herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIX/658/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 126/3 i działki Nr 124/4 Beata Polak 2018-06-07 15:16:22
UCHWAŁA NR XLIX/659/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 177, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Beata Polak 2018-06-07 15:15:47
UCHWAŁA NR XLIX/660/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. ?Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny? Beata Polak 2018-06-07 15:15:15
UCHWAŁA NR XLIX/661/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-06-07 15:14:27
Sesja XLIX Beata Polak 2018-06-07 15:13:15
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-07 14:49:36
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-07 12:49:22
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-07 12:49:20
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:23:46
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:23:29
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:21:59
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:21:49
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:21:42
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:18:23
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:18:11
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:17:34
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:17:00
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:13:35
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:13:11
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:12:01
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na uprawę warzyw i kwiatów Bernadetta Zyguś 2018-06-04 13:54:20
WYKAZ Burmistrz Wolina, zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 62) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które uzyskały pomoc publiczną w 2018 roku, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340.). Daria Szadkowska 2018-05-29 10:21:13
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/731/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/27 pow. 1035 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:15:31
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/89/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 344 pow. 1436 m? obręb Dargobądz Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:14:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/736/10 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2010 roku dz. 179/2 o pow. 2159 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:14:22
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/726/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/33 pow. 969 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:13:50
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. 267/1 o pow. 198 m? obręb Dargobądz Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:12:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/622/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. cz. 39/12 pow. 0,70 ha obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:12:10
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 08 stycznia 2018 roku oraz art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym cz. nr 119 pow. 100 m? obręb Wisełka Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:11:16
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-28 15:07:07
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-28 15:06:57
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-28 15:06:40
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-28 13:40:23
Klauzula informacyjna ogólna Mariusz Wiatrak 2018-05-28 12:57:40
Klauzula informacyjna ogólna Mariusz Wiatrak 2018-05-28 12:34:39
Klauzula informacyjna ogólna Mariusz Wiatrak 2018-05-28 10:00:04
Klauzula informacyjna ogólna Mariusz Wiatrak 2018-05-28 09:59:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 25.05.2018 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)". Agnieszka Struska 2018-05-25 16:09:20
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 25.05.2018 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)". Agnieszka Struska 2018-05-25 16:08:40
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 25.05.2018 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)". Agnieszka Struska 2018-05-25 16:07:53