herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wolin - odpady selektywne Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:59:50
Miejscowosci wiejskie - odpady zmieszane - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:59:21
Miejscowości wiejskie - odpady selektywne - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:58:31
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2017-12-28 13:57:04
Nieruchomości zamieszkałe T-Ż miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:55:18
Anna Michalska 2017-12-28 13:54:51
Nieruchomości zamieszkałe T-Ż miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:54:43
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2017-12-28 13:53:33
Nieruchomości zamieszkałe R-Ś miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:53:20
Nieruchomości zamieszkałe R-Ś miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:52:58
Nieruchomości zamieszkałe M-P miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:50:50
Nieruchomości zamieszkałe M-P miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:50:20
Nieruchomości zamieszkałe K-Ł miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:48:05
Nieruchomości zamieszkałe K-Ł miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:47:25
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:45:26
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:44:48
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:42:46
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:42:05
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:39:29
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:38:46
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:37:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. Magdalena Kus 2017-12-27 10:59:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. - dokument usunięty Magdalena Kus 2017-12-27 10:58:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. - dokument usunięty Magdalena Kus 2017-12-27 10:51:16
Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Wolina z dnia 20 grudnia 2017 r. Rafał Wiśniewski 2017-12-21 11:03:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 20 grudnia 2017r. została wydana decyzja nr 16/2017, znak: BIO.6733.20.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, słupa energetycznego SN terenie działek nr: 700/1 i 713 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-12-21 09:49:21
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 735 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:44:09
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 504 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:43:35
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 380 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:42:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 273 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:42:18
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 450 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:41:30
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/546/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. działka 213/25 o pow. 175 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:40:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/545/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku działka 236/21 o pow. 212 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:40:20
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLIII/539/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 9/2 o pow. 10 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:39:46
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/538/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku cz. 50/2 o pow. 6 m? obręb Wolin 4 Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:39:05
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII8547/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. część działki 393/3 o pow. 1015 m? obręb Dargobądz Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:37:52
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku cz. działki 47/16 o pow. 6 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:37:04
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/548/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku cz. 27 o pow. 180 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:35:24
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/544/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 491 pow. 250 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:34:50
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/543/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 24/31 o pow. 25 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:33:43