herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:46:31
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE Daniel Nesteruk 2018-10-03 13:46:04
OAS.0050.213.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/693/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 438/18 pow. 160 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-10-01 08:21:24
OAS.0050.212.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/692/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki nr 27 pow. 250 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-10-01 08:19:59
OAS.0050.211.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/691/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. Nr 151/51 pow. 290 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-10-01 08:13:49
OAS.0050.210.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/690/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. działki 58/4 pow. 70 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-10-01 08:11:58
OAS.0050.214.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/694/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 141 pow. 0,6224 ha obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-10-01 08:08:41
OAS.0050.209.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/696/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 475 obręb Kołczewo reklama Bernadetta Zyguś 2018-10-01 08:06:45
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie o ustalonym terminarzu prac Beata Polak 2018-09-28 08:05:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 26.09.2018 roku- informacja o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-27 15:45:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 26.09.2018 roku - informacja o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-27 15:43:19
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 26.09.2018 roku - informacja o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-27 15:40:59
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 26.09.2018 roku - informacja o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-27 15:39:47
INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 13.09.2018 r. do dnia 25.09.2018 r Anna Michalska 2018-09-27 13:18:12
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-09-27 12:32:17
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-09-27 12:31:01
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I Beata Polak 2018-09-27 12:06:36
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-27 10:25:20
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-26 12:30:48
Wolin, dnia 24 września 2018 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Remigiusza Paszkowskiego, przedstawiciela EL-FEKO S.A. z siedzibą przy ul. Hutniczej 20A, 81-061 Gdynia, działającego z upoważnienia ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin z siedzibą przy ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, w dniu 9 września 2018r. zostało wszczęte postę-powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Recław ? Goleniów na terenie działek nr: 98/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin oraz nr 5/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Troszyn, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-09-25 11:00:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika Beata Polak 2018-09-21 15:29:33
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-21 14:36:07
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-21 14:36:02
Referat Gospodarki Nieruchomościami Daniel Nesteruk 2018-09-21 11:51:06
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych Daniel Nesteruk 2018-09-21 11:49:22
Projekty uchwał na LIV sesję Beata Polak 2018-09-20 15:37:22
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-20 13:13:01
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-19 19:35:05
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 24.09.2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:30:06
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 25.09.2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:29:17
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 25.09.2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:26:24
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 24.09.2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:24:11
Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 21 września 2018 r. Beata Polak 2018-09-19 13:19:29
Ogłoszenie o LIV sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-09-19 13:16:04
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wolin za pierwsze półrocze 2018 r. Beata Polak 2018-09-19 10:30:26
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin w I półroczu 2018 r. Beata Polak 2018-09-19 10:29:44
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-09-19 08:11:15
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie o ustalonym terminarzu prac Mariusz Wiatrak 2018-09-18 15:43:40
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie w sprawie składu oraz wyboru przewodniczącego oraz zastępcy Mariusz Wiatrak 2018-09-18 15:42:27
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie Mariusz Wiatrak 2018-09-18 15:39:58