herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LI/668/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 58/22 o pow. 685 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2018-07-05 12:38:20
UCHWAŁA NR LI/669/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Łuskowie: działek nr 208/19 i 208/20 o łącznej powierzchni 0,0814 ha Beata Polak 2018-07-05 12:37:44
UCHWAŁA NR LI/670/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka Beata Polak 2018-07-05 12:37:07
UCHWAŁA NR LI/671/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Beata Polak 2018-07-05 12:36:11
UCHWAŁA NR LI/672/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wolin Beata Polak 2018-07-05 12:35:33
UCHWAŁA NR LI/673/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wolin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Beata Polak 2018-07-05 12:31:42
Sesja LI Beata Polak 2018-07-05 12:24:50
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-07-04 14:15:57
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-07-04 14:15:17
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 13:05:59
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 13:05:55
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 13:05:26
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:59:27
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:59:20
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:59:12
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:59:06
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:58:56
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:58:50
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:58:01
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:47
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:38
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:29
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:22
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:06
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:56:48
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:56:41
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:55:57
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:55:27
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:54:50
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-07-03 15:19:15
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław. Anna Osieleniec 2018-07-03 08:37:15
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-07-02 15:19:12
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 63/18 z dnia 28.06.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:59:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 61/18 z dnia 20.06.2018 r., w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałań przemocy w rodzinie. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:59:05
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 61/18 z dnia 20.06.2018 r., w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałań przemocy w rodzinie. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:58:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 62/18 z dnia 27.06.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:57:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 61/18 z dnia 20.06.2018 r., w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałań przemocy w rodzinie. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:56:10
Wykaz decyzji wydanych na podstawie art.50 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowniu przestrzennym, które wygasły w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne [DZ.U.z 2017r. poz. 1566 ze zmianami] Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:44:41
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr XLIX/658/18 z dnia 30 maja 2018 roku oraz uchwały Nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwały Nr XI/85/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin dz. 124/4 pow. i cz. 126/3 obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-06-28 11:55:05
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-06-28 11:54:16