herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 42/18 z dnia 24.04.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:14:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 41/18 z dnia 24.04.2018 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:13:31
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017. Daniel Nesteruk 2018-05-15 13:05:29
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:30:18
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:30:08
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:45
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:37
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:22
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:12
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:03
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:53
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:44
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:21
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:13
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:04
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:26:43
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:26:21
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:25:54
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:25:23
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 10.05.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin" oraz o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się stron w tym zakresie. Agnieszka Struska 2018-05-10 15:36:22
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 10.05.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin" oraz o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się stron w tym zakresie. Agnieszka Struska 2018-05-10 15:35:32
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 10.05.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin" oraz o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się stron w tym zakresie. Agnieszka Struska 2018-05-10 15:34:47
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 10.05.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin" oraz o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się stron w tym zakresie. Agnieszka Struska 2018-05-10 15:33:32
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017 Daniel Nesteruk 2018-05-10 09:11:50
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017 Daniel Nesteruk 2018-05-10 09:09:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/620/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 25 pow. 420 m? obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2018-05-09 15:11:57
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/620/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 25 pow. 900 m? obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2018-05-09 15:11:29
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/620/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 25 pow. 620 m? obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2018-05-09 15:06:40
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:06:35
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:06:22
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/625/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 70/24 pow. 90 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-05-09 15:05:40
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:03:21
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:03:14
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:03:08
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:02:58
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:02:51
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:02:39
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:02:23
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:01:58
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-09 15:00:01