herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:14:59
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:14:53
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:14:45
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:14:36
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:14:16
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:13:53
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:13:25
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:20:12
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:19:53
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:19:46
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:19:40
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:19:32
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:19:27
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:19:22
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:19:09
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:18:58
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:18:45
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:18:10
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:17:59
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:17:45
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-09-05 14:17:18
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2018-09-04 10:56:02
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-08-30 13:49:30
UCHWAŁA NR LIII/686/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 - 2033 Beata Polak 2018-08-30 13:06:16
UCHWAŁA NR LIII/686/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 - 2033 Beata Polak 2018-08-30 13:05:52
UCHWAŁA NR LIII/686/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 - 2033 Beata Polak 2018-08-29 14:54:56
UCHWAŁA NR LIII/684/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie akceptacji zamiaru realizacji przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin operacji pod nazwą: "Przebudowa wraz z modernizacją Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Wisełka" Beata Polak 2018-08-29 14:54:32
UCHWAŁA NR LIII/686/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 - 2033 Beata Polak 2018-08-29 14:54:02
UCHWAŁA NR LIII/685/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-08-29 14:53:30
UCHWAŁA NR LIII/685/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-08-29 14:53:04
UCHWAŁA NR LIII/684/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie akceptacji zamiaru realizacji przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin operacji pod nazwą: "Przebudowa wraz z modernizacją Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Wisełka" Beata Polak 2018-08-29 14:52:25
UCHWAŁA NR LIII/683/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Beata Polak 2018-08-29 14:51:53
Sesja LIII Beata Polak 2018-08-29 14:40:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Roberta Mituty, działającego jako pełnomocnik Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą przy ul. Korsarzy 34-, 70-540 Szczecin, w dniu 8 sierpnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach zadania ?Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego? na terenie działek nr: - 148/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Płocin; - 58/1, 59/2, 18 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin; - 244/3 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-08-29 09:09:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 84/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. pn "Dowożenie uczniów niepełnosprawncyh z terenu Gminy Wolin do Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim" Daniel Nesteruk 2018-08-29 08:33:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 84/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. pn "Dowożenie uczniów niepełnosprawncyh z terenu Gminy Wolin do Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim" Daniel Nesteruk 2018-08-29 08:32:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 84/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. pn "Dowożenie uczniów niepełnosprawncyh z terenu Gminy Wolin do Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim" Daniel Nesteruk 2018-08-29 08:31:39
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 84/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. pn "Dowożenie uczniów niepełnosprawncyh z terenu Gminy Wolin do Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim" Daniel Nesteruk 2018-08-29 08:30:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 27 sierpnia 2018r. została wydana decyzja nr 5a/2018, znak: BIO.6733.4.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 395/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-08-29 07:58:19
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim Beata Polak 2018-08-27 08:09:06