Luty Krzysztof Konieczny 2006-01-18 14:21:40
Styczeń Krzysztof Konieczny 2006-01-18 14:21:35
Zarządzenia 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-18 14:21:23
Zarządzenie Nr 82/05 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r Krzysztof Konieczny 2006-01-18 14:19:59
Zarządzenie Nr 81/05 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-18 14:19:10
Zarządzenia Nr 80/05 Burmistrza Wolina z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-18 14:17:37
Zarządzenia Nr 79/05 Burmistrza Wolina z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobów Gm Krzysztof Konieczny 2006-01-18 14:16:12
Zarządzenie Nr 79/05 Burmistrza Wolina z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobów Gm - dokument usunięty Krzysztof Konieczny 2006-01-18 10:09:15
Uchwała Nr XXXIV/367/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2006 rok. Krzysztof Konieczny 2006-01-04 11:19:57
Uchwała Nr XXXIV/366/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-04 11:19:22
Uchwała Nr XXXIV/365/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. Krzysztof Konieczny 2006-01-04 11:18:45
Uchwała Nr XXXIV/364/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Krzysztof Konieczny 2006-01-04 11:17:23
Uchwała Nr XXXIV/363/05 Rady Krzysztof Konieczny 2006-01-04 11:15:22
Sesja nr 34 Krzysztof Konieczny 2006-01-04 11:14:54
Zarządzenie Nr 78/05 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia ukłsdu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 20 Krzysztof Konieczny 2006-01-03 13:50:59
Uchwała Nr XXXIII/362/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach wyposażenia po b Stanisław Łaszcz 2005-12-28 16:02:03
Uchwała Nr XXXIII/361/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na odd Stanisław Łaszcz 2005-12-28 15:58:25
Uchwała Nr XXXIII/360/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/999/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddan Stanisław Łaszcz 2005-12-28 15:56:53