herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:57:34
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:57:22
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:57:09
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:56:58
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:56:44
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:56:20
Projekty uchwał na III sesję Beata Polak 2018-12-07 14:27:32
ZARZĄDZENIE NR 143/18 Burmistrza Wolina z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w 2019 roku". Daniel Nesteruk 2018-12-07 09:55:42
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach Daniel Nesteruk 2018-12-07 09:47:26
Ogłoszenie o III sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-12-06 14:46:39
Burmistrz Miasta i Gminy Daniel Nesteruk 2018-12-06 11:19:47
Zastępca Burmistrza Daniel Nesteruk 2018-12-06 11:19:23
Zastępca Burmistrza Daniel Nesteruk 2018-12-06 11:15:09
Burmistrz Miasta i Gminy Daniel Nesteruk 2018-12-06 11:10:10
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin w ramach realizacji zadania pn.: " Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" pozwolenia wodnoprawnego Daniel Nesteruk 2018-12-06 09:00:08
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-12-05 15:14:17
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-12-05 15:14:07
OAS.0050.281.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/695/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 128/18 z dnia 31 października 2018 roku. Bernadetta Zyguś 2018-12-05 10:30:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2018r. zo-stała wydana decyzja nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie roz-dzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 45/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-12-04 09:15:59
UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie Beata Polak 2018-12-03 16:27:42
UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie Beata Polak 2018-12-03 16:27:06
Sesja I Beata Polak 2018-12-03 16:25:55
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-12-03 14:27:45
UCHWAŁA NR LVI/707/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu Beata Polak 2018-12-03 09:08:36
UCHWAŁA NR LVI/708/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 24/20 o pow. 32 m? położonej w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2018-12-03 09:08:05
UCHWAŁA NR LVI/709/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 42/49 w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-12-03 09:07:42
UCHWAŁA NR LVI/710/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki Nr 2/3 o pow. 123 m? położonej w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2018-12-03 09:07:18
UCHWAŁA NR LVI/711/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 151/51 o pow. 10 079 m? i działki Nr 331 o pow. 345 m? Beata Polak 2018-12-03 09:06:54
UCHWAŁA NR LVI/712/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin składającej się z działki nr 78 o pow. 0,8529 ha Beata Polak 2018-12-03 09:06:25
UCHWAŁA NR LVI/713/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin składającej się z części działki Nr 244/3 o pow. 0,6387 ha i działki Nr 244/2 o pow. 8,2431 ha Beata Polak 2018-12-03 09:06:00
UCHWAŁA NR LVI/714/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin składającej się z części działki Nr 244/4 o pow. 0,6239 ha Beata Polak 2018-12-03 09:05:35
UCHWAŁA NR LVI/715/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 211 o pow. 66 m? oraz z działek Nr 210/1 o pow. 48 m? i Nr 210/2 o pow. 11 m? Beata Polak 2018-12-03 09:05:08
UCHWAŁA NR LVI/716/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 61/29 o pow. 2 060 m? i części działki Nr 61/38 o pow. 1 490 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-12-03 09:04:43
UCHWAŁA NR LVI/717/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 213/26 o pow. 177 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-12-03 09:04:13
UCHWAŁA NR LVI/718/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z działki Nr 213/30 o pow. 178 m? Beata Polak 2018-12-03 09:03:41
UCHWAŁA NR LVI/719/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 250/4 w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-12-03 09:03:10
UCHWAŁA NR LVI/720/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w działce Nr 82 o pow. 1,1099 ha oraz w działce nr 84 o pow. 1,0385 ha Beata Polak 2018-12-03 09:02:44
UCHWAŁA NR LVI/721/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w części działki Nr 88 o pow. 3,9680 ha, w części działki Nr 87 o pow. 2,27 ha Beata Polak 2018-12-03 09:02:20
UCHWAŁA NR LVI/722/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w części działki Nr 88 o pow. 2,0500 ha, w części działki Nr 87 o pow. 1,0000 ha, w części działki Nr 63 o pow. 4,1776 ha i części działki Nr 38 o pow. 1,0800 ha Beata Polak 2018-12-03 09:01:54
UCHWAŁA NR LVI/723/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 286/20 o pow. 194 m2, działki Nr 286/16 o pow. 276 m? i części działki Nr 277/2 o pow. 23 m? Beata Polak 2018-12-03 09:01:24