herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:29:05
Ogłoszenie - Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:28:50
Kwestionariusz osobowy Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:28:19
Klauzula, oświadczenie Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:28:05
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko: "Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie" Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:27:31
Klauzula, oświadczenie Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:26:54
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko: "Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie" Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:26:17
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "stanowisko ds. obsługi sekretariatu" Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:24:31
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "stanowisko ds. obsługi sekretariatu" Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:20:59
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Mariusz Wiatrak 2019-02-08 16:51:26
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2019-02-08 15:26:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2019-02-08 15:25:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2019-02-08 15:24:38
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2019-02-08 15:24:05
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2019-02-08 15:22:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2019-02-08 15:22:09
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 8 lutego 2019 r. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2019-02-08 08:40:12
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2019-02-07 14:47:51
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych". Daniel Nesteruk 2019-02-06 15:31:29
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych". Daniel Nesteruk 2019-02-06 15:31:10
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych". Daniel Nesteruk 2019-02-06 15:30:35
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych". Daniel Nesteruk 2019-02-06 15:30:00
OAS.0050.44.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz Zarządzeniem nr 46/19 Burmistrza Wolina z dnia 01 lutego 2019 r. dz. 70/2 pow. 12654 m?, dz. 71/2 pow. 3530 m? obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2019-02-05 15:26:52
OAS.0050.43.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/729/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem nr 47/19 Burmistrza Wolina z dnia 01 lutego 2019 r. dz. 1/45 pow. 793 m? obręb Wolin 6 Bernadetta Zyguś 2019-02-05 15:26:17
OAS.0050.41.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. część działki 24/3 pow. 146 m? obręb Sułomino Bernadetta Zyguś 2019-02-05 15:25:06
OAS.0050.42.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 stycznia 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. 700/2 pow. 70 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2019-02-05 15:24:22
OAS.0050.42.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 stycznia 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. 700/2 pow. 70 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2019-02-05 15:19:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 4 lutego 2019r. została wydana decyzja nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn.: ? Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola miejskiego na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne? na terenie działek nr 33/2, 32/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2019-02-05 13:07:41
Skarbnik Gminy Daniel Nesteruk 2019-02-05 12:05:03
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2019-02-05 11:58:42
Skarbnik Gminy Daniel Nesteruk 2019-02-01 13:23:24
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2019-02-01 13:15:07
Skarbnik Gminy Daniel Nesteruk 2019-02-01 13:13:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 31 stycznia 2019r. została wydana decyzja nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 862, 590/3, 590/6, 114/18, 857/27, 857/29, 569/2, 752 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2019-02-01 11:59:24
OAS.0050.38.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. dz. 236/23 o pow. 1020 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-31 15:10:31
OAS.0050.37.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. dz. 61/29 pow. 1170 m? i cz. dz. 61/8 pow. 330 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-31 15:09:48
OAS.0050.39.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/33/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. 33/9 o pow. 21 m?, cz. 33/10 o pow. 21 m?, dz. 33/11 o pow. 23 m?, cz. 33/13 o pow. 20,60 m?, cz. 33/14 o pow. 21,40 m?, cz. 33/15 o pow. 21,60 m?, cz. 33/21 o pow. 261 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-31 15:09:06
UCHWAŁA NR IV/45/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Beata Polak 2019-01-30 14:49:04
UCHWAŁA NR IV/46/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 ? 2033 Beata Polak 2019-01-30 14:48:02
UCHWAŁA NR IV/47/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 700/2 o pow. 70 m? w obrębie Kołczewo Beata Polak 2019-01-30 14:47:27