herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Interpelacja radnej Beaty Majewskiej Beata Polak 2018-09-18 09:36:33
Interpelacje radnych Beata Polak 2018-09-18 09:34:26
OAS.0050.200.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 76 pow. 63 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:52:18
OAS.0050.199.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 700/2 pow. 105 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:51:29
OAS.0050.202.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/730/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/29 o pow. 796 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:50:55
OAS.0050.199.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 700/2 pow. 105 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:48:43
OAS.0050.200.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 76 pow. 63 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-09-17 14:48:18
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:32:59
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:32:43
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:32:02
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:31:51
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:29:53
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:28:21
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:28:06
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-17 12:27:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2018 roku - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 13/2018, znak: BIO.6733.12.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-nej i tłocznej na terenie działek nr: 20/13, 35/1, 36/1, 46, 47, 57/1, 72/2, 251/3, 253, 260, poło-żonych w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-14 15:03:25
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2018 roku - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/2018, znak: BIO.6733.15.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie publicznej szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 189/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-14 15:01:28
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2018 roku - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/2018, znak: BIO.6733.15.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie publicznej szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 189/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-14 15:01:06
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-13 13:21:44
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-13 13:21:31
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-09-13 13:21:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wolina z dnia 10 września 2018 roku zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej, na terenie: części działki nr 160, położonej w obrębie ewidencyjnym Zagórze; części działki nr 347/1 oraz działek nr 675/2, 378, 160, 379/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-13 12:47:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wolina z dnia 10 września 2018 roku zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej, na terenie: części działki nr 160, położonej w obrębie ewidencyjnym Zagórze; części działki nr 347/1 oraz działek nr 675/2, 378, 160, 379/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2018-09-13 12:46:24
PROJEKT uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Anna Michalska 2018-09-13 10:55:04
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Anna Michalska 2018-09-13 10:52:59
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Anna Michalska 2018-09-13 10:47:52
Program Współpracy na 2019 rok Anna Michalska 2018-09-13 10:46:24
Program Współpracy na 2019 rok Anna Michalska 2018-09-13 10:46:00
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-09-12 19:51:04
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-09-12 19:50:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 93/18 z dnia 06.09.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 13:50:53
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 92/18 z dnia 06.09.2018 r., w sprawie ustalenia zasad handlu związanego ze świętem "Wszystkich Świętych" na terenie przy Cmentarzu Komunalnym w Wolinie przy ul. Jaracza Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 13:50:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 91/18 z dnia 04.09.2018 r., w sprawie ustalenia wartości początkowej gruntów jako środków trwałych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 13:49:08
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 90/18 z dnia 03.09.2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o udzielnie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 13:48:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 89/18 z dnia 30.08.2018 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wolin na 2019 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:32:59
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 88/18 z dnia 29.08.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:30:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 87/18 z dnia 28.08.2018 r., w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:29:46
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 86/18 z dnia 27.08.2018 r., w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych przy obsłudze monitorów ekranowych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:26:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 85/18 z dnia 27.08.2018 r., w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:25:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 84/18 z dnia 27.08.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. pn. "Dowożenie ucznió niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim" Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:20:37