herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:58:50
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:58:01
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:47
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:38
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:29
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:22
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:57:06
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:56:48
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:56:41
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:55:57
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:55:27
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-04 12:54:50
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-07-03 15:19:15
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław. Anna Osieleniec 2018-07-03 08:37:15
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-07-02 15:19:12
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 63/18 z dnia 28.06.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:59:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 61/18 z dnia 20.06.2018 r., w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałań przemocy w rodzinie. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:59:05
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 61/18 z dnia 20.06.2018 r., w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałań przemocy w rodzinie. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:58:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 62/18 z dnia 27.06.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:57:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 61/18 z dnia 20.06.2018 r., w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałań przemocy w rodzinie. Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:56:10
Wykaz decyzji wydanych na podstawie art.50 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowniu przestrzennym, które wygasły w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne [DZ.U.z 2017r. poz. 1566 ze zmianami] Daniel Nesteruk 2018-07-02 10:44:41
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr XLIX/658/18 z dnia 30 maja 2018 roku oraz uchwały Nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwały Nr XI/85/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin dz. 124/4 pow. i cz. 126/3 obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-06-28 11:55:05
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-06-28 11:54:16
Budowa ciągu pieszo-jezdnego z niezbędną infrastrukturą, miejscami postojowymi, dojściami, oświetleniem terenu na działkach 24/31 i 18/3, obręb 3 w Wolinie - I etap Ilona Szkudlarek 2018-06-27 09:31:55
Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą w kwartale ulic Mała - Ciasna - Kościelna - II etap Ilona Szkudlarek 2018-06-27 09:28:19
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-06-26 12:59:17
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/626/18 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku. dz. 217/14 pow. 117 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-26 09:27:05
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/652/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku dz. 312 pow. 7430 m?, dz. 313 pow. 787 m?, dz. 314 udział do ? części działki pow. 594 m? obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-26 09:26:31
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIX/652/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku dz. 315 pow. 729 m?, dz. 316 pow. 10.625 m?, dz. 314 udział do ? części działki pow. 594 m? obręb 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-06-26 09:25:20
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą XXVI/291/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku dz. 536/2 pow. 1075 m? obręb Ładzin Bernadetta Zyguś 2018-06-26 09:24:42
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-25 15:35:24
Projekty uchwał na LI sesję Beata Polak 2018-06-25 12:28:17
Projekty uchwał na LI sesję Beata Polak 2018-06-25 12:27:12
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Agnieszka Struska 2018-06-22 15:49:15
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Agnieszka Struska 2018-06-22 15:48:47
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-22 15:46:59
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-22 15:46:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław".. Agnieszka Struska 2018-06-22 15:46:01
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.06.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław".. Agnieszka Struska 2018-06-22 15:45:29
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 60/18 z dnia 19.06.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-22 09:01:55