herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018-2033 Beata Polak 2017-12-18 15:13:04
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018-2033 Beata Polak 2017-12-18 15:10:48
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wolin na 2018 rok Beata Polak 2017-12-18 15:10:19
Projekty uchwał na XLIV sesję Beata Polak 2017-12-18 14:48:46
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 roku na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Mariusz Wiatrak 2017-12-18 14:26:55
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Mariusz Wiatrak 2017-12-15 14:46:47
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 154/17 z dnia 05.12.2017r, w sprawie procedury sporządzenia planów działalności jednostek organizacyjnych Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 11:21:54
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 153/17 z dnia 05.12.2017r, w sprawie Regulaminu Wyróżnienia "Woliński Światowid 2017" Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 11:19:40
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 152/17 z dnia 05.12.2017r, w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 116/17 Burmistrza Wolina z dnia 04 października 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 11:18:46
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 151/17 z dnia 04.2017r, w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zspołu Interdyscyplinarnego ds, przeciwdziałania przemocy w rodzinie Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 11:16:04
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 150/17 z dnia 05.12.2017r, w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy i wykazu osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego oraz lokalu zamiennego z zasobów Gminy w 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 11:03:32
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 149/17 z dnia 05.12.2017r, w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 11:02:26
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 148/17 z dnia 30.11.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 11:00:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 147/17 z dnia 30.11.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 10:59:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 146/17 z dnia 30.11.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 10:58:42
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 145/17 z dnia 27.11.2017r, w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 10:55:20
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 144/17 z dnia 27.11.2017r, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w 2018 roku" Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 10:54:09
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 143/17 z dnia 23.11.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-12-15 10:51:00
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Rafał Wiśniewski 2017-12-14 15:39:53
Ogłoszenie o XLIV sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2017-12-14 15:21:53
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 19.12.2017 r. Beata Polak 2017-12-14 15:21:17
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej w dniu 19.12.2017 r. Beata Polak 2017-12-14 15:20:45
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej w dniu 19.12.2017 r. Beata Polak 2017-12-14 15:20:13
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 19.12.2017 r. Beata Polak 2017-12-14 15:19:44
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, W 2018 R Rafał Wiśniewski 2017-12-14 12:57:45
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, W 2018 R Rafał Wiśniewski 2017-12-14 12:35:29
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina z dnia 12 grudnia 2017 roku Rafał Wiśniewski 2017-12-12 15:03:52
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina z dnia 12 grudnia 2017 roku Rafał Wiśniewski 2017-12-12 12:53:13
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Ilona Szkudlarek 2017-12-12 11:59:51
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Ilona Szkudlarek 2017-12-12 11:59:15
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Ilona Szkudlarek 2017-12-12 11:59:06
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Ilona Szkudlarek 2017-12-12 11:58:04
Podatek od nieruchomości Rafał Wiśniewski 2017-12-12 10:33:01
Podatek od nieruchomości Rafał Wiśniewski 2017-12-12 10:32:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/2017 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 438/18 o pow. 50 m? Kołczewo Bernadetta Zyguś 2017-12-11 13:25:52
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku. cz. 438/18 o pow. 50 m? Kołczewo - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-12-11 13:24:57
Harmonogram dyżurów aptek Rafał Wiśniewski 2017-12-11 12:14:05
UCHWAŁA NR XLIII/534/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r. Beata Polak 2017-12-08 14:57:36
UCHWAŁA NR XLIII/535/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 ? 2033 Beata Polak 2017-12-08 14:57:05
UCHWAŁA NR XLIII/536/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Kołczewo do nieodpłatnego korzystania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 442/2 o pow.0,0422 ha, położonej w Kołczewie Beata Polak 2017-12-08 14:56:27