herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2003 roku. Stanisław Łaszcz 2003-07-25 12:00:33
Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Wisełce, ul. Leśna 17. Stanisław Łaszcz 2003-07-25 11:57:06
Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Stanisław Łaszcz 2003-07-25 11:56:16
Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta w zakresie zapewnienia pomocy w założeniu Społecznej Szkoły Po Stanisław Łaszcz 2003-07-25 11:55:34
Uchwała Nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach. Stanisław Łaszcz 2003-07-25 11:54:43
Uchwała Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie. Stanisław Łaszcz 2003-07-25 11:53:28
Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 lutego 2003 r.w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie. Stanisław Łaszcz 2003-07-25 11:52:24
Sesja Nr 6 Stanisław Łaszcz 2003-07-25 11:50:34
Uchwała Nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2003 rok. Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:11:57
Uchwała Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Gminie Wolin. Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:11:11
Uchwała Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, określenia zakresu działania i składu oso Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:10:43
Uchwała Nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Maksymowicza z dnia 4 grudnia 2002 r. na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta Wo Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:10:14
Uchwała Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:09:05
Uchwała Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/431/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 5 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do spo Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:08:40
Uchwała Nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Wodociągi Zachodniopomorskie spółka Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:08:11
Sesja Nr 5 Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:07:30
Uchwała Nr IV/31/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:06:56
Sesja Nr 4 Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:03:42
Sesja Nr 4 - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:02:59
Sesja Nr 3 - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:02:46
Sesja Nr 2 - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:02:26
Sesja Nr 1 - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:02:05
Sesja Nr 1 - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-07-23 14:00:27
Sesja Nr 2 - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-07-23 13:59:29
Sesja Nr 1 - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-07-23 13:59:16
Uchwała Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:16:54
Uchwała Nr III/29/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Wolin. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:16:35
Uchwała Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:16:12
Uchwała Nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wolinie. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:15:38
Uchwała Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin w 2003 roku. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:12:49
Uchwała Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:09:34
Uchwała Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin R Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:09:06
Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – z kierunków Dargobądz do Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:08:38
Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni w m. Piaski Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:08:08
Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni w m. Wolin, Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:07:42
Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:07:22
Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie” i utworz Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:07:06
Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2002 roku. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:06:50
Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2002 roku. Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:06:30
Uchwała Nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych, określenia jej zakresu działania i składu oso Stanisław Łaszcz 2003-07-22 14:05:49