herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Beata Polak 2018-08-27 08:06:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wolina z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Wolin w wyborach samorządowych Beata Polak 2018-08-27 07:50:59
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wolina z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej Beata Polak 2018-08-27 07:49:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 24.08.2018 roku zawiadamiające strony o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka ? Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2018-08-24 15:22:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 24.08.2018 roku zawiadamiające strony o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka ? Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2018-08-24 15:21:13
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz uczniów wskazanych przez Dyrektorów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku Mariusz Wiatrak 2018-08-24 14:18:52
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz uczniów wskazanych przez Dyrektorów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku Mariusz Wiatrak 2018-08-24 14:16:47
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Wolina z dnia 22.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz uczniów wskazanych przez Dyrektorów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku Mariusz Wiatrak 2018-08-24 14:15:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 79/18 z dnia 03.08.2018 r., w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wolinie na okres upałów Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:30:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 78/18 z dnia 31.07.2018 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:30:15
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 77/18 z dnia 31.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2018/2019 Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:29:02
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 76/18 z dnia 31.07.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:27:21
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 75/18 z dnia 30.07.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:26:53
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 74/18 z dnia 30.07.2018 r., w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:26:12
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 73/18 z dnia 30.07.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:25:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 72/18 z dnia 20.07.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:24:29
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 71/18 z dnia 20.07.2018 r., w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ich ustalania za usługi w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez w/w jednostkę Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:23:58
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 70/18 z dnia 13.07.2018 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:22:29
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 69/18 z dnia 13.07.2018 r., w sprawie zmian Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:20:14
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 79/18 z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wolinie na okres upałów - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2018-08-23 09:11:09
Wybory samorządowe 2018 Beata Polak 2018-08-23 08:51:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Marka Jankowskiego, Building Engineering Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Witolda 7-9, 71-063 Szczecin, działającego z upoważnienia Gminy Wolin, w dniu 22 czerwca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek nr: 20/13, 35/1, 46, 47, 57/1, 72/2, 251/3, 253, 260, 36/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gmina Wolin Daniel Nesteruk 2018-08-22 12:10:08
Uchwała Nr XLV/577/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty Daniel Nesteruk 2018-08-21 13:58:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Patryka Pacały, przedstawiciela ?BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA? z siedzibą przy ul. Witkiewicza 54/14, 71-125 Szczecin, działającego jako pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 9 sierpnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie publicznej szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 189/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-08-20 14:27:36
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-20 13:23:53
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-20 13:23:18
Projekty uchwał na LIII sesję Beata Polak 2018-08-17 15:06:03
Projekty uchwał na LIII sesję Beata Polak 2018-08-17 15:05:27
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 24.08.2018 r. Beata Polak 2018-08-17 15:01:52
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 23.08.2018 r. Beata Polak 2018-08-17 15:00:59
Ogłoszenie o LIII sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-08-17 15:00:02
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-16 14:33:47
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-16 14:32:48
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-08-16 14:32:21
INFORMACJA Z UWAGI NA AWARIĘ MOSTU OBROTOWEGO W WOLINIE INFORMUJEMY , ŻE OD DNIA 16 SIERPNIA DO ODWOŁANIA MOST BĘDZIE OTWIERANY RAZ DZIENNIE O GODZINIE 16 00 . Daniel Nesteruk 2018-08-16 11:39:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 9 sierpnia 2018r. została wydana decyzja nr 11/2018, znak: BIO.6733.14.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego odcinka na terenie działki nr 248/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-08-13 12:56:34
Marta Kalisiak - OPS Wolin - pierwsze oświadczenie majątkowe na dzień 20 marca 2018 r. Beata Polak 2018-08-13 11:01:55
Ryszard Mróz - Zastępca Burmistrza Wolina - oświadczenie złożone na dzień rozwiazania umowy o pracę Beata Polak 2018-08-13 11:00:24
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 80/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. cz. 148/12 pow. 420 m? obręb Recław Bernadetta Zyguś 2018-08-10 14:11:57
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 80/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. dz. 73/7 pow. 14 m? obręb 3 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-08-10 14:10:51