herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wolin Rejon 2 Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:10:21
Wolin Rejon 1 Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:09:54
Wisełka Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:09:20
Kołczewo Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:08:26
Nieruchomości zamieszkałe - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:05:22
miejscowości od S do Ż Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:04:55
miejscowości od L do R Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:03:52
miejscowości od C do K Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:03:20
Dargobądz - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:59:40
Chynowo - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:59:39
Dargobądz - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:59:25
Chynowo - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:59:01
- dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:58:39
- dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:58:38
- dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:58:34
- dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:58:04
- dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:57:42
Nieruchomości zamieszkałe - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:56:52
Wspólnoty mieszkaniowe Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:55:22
Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:55:11
Nieruchomości niezamieszkałe Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:54:53
Nieruchomości zamieszkałe Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:54:38
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:52:27
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:52:14
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku Mariusz Wiatrak 2018-12-28 08:52:02
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Ilona Szkudlarek 2018-12-20 15:34:34
OAS.0050.292.2018.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 286/20 pow. 160 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-12-20 13:29:20
INFORMACJA na podstawie art. 400 ust. 7, w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Grficach podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte na wniosek Pana Mariusza Drzymały, działającego w imieniu i na rzecz inwestora: Powiat Kamieński , ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu przydrożnego polegającego na wykonaniu przepustów w ramach zadania: Rozbudowa drogi powiatowej na 1012 Z na odcinku Laska - Resław". Daniel Nesteruk 2018-12-20 11:54:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art.51 ust.1 pk 3, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji przystanku osobowego Wolin Pomorski na linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port km 68,729 z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawncyh z ograniczoną moblilnością, zlokalizowanych na działkach nr 2/1 i 37/14 w obrębie 0006 Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-19 13:38:42
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art.51 ust.1 pk 3, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji przystanku osobowego Wolin Pomorski na linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port km 68,729 z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawncyh z ograniczoną moblilnością, zlokalizowanych na działkach nr 2/1 i 37/14 w obrębie 0006 Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-19 13:37:30
ZARZĄDZENIE Nr 156/18 Burmistrza Wolina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Daniel Nesteruk 2018-12-19 11:29:11
ZARZĄDZENIE Nr 156/18 Burmistrza Wolina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Daniel Nesteruk 2018-12-19 11:28:33
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 142/18 z dnia 03.12.2018 r., w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy i wykazu osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego oraz lokalu zamiennego z zasobów Gminy w 2019 r. Patrycja Kowalczyk 2018-12-19 10:16:44
OAS.0050.285.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku cz. 28/2 o pow. 961 m?, a także znajdujących się na niej budynków o łącznej pow. 95,35 m? obręb Domysłów Bernadetta Zyguś 2018-12-18 13:00:46
OAS.0050.283.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 261/94 pow. 20,6649 ha obręb Recław Bernadetta Zyguś 2018-12-18 12:57:46
OAS.0050.284.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. działki nr 476/2 o pow. 0,1835 ha obręb Jarzębowo Bernadetta Zyguś 2018-12-18 12:56:44
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Ilona Szkudlarek 2018-12-17 15:30:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2018r. została wydana decyzja nr 17/2018 o ustaleniu lokali-zacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr 37/4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin, nr 19, 24/3, 20/42, 20/43, 24/6, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-12-17 09:21:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Pana Łukasza Korda, ENER Project S.C., ul. Chopina 14a/4, 72-600 Świnoujście, działającego z upoważnienia ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań w dniu 13 grudnia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 862, 590/3, 126/9, 590/6, 114/18, 857/27, 857/29, 569/2, 752 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23 w po-koju nr 103 w godz. 800 do 1500, tel. (091) 32 20812. Daniel Nesteruk 2018-12-17 09:20:39
OAS.0050.289.2018.ZK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-12-14 14:46:03