herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:19:03
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:18:34
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:18:00
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:54
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:44
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:36
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:30
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:24
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:17
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:16:45
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:16:18
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:15:56
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:15:27
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Wolin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Wiatrak 2018-10-04 14:57:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 104/18 z dnia 27.09.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 12:03:27
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 103/18 z dnia 26.09.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 12:02:28
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 102/18 z dnia 26.09.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 12:01:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 101/18 z dnia 25.09.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 83/18 Burmistrza Wolina z dnia 22 sierpnia 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz uczniów wskazanych przez Dyrektorów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:59:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 100/18 z dnia 18.09.2018 r., w sprawie powołania zezspołu do spraw określenia rodzaju i wysokości czynszu dzierżawnego netto za nieruchomości będące przedmiotem przetargu Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:56:42
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 99/18 z dnia 18.09.2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczenie w miejscach publicznych na terenach stanowiących własność Gminy Wolin: banerów, plakatów i potykaczy związanych z wyborami samorządowymi w roku 2018 Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:54:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 98/18 z dnia 14.09.2018 r., w sprawie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:52:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 97/18 z dnia 14.09.2018 r., w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2018/2019 na czas od dnia 1 września 2018 roku do dnia 28 lutego 2019 roku. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:51:15
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 96/18 z dnia 12.09.2018 r., w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Wolina nr 95/03 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia "Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Wolin" Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:49:17
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 95/18 z dnia 12.09.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:45:54
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 94/18 z dnia 12.09.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:45:28
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wolinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Wiatrak 2018-10-03 13:50:51
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:50:36
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:50:26
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:49:48
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:49:42
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:49:36
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:49:27
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:49:21
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:49:15
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:49:05
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:48:38
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:48:15
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:47:54
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:47:35
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:46:53