herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa ciągu pieszo-jezdnego z niezbędną infrastrukturą, miejscami postojowymi, dojściami, oświetleniem terenu na działkach 24/31 i 18/3, obręb 3 w Wolinie - I etap Ilona Szkudlarek 2018-06-27 09:31:55
Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą w kwartale ulic Mała - Ciasna - Kościelna - II etap Ilona Szkudlarek 2018-06-27 09:28:19
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-06-26 12:59:17
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/626/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku. dz. 217/14 pow. 117 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-26 09:27:05
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/652/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku dz. 312 pow. 7430 m?, dz. 313 pow. 787 m?, dz. 314 udział do ? części działki pow. 594 m? obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-26 09:26:31
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/652/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku dz. 315 pow. 729 m?, dz. 316 pow. 10.625 m?, dz. 314 udział do ? części działki pow. 594 m? obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-26 09:25:20
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą XXVI/291/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku dz. 536/2 pow. 1075 m? obręb Ładzin Bernadetta Zyguś 2018-06-26 09:24:42
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-25 15:35:24
Projekty uchwał na LI sesję Beata Polak 2018-06-25 12:28:17
Projekty uchwał na LI sesję Beata Polak 2018-06-25 12:27:12
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Agnieszka Struska 2018-06-22 15:49:15
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Agnieszka Struska 2018-06-22 15:48:47
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-22 15:46:59
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-22 15:46:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław".. Agnieszka Struska 2018-06-22 15:46:01
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław".. Agnieszka Struska 2018-06-22 15:45:29
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 60/18 z dnia 19.06.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-22 09:01:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 59/18 z dnia 19.06.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-22 09:01:24
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 58/18 z dnia 18.06.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-22 09:00:58
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 57/18 z dnia 18.06.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-22 09:00:23
Ogłoszenie o LI sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-06-21 14:56:09
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z uchwałą Nr XLIX/655/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 4 stycznia 2018 r. dz. 70/2 obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:34:18
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. działka nr 185/3 o pow. 0,4968 ha obręb Recław Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:33:40
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/651/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 4 stycznia 2018 roku dz. 3/2, dz. 3/1 i cz. 848, cz. 849 obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:32:49
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/645/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 438/18 pow. 160 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:31:17
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/647/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku . część działki 27 obręb 6 Wolin - 1452 m? Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:30:31
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr XLIX/641/18 Rady Miejskiej w Wolinie oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 61/29 pow. 150 m? i cz. dz. 61/38 pow. 240 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:29:35
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/650/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część dz. 178 pow. 0,59 ha Domysłów Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:28:44
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/653/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 5/92 pow. 0,5256 ha obręb Piaski Wielkie Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:27:29
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/642/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 20 pow. 0,8720 ha obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:26:45
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/656/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 70/2 pow. 154 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:25:49
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 124/1 pow. 20 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:25:01
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/646/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 73/7 pow. 14 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:23:58
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/644/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 286/19 pow. 52 m? i 286/21 pow. 106 m? w obrębie 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:23:21
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/643/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 83/16 pow. 16 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:22:43
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/657/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 250/1 obręb 4 Wolin, cz. dz. 346 obręb Kołczewo, cz. dz. 71 obręb Ładzin Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:21:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr XLIX/649/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 264 pow. 75 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-06-20 13:21:18
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2018-06-20 12:20:30
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19.06.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-06-19 15:26:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 19.06.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-06-19 15:26:25