herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIV/569/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r. Beata Polak 2018-01-09 14:43:12
UCHWAŁA NR XLIV/570/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 ? 2033 Beata Polak 2018-01-09 14:42:34
UCHWAŁA NR XLIV/571/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Beata Polak 2018-01-09 14:42:01
Sesja XLIV Beata Polak 2018-01-09 14:41:04
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLI/519/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku działka 148/2 pow. 0,7719 ha obręb Ładzin Bernadetta Zyguś 2018-01-08 15:02:55
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/541/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 70/2 o pow. 28 m? obręb Wolin 4 Bernadetta Zyguś 2018-01-08 15:00:37
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 164/17 z dnia 28.12.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:50:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 163/17 z dnia 20.12.2017r, w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach" Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:49:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 162/17 z dnia 20.12.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:47:47
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 161/17 z dnia 20.12.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:47:26
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 160/17 z dnia 19.12.2017r, w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 3/2017 Burmistrza Wolina, z dnia 04.01.2017r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim w Wolinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:44:49
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 159/17 z dnia 19.12.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:43:02
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 158/17 z dnia 13.12.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017 Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:42:12
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 157/17 z dnia 11.12.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:38:32
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 156/17 z dnia 07.12.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:37:08
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 155/17 z dnia 07.12.2017r, w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert Patrycja Kowalczyk 2018-01-08 11:34:26
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 03.01.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie".. Agnieszka Struska 2018-01-04 13:07:34
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 03.01.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie".. Agnieszka Struska 2018-01-04 13:06:31
Informacje Burmistrza Wolina 2018 Agnieszka Struska 2018-01-04 13:05:32
asa - dokument usunięty Agnieszka Struska 2018-01-04 13:04:56
asa - dokument usunięty Agnieszka Struska 2018-01-04 13:04:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 03.01.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-01-04 13:04:36
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 03.01.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-01-04 13:03:23
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 03.01.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-01-04 13:01:46
Obwieszczenia 2018 r. Agnieszka Struska 2018-01-04 13:01:09
Obwieszczenia 2018 r. Agnieszka Struska 2018-01-04 13:00:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 03.01.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. - dokument usunięty Agnieszka Struska 2018-01-04 13:00:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 03.01.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. - dokument usunięty Agnieszka Struska 2018-01-04 12:59:04
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 166/2017 z dnia 29.12.2017r, w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2018-01-04 07:49:18
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 166/2017 z dnia 29.12.2017r, w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-01-03 13:32:58
Wolin - odpady selektywne Mariusz Wiatrak 2018-01-03 12:31:09
Miejscowości wiejskie - odpady selektywne - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-01-03 12:28:02
Miejscowości wiejskie - odpady selektywne - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-01-03 12:23:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Wrońskiego zam. przy ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot, działającego jako pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w dniu 21 grudnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 144, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. Mariusz Wiatrak 2018-01-03 11:13:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2017r. została wydana decyzja nr 17/2017, znak: BIO.6733.21.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV na terenie działek nr 22/3, 22/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin i nr 213/34, 116/4, 14, 5/21, 123, 122, 117, 77/7 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Mariusz Wiatrak 2018-01-03 11:11:15
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 29.12.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-12-29 13:39:10
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 29.12.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-12-29 13:38:59
Wolin - odpady zmieszane Rafał Wiśniewski 2017-12-28 14:00:08
Wolin - odpady selektywne Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:59:50
Miejscowosci wiejskie - odpady zmieszane - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:59:21