herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 17/06 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2006 r. w postępowaniu o zamówien Krzysztof Konieczny 2006-05-10 15:20:07
Zarządzenie Nr 16/06 Burmistrza Wolina z dnia 4 kwietnia w sprawie powierzenia Pani Krystynie Brzezickiej funkcji Kierownika Gminnego Biura Administracji Szkół w Wolinie. Krzysztof Konieczny 2006-05-10 15:18:39
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych projektu planu gospodarki odpadami dla gminy Wolin. Krzysztof Konieczny 2006-05-05 14:26:26
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych projektu programu ochrony środowiska dla gminy Wolin. Krzysztof Konieczny 2006-05-05 14:25:22
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości w obrębie 2 i 3 Wolina i obrębie Kołczewo Krzysztof Konieczny 2006-05-05 11:38:34
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości w obrębie 4 Wolina. Krzysztof Konieczny 2006-05-05 11:38:00
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - lokale użytkowe w obrębie 3 Wolina. Krzysztof Konieczny 2006-05-05 11:37:27
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych projektu programu ochrony środowiska dla gminy Wolin - dokument usunięty Krzysztof Konieczny 2006-04-28 14:44:50
Kwiecień Krzysztof Konieczny 2006-04-28 14:44:28
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Krzysztof Konieczny 2006-04-28 11:22:31
Kwiecień Krzysztof Konieczny 2006-04-28 11:22:10
Burmistrz Wolina ogłasza przetarg nieograniczony na projekt nr: Z/2.32/I/1.5/376/05 pn. "Regionalna Platforma Teleinformatyczna w Gminie Wolin" współf. z Europ. Fund. Roz. Reg. w ramach ZPORR. Krzysztof Konieczny 2006-04-27 14:58:57
Komisje stałe Rady Miejskiej Krzysztof Konieczny 2006-04-26 16:37:01
Skład Rady Miejskiej w Wolinie IV kadencji - dokument usunięty Krzysztof Konieczny 2006-04-26 16:33:29
Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 4 lutego do 5 kwietnia 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-04-26 16:19:22
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za 2005 r. Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:43:45
Uchwała Nr XXXVI/375/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:41:37
Uchwała Nr XXXVI/376/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Woli Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:40:56
wała Nr XXXVI/377/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/369/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia zasad przyz Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:40:12
Uchwała Nr XXXVI/378/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Gminie Wolin. Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:39:36
Uchwała Nr XXXVI/379/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie. Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:38:43
Uchwała Nr XXXVI/380/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 222/24 o pow. 1212 m2 położonej w Wisełce Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:38:03
Uchwała Nr XXXVI/381/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/79 o pow.0,0042 ha, p Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:36:42
Uchwała Nr XXXVI/382/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wolin ora Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:36:07
Uchwała Nr XXXVI/383/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu o likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powi Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:35:25
Uchwała Nr XXXVI/384/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie nazwy "WOLIN" w znaku towarowym "MISS WOLIN". Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:34:55
Uchwała Nr XXXVI/385/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany skladu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych. Krzysztof Konieczny 2006-04-26 13:33:59
Budżet 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-04-25 22:56:33
Budżet 2005 r. Krzysztof Konieczny 2006-04-25 22:49:46
Budżet 2004 r. Krzysztof Konieczny 2006-04-25 22:48:35
Budżet 2003 r. Krzysztof Konieczny 2006-04-25 22:48:12
Zarządzenie Nr 14b/06 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-04-24 11:06:24
Zarządzenie Nr 14a/06 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. Krzysztof Konieczny 2006-04-24 11:05:27
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. - dokument usunięty Krzysztof Konieczny 2006-04-19 12:33:32
Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w obrębie 5 Wolina. Krzysztof Konieczny 2006-04-06 15:34:56
Kwiecień Krzysztof Konieczny 2006-04-06 15:34:34
Marzec Krzysztof Konieczny 2006-04-06 15:34:18
Zarządzenie Nr 15/06 Burmistrza Wolina z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wybierania kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie Krzysztof Konieczny 2006-04-06 10:40:30
Kwiecień Krzysztof Konieczny 2006-04-06 10:39:25
Zarządzenie nr 14/06 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia. Krzysztof Konieczny 2006-03-31 13:07:38