herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:32:17
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:32:10
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:32:03
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:31:55
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:31:29
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:30:45
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:29:58
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:29:26
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:26:28
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I Mariusz Wiatrak 2018-08-03 13:26:25
ZARZĄDZENIE Nr 78/18 Burmistrza Wolina z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Mariusz Wiatrak 2018-08-02 10:24:47
ZARZĄDZENIE NR 77/18 Burmistrza Wolina z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskimw roku szkolnym 2018/2019.". Mariusz Wiatrak 2018-08-02 10:23:43
ZARZĄDZENIE NR 77/18 Burmistrza Wolina z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskimw roku szkolnym 2018/2019.". Mariusz Wiatrak 2018-08-02 10:20:08
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2018/2019". Mariusz Wiatrak 2018-08-02 10:18:38
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2018/2019". Mariusz Wiatrak 2018-08-02 10:18:11
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2018/2019". Mariusz Wiatrak 2018-08-02 10:16:38
UCHWAŁA NR LII/674/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie Beata Polak 2018-07-31 14:58:24
UCHWAŁA NR LII/675/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Sierosław w części działki nr 31 o pow. 1,48 ha oraz działki nr 33/1 o pow. 0,96 ha Beata Polak 2018-07-31 14:56:53
UCHWAŁA NR LII/676/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dargobądz w działkach: Nr 210/4 o pow. 2053 m?, Nr 210/5 o pow. 2053 m? Beata Polak 2018-07-31 14:56:21
UCHWAŁA NR LII/677/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/618/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 265/1 o pow. 14 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-07-31 14:55:50
UCHWAŁA NR LII/678/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/2 o powierzchni 0,0124 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 Wolin Beata Polak 2018-07-31 14:55:26
UCHWAŁA NR LII/679/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok Beata Polak 2018-07-31 14:54:08
UCHWAŁA NR LII/680/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolin Beata Polak 2018-07-31 14:53:33
UCHWAŁA NR LII/680/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolin Beata Polak 2018-07-31 14:53:04
UCHWAŁA NR LII/681/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-07-31 14:52:36
- dokument usunięty Beata Polak 2018-07-31 14:51:42
- dokument usunięty Beata Polak 2018-07-31 14:51:40
UCHWAŁA NR LII/682/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 ? 2033 Beata Polak 2018-07-31 14:49:53
Sesja LII Beata Polak 2018-07-31 14:49:03
Sesja LII Beata Polak 2018-07-31 14:48:46
Referat Gospodarki Odpadami Daniel Nesteruk 2018-07-30 10:26:46
Samodzielne stanowiska Daniel Nesteruk 2018-07-30 10:18:57
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-07-27 11:50:38
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2018-07-26 08:45:28
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.07.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 19.07.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-07-25 13:07:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.07.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 19.07.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-07-25 13:06:48
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.07.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 19.07.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie" Agnieszka Struska 2018-07-25 13:05:38
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.07.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 19.07.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie" Agnieszka Struska 2018-07-25 13:04:56
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-25 11:53:53
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-25 11:53:48