herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/589/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działki 73/2, cz. 25, 35, 28, 95, 97, 66, 65 obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:34:35
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLV/586/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 r oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działki 67/3, 73/1, 72/1 obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:33:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLV/590/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. działka nr 94 pow. 1,5641 ha, nr 69 pow. 0,9956 ha i cz. 87 pow. 1,0065 obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:33:14
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/587/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 1/47 pow. 0,20 ha Wolin 6 Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:32:14
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/588/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/15 z dnia 8 stycznia 2018 r. cz. dz. 121/1 pow. 0,70 ha obręb Łuskowo Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:31:23
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/581/18 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 163 pow. 5,8699 ha obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:30:28
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/580/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 70/24 pow. 180 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:29:41
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/580/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 70/24 pow. 548 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:27:57
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/582/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. cz. działki 47/16 o pow. 690 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:26:38
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/538/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 50/2 o pow. 6 m? obręb Wolin 4 Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:25:22
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/537/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 39/12 pow. 0,20 ha obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:24:21
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/583/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/15 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 99/3 pow. 45 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:23:26
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLV/580/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki 70/24 pow. 450 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-02-06 08:22:29
Zastępca Burmistrza Mariusz Wiatrak 2018-02-05 08:19:45
Zastępca Burmistrza Mariusz Wiatrak 2018-02-05 08:19:31
Dane teleadresowe Mariusz Wiatrak 2018-02-05 08:17:59
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Daniel Nesteruk 2018-02-02 15:08:20
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Daniel Nesteruk 2018-02-02 15:08:08
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 13/18 z dnia 31.01.2018 r., w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-02-01 14:11:32
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 12/18 z dnia 30.01.2018 r. , w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-02-01 14:09:09
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 11a/18 z dnia 25.01.2018 r., w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-02-01 14:07:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 11/18 z dnia 23.01.2018 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-02-01 14:04:23
ZARZĄDZENIE NR 13/18 Burmistrza Wolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku. Artur Słocki 2018-01-31 13:47:59
Nieruchomości zamieszkałe Wolin Daniel Nesteruk 2018-01-26 15:25:20
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r. - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:51:42
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych- styczeń 2017 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:51:37
Miejscowości wiejskie - odpady selektywne - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:51:20
Miejscowosci wiejskie - odpady zmieszane - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:51:17
Wolin rejon 2 Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:49:40
Wolin rejon 1 Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:49:24
Nieruchomości zamieszkałe Wolin Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:48:59
Wolin rejon 1 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:48:43
Nieruchomości zamieszkałe T-Ż miejscowości wiejskie Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:48:36
Nieruchomości zamieszkałe R-Ś miejscowości wiejskie Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:48:30
Nieruchomości zamieszkałe M-P miejscowości wiejskie Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:48:23
Nieruchomości zamieszkałe K-Ł miejscowości wiejskie Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:48:15
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:47:59
Wolin rejon 1 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:47:01
Wolin Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:44:52
Warnowo Daniel Nesteruk 2018-01-26 14:44:38